Mayo County Council logo

Tionscadail a maoiníodh in 2013

UPSTART – Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo thar a bheith díograiseach ina gcuid iarrachtaí chun imeachtaí ealaíon d’ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gContae Mhaigh Eo. Ó 2010 i leith, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Oifig Ealaíon do roinnt tionscadal comhpháirtíochta idir eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí, agus grúpaí nó eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Bhí na himeachtaí seo ar siúl i mBoth Chomhla, Baile an Róba, Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart sa bhliain 2013. Ina measc bhí:

Cumann Cúraim an Iarthair, Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Robbie Harris, Soundscape (Gaillimh) agus Gamelan na Gaillimhe: Caisleán an Bharraigh

Sraith ceardlann idirghníomhach ar chnaguirlisí ba ea ‘Worlds of Music’, arna éascú ag Robbie Harris, ealaíontóir a bhfuil clú idirnáisiúnta air, le húsáideoirí sheirbhísí Chumann Cúraim an Iarthair agus oibrithe deonacha pobail. Taispeánadh toradh a gcuid saothair in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, mar aon le léirithe ó Soundscape (duaischlár ceoil do dhaoine faoi mhíchumas intleachta, lonnaithe i nGaillimh, is ea Soundscape), agus an grúpa pobail ceoil Gamelan na Gaillimhe a chasann raon leathan ceoil idir cheol claisiceach agus cheol nua-aimseartha Iávach ar chnuasach álainn d’uirlisí gamelan as Iáva.

 

Ealaíontóirí Luisne, Rachel Parry, ealaíontóir damhsa agus Breda Murphy, amharcealaíontóir: Baile an Róba

Taispeántas mar aon le hobair físeáin, curtha i dtoll a chéile ag Grúpa Ealaíon Luisne i mBaile an Róba, ba ea ‘Open Arms'. D’eascair an saothar seo as sraith ceardlann leis an ealaíontóir Rachel Parry ar ghluaiseacht agus damhsa, a reáchtáladh i gcomhar le ceardalanna sna hamharcealaíona bhíonn ar siúl leis an ealaíontóir Breda Murphy go rialta. Spreag an comhoibriú seo na healaíontóirí le dul i muinín gluaiseachtaí fisiciúla agus geaitsí móra le linn an tionscadail. Chruthaigh siad píosaí móra ealaíne ag bhí idir mhisniúil agus dhathúil. Seoladh an taispeántas agus an DVD in ionad acmhainní teaghlaigh ‘Tacú’ i mBaile an Róba ar 3 Nollaig. Cuireadh na píosaí ealaíne - a bhí 8 dtroighe faoi 4 throigh an ceann - ar thailte Ard-Mhúsaem na hÉireann Shaol na Tuaithe i dTurlach le linn Fhéile na Tuaithe, áit a bhfaca breis is 25,000 cuairteoir iad.

 

Ealaíontóirí na Ceathrún Bige agus Stiúideonna Theach an Chustaim: Cathair na Mart

Spreag an tionscadal seo ealaíontóirí na Ceathrún Bige le triall a bhaint as an an ealaín thríthoiseach. I ndiaidh dóibh freastal ar cheardlanna dealbhóireachta leis na healaíontóirí John McHugh agus Gráinne O’Reilly ar feadh ocht seachtaine, thug siad cuairt ar theilgcheárta Tim Morris go bhfeicfidís conas a theilgtear cré-umha. Tugadh cuireadh dóibh ansin a gcuid dealbh álainn a thaispeáint taobh le saothar ealaíontóirí gairmiúla i nGailearaí Theach an Chustaim mar chuid den taispeántas cinn bliana atá acu.

 

Ionad Oiliúna Tuaithe, Grúpaí Áitiúla Daoine faoi Mhíchumas, Ionad Ealaíon Lios Mearáin agus Tom Meskell, ealaíontóir: Both Chomhla

Taispeántas saothair cruthaithe ag grúpa a ghlac páirt i gceardlanna sna hamharcealaíona a bhí ar siúl san Ionad Oiliúna Tuaithe ba ea ‘Light Catcher'. D'oibrigh an t-ealaíontóir Tom Meskall i gcomhar le roinnt grúpaí áitiúla daoine faoi mhíchumas, lena n-áirítear: Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann (Béal Átha hÉin), The Cheshire Home (Both Chomhla), Ospidéal an Chroí Rónaofa (Caisleán an Bharraigh), Grúpa Ealaíon Luisne (Baile an Róba), agus Áirc (Caisleán an Bharraigh – a thugann tacaíocht do pháistí faoi mhíchumas i Maigh Eo). Tiomsaíodh torthaí a gcuid saothar, bailiúchán álainn de ghlacairí solais déanta de shreanga agus páipéar daite, agus cuireadh ar taispeáint iad in Ionad Ealaíon Lios Mearáin, Both Chomhla.

  More Mayo County Council and Local Government Websites