Mayo County Council logo

Ceolchoirm saor in aisce – Mainistir Bhaile an Tobair, 16 Deireadh Fómhair, 8 i.n. ConTempo Quartet

Ba thréith lárnach de chónaitheacht an chumadóra Ian Wilson ná a mhéid ama a chaith sé ag bualadh le pobail áitiúla agus ag obair leo ó cuireadh tús leis na coimisiúin seo. Is é sprioc na cónaitheachta seo ná cuntas a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil daoine ag dul i ngleic leis an ngéarchéim eacnamaíochta, ach ag breathnú go háirithe ar a dhearfaí is a réamhghníomhaí is atá daoine ina coinne, agus mórshaothar ceoil a chumadh as sin a chuireann an meon seo in iúl agus a thugann léargas ar Chontae Mhaigh Eo mar atá sé ag an bpointe boise seo.

Chuige sin, tá amhráin cumtha aige as dánta de chuid daltaí scoile, agus taifead déanta ar na páistí agus iad á gcanadh acu. Bhí an chaoi ar chuir na páistí na dánta in iúl i dtús báire ina ionspioráid d’amhrán eile aige – rinneadh na hathruithe mionchúiseacha i dtuinairde agus i rithim a gcuid glórtha, atá ina ghné nádúrtha de stíl reacaireachta páistí, a aithint agus aibhsiú. Tá cór ag cleachtadh amhrán eile a chum Wilson dóibh, inar cuireadh haiku Seapánach faoin dúlra le ceol, agus é le canadh acu i Seapáinis.

Cuirfear an ceol uile ó na scoileanna, agus na hagallaimh atá á ndéanamh aige le linn na cónaitheachta, le chéile i bhfoirm fuaimriain, agus is é an fuaimrian seo a bheidh mar bhonn leis an bpíosa 40 nóiméad a chasfaidh an ConTempo Quartet, arb as Gaillimh dóibh. Beidh an ceol seo á chur i láthair ag ócáid faoin spéir ag Loch an Eanaigh in Earrach 2012, agus arís i Mainistir Bhaile an Tobair ar 16 Deireadh Fómhair. Beidh CD á chur i dtoll a chéile chomh maith, a mbeidh líon teoranta díobh ann, agus a bheidh ar fáil saor in aisce le linn chlár Landmark i rith an Earraigh.

Tá tuilleadh eolais faoi chónaitheacht ealaíne poiblí Wilson ar fáil ar www.landmarkpublicart.comPosted: 15/02/2016

  More Mayo County Council and Local Government Websites