Mayo County Council logo

Téatar Óige Mhaigh Eo

Tá Téatar Óige Mhaigh Eo imithe ó neart go neart ó bunaíodh é sa bhliain 1999, agus tá sé lonnaithe i mBéal an Átha faoi láthair.  Cuireann Téatar Óige Mhaigh Eo rompu amharclannaíocht d’ardchaighdeán a chothú agus a chur chun cinn, agus béim ar leith a leagan ar fhorbairt shóisialta, i dtreo an deis a thabhairt do dhaoine óga idir 14-20 bliain d'aois páirt a ghlacadh i ndrámaí.  Tá breis is scór duine ina mball de faoi láthair. Tá sé de pholasaí ag Téatar Óige Mhaigh Eo oiliúint a chur ar oiliúnóirí i dtreo is go gcuirfear le raon na scileanna atá ar fáil sa chontae. Cuirtear le raon na ndeiseanna foghlama trí chaidrimh a dhéanamh le téatair óige eile, trí thaisteal agus trí léirithe stáitse a dhéanamh gach bliain.

 

Seo a leanas nasc chuig Cód Iompraíochta Théatar Óige Mhaigh Eo, nuashonraithe in 2016  MYT Code of Behaviour Document (updated 2016) (leagan Béarla)

  More Mayo County Council and Local Government Websites