Mayo County Council logo

Ealaín Phoiblí

Forbhreathnú

Níl aon leisce ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo maoiniú a fuarthas faoin scéim 'Céadatán ar son na hEalaíne' a úsáid i gcoimisiúnú Ealaíne Poiblí. Agus cur chuige forbarthach glactha acu i leith polasaí Ealaíne Poiblí, déanann an Chomhairle iarracht a bheith ina eiseamláir den chleachtas náisiúnta is fearr. Chun cloí leis an gcleachtas is fearr atá leagtha síos in Ealaín Phoiblí: Scéim Chéadatán ar son na hEalaíne - Treoirlínte Náisiúnta Ginearálta atá ar fáil ó http://www.publicart.ie/, tá sé ar intinn ag an gComhairle anois réimse leathan de chleachtaidh choimisiúnaithe a fhorbairt, agus tacaíocht a thabhairt do chineálacha éagsúla d'fhoirmeacha freacnairce ealaíne nuair is féidir. Múnlaítear an Clár Ealaíne Poiblí ar bhunphrionsabail Phlean Straitéiseach na nEalaíon do Chomhairle Contae Mhaigh Eo, .i. ardchaighdeán, cuimsiú, rochtain, agus luach fad-téarmach.


Fograítear na coimisiúnaithe ar fad trí chomórtas oscailte, nó trí chomórtas srianta agus coimisiúnú díreach de réir mar a fheileann siad, agus cloítear leis na treoirlínte náisiúnta i gcónaí. Fógraítear na comórtais oscailte i bhfógraí náisiúnta agus i bhfoilseacháin phroifisiúnta na n-ealaíon, chomh maith leo a bheith fógartha sa rannóg 'nuacht/deiseanna' ar an suíomh idirlín seo. Scaipeann an Oifig Ealaíon nuachtlitir míosúil saor in aisce tríd an ríomhphost, agus luaitear na comórtais oscailte ar fad ann.

Tá Painéal Ealaíne Poiblí ag an gComhairle, rud a fograíodh go forleathan in 2009. Ghnóthaigh 43 ealaíontóir, a bhfuil taithí acu i go leor réimsí éagsúla ealaíne, áit ar an bpainéal, a roghnaíodh ag painéal neamhspleách de shaineolaithe sna healaíona. Déanfar roinnt coimisiúnaithe a fhógairt chuig baill áirithe den Phainéal Ealaíne Poiblí trí chomórtas srianta. Beidh an Painéal Ealaíne Poiblí i bhfeidhm go dtí deireadh na bliana 2011.


Déanann painéil neamhspleácha moltóirí iarratais agus tograí i gcomhair coimisiúnú fógraithe ar bith a mheas. Saineolaithe ar na healaíona a bheidh i 50% ar a laghad den phainéal.  Ionadaithe pobail, oifigigh eile na Comhairle, nó daoine le saineolas áirithe praiticiúil nó eolas áitiúil a bheidh sa chuid eile den phainéal, de réir mar a fheileann sé do gach coimisiúnú.

 

Gaynor Seville, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí

Comhairle Chontae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Fón: (094) 9047561

Teileafón : Fón: (094) 9047561
R-phost : Ríomhphost: gseville@mayococo.ie
Oscailte:

  More Mayo County Council and Local Government Websites