Mayo County Council logo

Tionscadail a maonaíodh in 2014

UPSTART – Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo thar a bheith díograiseach ina gcuid iarrachtaí chun imeachtaí ealaíon d’ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gContae Mhaigh Eo. Ó 2010 i leith, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Oifig Ealaíon do roinnt tionscadal comhpháirtíochta idir eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí, agus grúpaí nó eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Bhí na himeachtaí seo ar siúl i mBéal an Mhuirthead, Baile an Róba, Caisleán an Bharraigh agus Cathair na Mart sa bhliain 2014. Ina measc bhí:

Cumann Cúraim an Iarthair, Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíon Bhéal an Átha & Gemma Gallagher, ealaíontóir téatair: Béal an Mhuirthead.

Journey. Glac Gemma Gallagher ó Shadowbox Theatre Company chuici ról mar ealaíontóir cónaithe in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, agus d'oibrigh sí le húsáideoirí sheirbhísí Chumann Cúraim an Iarthair, Iorras, ar shraith ceardlann téatair/drámaíochta. As an gcomhoibriú seo d’eascair saothar úr darbh ainm ‘Journey’, a léiríodh den chéad uair in Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead.  “Tionscadal é seo ina n-oibrítear le daoine nach bhfuil aon taithí acu ar chúrsaí drámaíochta. Ba mhór an spórt é dráma nua a chruthú as smaointe, scéalta agus taithí an ghrúpa féin, ag baint leasa as ceol, aghaidheanna fidil, agus gnáthearraí lena chur i láthair” arsa Brendan Murray, Comhordaitheoir Ealaíne, Áras Inis Gluaire/Ionad Ealaíon Bhéal an Átha.

 

Grúpa Ealaíon Luisne, Connaught Creative Resource Centre, agus na healaíontóirí Breda Murphy, Breda Burns & Frank Conway: Caisleán an Bharraigh & Baile an Róba

‘At Home in the Universe’. Le linn mhí Dheireadh Fómhair agus mhí na Samhna, chuir Grúpa Ealaíon Luisne agus Grúpa Ealaíon an Connaught Creative Resource Centre (CCRC) taispeántas le chéile ar a tugadh ‘At Home in the Universe’. Cruthaíodh an saothar seo in Ionad Acmhainní Teaghlaigh ‘Tacú’ i mBaile an Róba agus ag an CCRC, Caisleán an Bharraigh, faoi stiúir na n-amharcealaíontóirí Breda Murhpy, Breda Burns agus Frank Conway. "Tá Ealaíontóirí an Connaught Creative Resource Centre agus Tionscadail Ealaíne Luisne i ndiaidh teacht le chéile chun taispeántas ealaíne a chur le chéile, spreagtha ag an taithí atá acu ar an mBAILE. Cíorann an saothar seo téama an bhaile, agus cad is fiú an baile do na healaíontóirí éagsúla” arsa Breda Mayock, comhordaitheoir Ghrúpa Ealaíon Luisne.  Sheol an tUasal John O’Mahony, T.D. an comhthionscadal seo acu in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh.

 

Scoileanna Naomh Bríde agus Naomh Antaine, Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh agus Comhlacht Drámaíochta New Moon: Caisleán an Bharraigh

Reáchtáladh léiriú de “Fruit Full” le Comhlacht Drámaíochta New Moon, Gaillimh, in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh do scoláirí scoileanna Naomh Bríde agus Naomh Antaine. Leanadh an taispeántas seo le raon ceardlann idirghníomhach ealaíon a ceapadh go speisialta chun barr tuisceana a thabhairt do na páistí ar léiriú drámaíochta, rud a fhágann é ina ócáid shábháilte agus thaitneamhach don lucht féachana.  Bhí an méid a leanas le rá ag Orla Henihan, Oifigeach Rochtana ar na hEalaíona i Halla an Línéadaigh: “Cuireann sé ríméad orainn anseo in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh a bheith ag obair i gcomhar le foireann agus scoláirí dhá scoil speisialta anseo i gCaisleán an Bharraigh: Scoil Náisiúnta Naomh Bríde agus Scoil Naomh Antaine ar an tionscadal corraitheach idirghníomhach seo atá tógtha thart ar léiriú de "Fruit Full" ag Comhlacht Drámaíochta New Moon”.

 

Ealaíontóirí na Ceathrún Bige agus Stiúideonna Theach an Chustaim: Cathair na Mart

Drawing the Greenway. Reáchtáladh an tionscadal áirithe seo i Stiúideonna Theach an Chustaim, tionscadal a chuir na healaíontóirí John McHugh, Caroline Masteson agus Gráinne O’Reilly i mbun oibre le healaíontóirí na Ceathrún Bige, le tacaíocht ó Michelle McArrron, grianghrafadóir, agus Aileen Smith, ceoltóir. Gearrscannán beochana dar teideal ‘Drawing the Greenway' a d’eascair as an gcomhoibriú seo, a bhí bunaithe ar thuras an ghrúpa sin feadh Ghlasbhealach Mór an Iarthair le linn an tsamhraidh. Cé go gcuirfeadh an saothar seo na seanscannáin dhubha agus bhána i gcuimhne duit ach ceol curtha leis, is saothar nua-aimseartha ealaíne é a léiríonn taithí an ghrúpa ar Ghlasbhealach Mór an Iarthair in 2014.  Thiontaigh ealaíontóirí Carrowbeg a gcuid pictiúirí agus priontaí ina thaispeántas seóphuipéad a taifeadadh ansin mar scannán. D’fhreastail breis is seasca duine ar an gcéad taispeántas den scannán seo i Stiúideonna Theach an Chustaim, agus agus iad faoi gheasa ag an scannán aoibhinn fileata seo. Cuireadh an scannán isteach ar Fhéile Idirnáisiúnta Scannán Osca Bright i mí Aibreáin 2015 chomh maith.

  More Mayo County Council and Local Government Websites