Mayo County Council logo

Nuacht/Imeachtaí/Deiseanna

Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ar thionscadal ealaíne poiblí a bheidh suite ar shuíomh an Linn Snámha nua i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Buiséad - €45,000

Spriocdháta - An Luan, 8 Bealtaine 2017


Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh-read the full story.

Posted: 30/03/2017

Tá Ealaíontóir Cónaithe 1916 do Bhailiúchán Sheáin Uí Chléirigh fógartha!


(Comhairle Iomláin)

Cuireann sé ríméad ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, an tSeirbhís Leabharlainne agus Bailiúchán Sheáin Uí Chléirigh i mBéal an Átha, a fhógairt gur roghnaíodh an t-amharcealaíontóir Katie Moore as Contae Maigh Eo le bheith ina hEalaíontóir Cónaithe le 1916 a chomóradh.


Tá Ealaíontóir Cónaithe 1916 do Bhailiúchán Sheáin Uí Chléirigh fógartha!-read the full story.

Posted: 15/02/2016

God Help Us!


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá gairm oscailte á chur amach le haghaidh saothair ó ealaíontóirí de bhunadh Chontae Mhaigh Eo nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, le taispeáint i nGailearaí Chlár Chlainne Mhuiris.
Tá an taispeántas seo á eagrú agus á choimeád ag Rosemarie Noone, Stiúrthóir Ghailearaí Chlár Chlainne Mhuiris, i gcomhar le Gaynor Seville, Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí le hOifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo. I measc na roghnaitheoirí saothair don taispeántas beidh Patrick T Murphy, Stiúrthóir RHA, agus Catherine Marshall, iarcheannaire na mbailiúchán san IMMA.


God Help Us!-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Comhairle Contae Mhaigh Eo – Coimisiún Cónaithe 1916


(Cultúr & na hEalaíona)
Cónaitheacht - €30,000 (lena n-áirítear na táillí agus costais uile a bhaineann leis an bpíosa ealaíne)
Cónaitheacht thart ar 6 mhí ar fad Deireadh Fómhair 2015 go hAibreán 2016
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratas i gcomhair cónaitheacht speisialta chun Éirí Amach 1916 a chomóradh. Beidh ar an té a fhaigheann an chónaitheacht seo obair i gcomhar le Bailiúchán Sheáin Uí Chléirigh agus leis an ábhar sa bhailiúchán sin a bhaineann leis an gcor cinniúnach seo i stair na hÉireann.
Tá sé i gceist ag an gcoimisiún seo deis a thabhairt don ealaíontóir obair i gcomhar le Bailiúchán Sheáin Uí Chléirigh chun taighde agus machnamh a dhéanamh agus saothar nua ealaíne fréamhaithe in imeachtaí Éirí Amach na Cásca a chumadh. Tabharfaidh an coimisiún seo deis d'ealaíontóir amháin tabhairt faoi chónaitheacht fhadtéarmach lonnaithe i gceantar Bhéal an Átha, agus is deis í freisin aird an phobail a tharraingt ar Bhailiúchán Sheáin Uí Chléirigh agus ar a uathúla agus a thábhachtaí is atá sé mar acmhainn náisiúnta, go mór mór i mbliana agus muid ag ceiliúradh céad bliain an Éirí Amach.

Cuairt ar an suíomh: 11.30 r.n. Dé hAoine, 19 Meitheamh 2015

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 1 i.n. Déardaoin, 9 Iúil 2015


Comhairle Contae Mhaigh Eo – Coimisiún Cónaithe 1916-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Coimisiún Ealaíne Poiblí ag Forbairt Tithíochta Loch Lios Mhic Fheorais


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratas le haghaidh tionscadal ealaíne poiblí i gClár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo. Tá an tionscadal seo á mhaoiniú faoin scéim ‘Céadatán i dtreo na hEalaíne’ de chuid na Roinne Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil. Buiséad €28,500

Deis chorraitheach í seo d’ealaíontóir oibriú i gcomhar le Clár ICH Ltd. – cumann tithíochta atá cruthaitheach, solúbtha agus a bhíonn ag pleanáil chun cinn – agus le háititheoirí forbartha atá éifeachtúil agus nuálach.
Féach an mionteagasc thíos.
Beifear ag eagrú cuairt ar an suíomh ar an Aoine, 6 Feabhra ag 11 r.n.
SPRIOCDHÁTA LE HAGHAIDH IARRATAS: Dé hAoine, 6 Márta 2015
Tá an mionteagasc ar fad agus léarscáil ceangailte thíos.


Coimisiún Ealaíne Poiblí ag Forbairt Tithíochta Loch Lios Mhic Fheorais-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Seimineár Changing Tracks, 25 & 26 Meán Fómhair


(Cultúr & na hEalaíona)
Seimineár Changing Tracks, 25 & 26 Meán Fómhair – Léigh leat i gcomhair tuilleadh eolais faoin seimineár féin, an clár, agus naisc chuig an mbróisiúr.

Seimineár Changing Tracks, 25 & 26 Meán Fómhair-read the full story.

Posted: 15/02/2016

CHANGING TRACKS – Clár Ealaíne Poiblí Idirnáisiúnta le seoladh i Maigh Eo ar 12 Iúil 2014!


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé ríméad ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo a fhógairt go mbeidh CHANGING TRACKS á sheoladh go hoifigiúil sa Mill Times Hotel, Cathair na Mart, ag 1 i.n. ar an Satharn, 12 Iúil 2014.
Seolfaidh Fiach Mac Conghail, Stiúrthóir Amharclann na Mainistreach, CHANGING TRACKS go hoifigiúil ar an lá, tionscadal ealaíne poiblí allamuigh a bheidh ar siúil an samhradh seo i gContae Mhaigh Eo, Northamptonshire agus an Chatalóin mar chuid de Chlár Cultúir an Aontais Eorpaigh 2007-2013.


CHANGING TRACKS – Clár Ealaíne Poiblí Idirnáisiúnta le seoladh i Maigh Eo ar 12 Iúil 2014!-read the full story.

Posted: 15/02/2016

CHANGING TRACKS - Coimisiún Ealaíne Poiblí d'Ealaíontóirí Éireannacha


(Cultúr & na hEalaíona)
CHANGING TRACKS

Coimisiún Ealaíne Poiblí d'Ealaíontóirí Éireannacha

D'éirigh le Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar le Northamptonshire County Council (An Riocht Aontaithe) agus Transversal (Catalonia, Spain) maoiniú a fáil ón nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir de chuid Choimisiún na hEorpa (GFOCC) le haghaidh:

Clár sealadach ealaíne amuigh faoin speir.

Déanfar coimisiúnú ar ealaíontóir amháin ó Éireann nó atá ag cur faoi/fuithi in Éirinn chun trí phíosa ealaíne chomhaimseartha a chruthú, i ngach tír atá páirteach sa scéim, bainteach leis an téama agus suíomh comónta, iarbhealaí iarnróid. Beidh beirt ealaíontóir ón dá thír eile á choimisiúnú chomh maith.

Buiséad iomlán ar fáil do gach coimisiún: €61,208

Tá gach eolas ar fáil ar an gcáipéis thíos nó is féidir r-phost a chur chuig Gaynor Seville, Comhordaitheoir Ealaíne Poiblí Mhaigh Eo - gseville@mayococo.ie

'Sé an spriocdháta ná Dé hAoine 27 Meán Fómhair.


CHANGING TRACKS - Coimisiún Ealaíne Poiblí d'Ealaíontóirí Éireannacha-read the full story.

Posted: 05/02/2014

FIND – comhthionscadal idir Clár na hEalaíne Poiblí agus Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh Sraith deiseanna coimisiún d'amharcealaíontóirí de bhunadh Mhaigh Eo nó atá ina gcónaí ann.


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá sé i gceist ag FIND sraith píosaí ealaíne/taispeántán/imeachtaí sealadacha a eagrú nó a chur isteach thart ar bhaile Chaisleán an Bharraigh. Lonnófar na píosaí laistigh d’achar siúil óna chéile, agus tiocfar orthu le cúnamh ó léarscáileanna a chuirfear ar fáil don phobal. Beidh Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh ina cheanncheathrú/stiúideó do na healaíontóirí páirteach ann agus an lucht féachana araon.
Seo an chéad uair d'Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh agus Clár Ealaíne Poiblí Chomhairle Contae Mhaigh Eo a bheith ag obair i gcomhpháirtíocht lena chéile. Mar bhailchríoch ar an tionscadal seo, ina gcuirfear taispeántáin shealadacha cruthaithe ag ealaíontóirí Mhaigh Eo isteach thart ar Chaisleán an Bharraigh, reáchtálfar ócáid speisialta in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh in earrach 2014, ina mbeidh léachtaí, turas ar na píosaí ealaíne agus deiseanna líonraithe.
TÁ NA SONRAÍ AR FAD LE FÁIL SA MHIONTEAGASC CEANGAILTE THÍOS
Spriocdháta le haghaidh iarratas – 9 Meán Fómhair 2013


FIND – comhthionscadal idir Clár na hEalaíne Poiblí agus Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh Sraith deiseanna coimisiún d'amharcealaíontóirí de bhunadh Mhaigh Eo nó atá ina gcónaí ann.-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Seoladh 'Instinct'


(Cultúr & na hEalaíona)
Seolfar 'Instinct' saothar nua ealaíne in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha Dé Sathairn 20ú Aibreán ag 2in.

Seoladh 'Instinct'-read the full story.

Posted: 11/04/2013

Coimisiún do Dhealbhóireacht Ealaíne Poiblí - Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Buiséad €53,000

Tá Comhairle Baile Chathair na Mart ag tabhairt cuiridh d’ealaíontóirí moltaí a fhorbairt i gcomhair píosa dealbhóireachta buan atá á choimisiúnú mar cheiliúradh ar bhua Chathair na Mart i gcomórtas an Irish Times don ‘Áit is fearr in Éirinn le Cónaí ann’.

Is é an Luan, 8 Aibreán 2013 an spriocdháta le haghaidh iarratas.


Coimisiún do Dhealbhóireacht Ealaíne Poiblí - Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo -read the full story.

Posted: 15/02/2016

REMNANT - Siompóisiam sa Taibhealaín i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo - Dé Sathairn 29 Meán Fómhair


(Cultúr & na hEalaíona)
REMNANT

Siompóisiam sa Taibhealaín i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo

Ionad Ealaíon Bhéal an Átha / Músaem Sheáin Uí Chléirigh / Gailearaí na nOifigí Cathartha

Dé Sathairn, 29 Meán Fómhair 2012

Ealaíontóirí:
Amanda Coogan
Dominic Thorpe
Aideen Barry
agus Nigel Rolfe, aoichainteoir


REMNANT - Siompóisiam sa Taibhealaín i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo - Dé Sathairn 29 Meán Fómhair -read the full story.

Posted: 30/08/2012

Seoladh ‘Minefield’ le hAideen Barry in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha Dé Sathairn, 24 Márta 2012


(Cultúr & na hEalaíona)
Am: Seoladh oifigiúil - 6.00 i.n.
Léacht ag an ealaíontóir – 4.30 i.n.

Aoichainteoir: Aidan Dunne, Léirmheastóir Ealaíne le The Irish Times

Tabharfaidh an t-ealaíontóir léacht uaithi ag 4.30 i.n. Pléifidh sí éagsúlacht agus fairsinge a cleachtaidh, a chuimsíonn raon leathan cineálacha ealaíne agus bealaí le tabhairt faoi: dealbhóireacht, taibhiú, líníocht agus beochan ina measc. Labhróidh sí faoin gcoimisiún ‘Minefield’ agus tabharfaidh sí léargas ar an méid comhoibriú atá i gceist agus saothar á chruthú aici. Is deis iontach é seo bualadh le duine de na healaíontóirí is cumasaí sa tír seo agus éisteacht léi. Tá an léacht seo saor in aisce agus cuirfear fáilte roimh chách, ach iarrtar áit a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh leis an ionad ealaíon ar 096 73593 nó tríd an ríomhphost ballinaartscentre@gmail.com


Seoladh ‘Minefield’ le hAideen Barry in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha Dé Sathairn, 24 Márta 2012 -read the full story.

Posted: 15/02/2016

Coimisiún Dealbhóireachta do Chnoc Mhuire


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo, thar ceann Ionad Caitheamh Aimsire Pobail Bhéal Átha na Muice Teo. (Swinford Community Recreation Centre Ltd.) ag cur fáilte roimh iarratais ó ealaíontóirí seanbhunaithe do thionscadal ealaíne poiblí ag Aerfort Chnoc Mhuire. Dealbh fhíorach chré-umha den Mhoinsíneoir Ó hOdhráin atá i gceist leis an bpíosa ealaíne seo.
Ba chóir go mbeidh i ngach iarratas dearadh le haghaidh dealbh cré-umha a léiríonn an Moinsíneoir Ó hÓdhráin ar mhéid 1.5 x de thomhas nádúrtha ar a laghad, le plaic agus colbha/plionta cuí ag dul leis, uile deartha ag an ealaíontóir.
Ba chóir don ealaíontóir imlíne a thabhairt ar bhuiséad don tionscadal a chuimseoidh dearadh, déanamh, soláthar agus suiteáil na deilbhe, na costais sin uile san áireamh ann móide CBL, árachas agus aon táillí eile.
Tá an mionteagasc mar aon leis na cáipéisí gaolmhara ar fad ar fáil ar www.etenders.gov.ie. Cláraigh mar sholáthróir ar an suíomh chun an t-eolas ar fad i dtaobh an choimisiúin a fháil.


Coimisiún Dealbhóireachta do Chnoc Mhuire-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Ceolchoirm saor in aisce – Mainistir Bhaile an Tobair, 16 Deireadh Fómhair, 8 i.n. ConTempo Quartet


(Cultúr & na hEalaíona)
‘Still Life in Green and Red' le hIan Wilson
Píosa ceoil cumtha go speisialta do Chontae Mhaigh Eo mar chuid de Chlár Ealaíne Poiblí ‘Landmark’.
Rian ceoil 40 nóiméad ar fad cumtha le haghaidh téadcheathairéid agus spreagtha ag muintir Mhaigh Eo.


Ceolchoirm saor in aisce – Mainistir Bhaile an Tobair, 16 Deireadh Fómhair, 8 i.n. ConTempo Quartet-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Coimisiúin Ealaíne Poiblí – Béal an Átha Coimisiún 1 – Ionad Ealaíon Bhéal an Átha – Buiséad €20,000 Coimisiún 2 - Siúlán Abhann Bhéal an Átha – Buiséad €35,000


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag tabhairt cuiridh d'ealaíontóirí iarratais a ullmhú i gcomhair dhá choimisiún nua. Píosa ealaíne a bheidh lonnaithe go buan i bhforhalla Ionad nuabhunaithe Ealaíon Bhéal an Átha is ea an chéad cheann, agus tá sé le bheith suiteáilte ar bhalla, crochta, nó feistithe don fhuinneog. Glacfar le hiarratais ar gach saghas ealaíne, ach déantar talamh slán de go mbeidh toradh na hoibre buan.

Is don siúlán nua abhann, gar don Ionad Ealaíon, atá an dara coimisiún. Meastar gur píosa dealbhóireachta a chuirfear ar an Siúlan toisc an chineáil suímh atá beartaithe dó agus mar gheall go bhfuil fíorbheagán píosaí dealbhóireachta le feiceáil in Oirthuaisceart Mhaigh Eo.

Is é an Luan, 17 Deireadh Fómhair an spriocdháta le haghaidh iarratas.


Coimisiúin Ealaíne Poiblí – Béal an Átha Coimisiún 1 – Ionad Ealaíon Bhéal an Átha – Buiséad €20,000 Coimisiún 2 - Siúlán Abhann Bhéal an Átha – Buiséad €35,000-read the full story.

Posted: 15/02/2016

Seoladh ‘Echo, Again’


(Cultúr & na hEalaíona)
Nochtadh oifigiúil na deilbhe nua i gCill Cheallaigh
Sméar mhullaigh ar na hoibreacha feabhsúcháin atá curtha i gcrích ar lár bhaile Chill Cheallaigh is ea an dealbh nua seo, ‘Echo, Again’, leis an ealaíontóir Vivienne Roche, a sheolfar go hoifigiúil ar an Déardaoin, 26 Bealtaine ar 3i.n.


Seoladh ‘Echo, Again’-read the full story.

Posted: 15/02/2016

CONNECT – Deis Oiliúna i bhForbairt Ghairmiúil d’Ealaíontóirí, eagraithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Bréagphainéal Ealaíne Poiblí


(Cultúr & na hEalaíona)
Dáta: Dé Sathairn, 4 Meitheamh, 10.30 r.n. – 5 i.n.
Áit: Halla Macalla, Sráidbhaile Saoire Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh
Costas: SAOR IN AISCE

Cén chaoi a n-oibríonn painéil roghnaithe ealaíne poiblí? Conas is féidir cur le do sheansanna coimisiún a bhaint amach?


CONNECT – Deis Oiliúna i bhForbairt Ghairmiúil d’Ealaíontóirí, eagraithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo Bréagphainéal Ealaíne Poiblí-read the full story.

Posted: 15/02/2016

LANDMARK – Clár Ealaíne Poiblí i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Coimisiúin Ealaíontóirí agus an clár forbartha gairmiúla Connect fógraithe


LANDMARK – Clár Ealaíne Poiblí i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo -read the full story.

Posted: 16/02/2011

En Route le hAileen Lambert – Dé Sathairn, 18 Meán Fómhair – Ócáid i mBaile an Daighin


(Cultúr & na hEalaíona)
Ar mhaith leat bualadh amach faoin aer úr agus cuairt a thabhairt ar roinnt suíomhanna thart ar cheantair Bhaile an Daighin agus Thulach Shrutháin? Seans mar sin go mbeidh spéis agat sa turas seo a bheidh ar siúl ar an Satharn, 18 Meán Fómhair.

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo agus an t-ealaíontóir Aileen Lambert ag tabhairt cuiridh do mhuintir an phobail teacht leo ar thuras, a bheidh ar bhus agus de shiúl an gcos araon, ar shuíomhanna a bhfuil baint acu le seanbhealaí.


En Route le hAileen Lambert – Dé Sathairn, 18 Meán Fómhair – Ócáid i mBaile an Daighin-read the full story.

Posted: 22/08/2010

  More Mayo County Council and Local Government Websites