Mayo County Council logo

Uirlisí Ceoil do Bhunscoileanna

Sheol Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, i gcomhar le hIonad Oideachais Mhaigh Eo, scéim thar a bheith nuálach in 2002. A bhuí le dúthracht Chumann Forbartha Ceoil Mhaigh Eo, a chuir Mary Curran ar bun le linn a tréimhse cónaitheachta le Comhairle Contae Mhaigh Eo, fuair siad seilbh ar sheacht mbeart de chnaguirlisí. Fuarthas maoiniú ón gComhairle Ealaíon chun na huirlisí seo a cheannach, agus tá siad feiliúnach do pháistí faoi bhun 13 bliain d’aois. Is faoi Ionad Oideachais Mhaigh Eo go príomha atá sé na huirlisí a thabhairt ar iasacht, agus coinníonn siad cúig bheart le húsáid i mbunscoileanna an chontae amháin.  Tá na scoileanna seo in ann beart uirlisí a fháil ar iasacht ar feadh téarma scoile. Tá an dá bheart eile ar fáil trí Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo agus úsáidtear iad i bpobail agus i gceardlanna for-rochtana.

  More Mayo County Council and Local Government Websites