Mayo County Council logo

Seirbhís Eolais agus Comhairle

Eascaíonn an tSeirbhís Ealaíon caidreamh agus cumarsáid idir ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, lucht éisteachta na n-ealaíon, an pobal i gcoitinne, grúpaí pobail agus comhlachtaí poiblí.Baineann breis is 280 grúpa amaitéaracha, eagraíocht ealaíne agus grúpaí pobail leas as Seirbhís Comhairle na nEalaíon, a thagann chucu go rialta chun eolas a lorg i dtaobh imeachtaí ealaíon agus i dtaobh foinsí maoinithe dá gcuid tionscadal agus clár.

Oibríonn an tseirbhís i gcomhar le healaíontóirí chun foinsí eile maoinithe a aithint dá gcuid tionscadal, chun comhairle a thabhairt i dtaobh iarratas, agus chun deiseanna oiliúna agus seisiúin eolais a chur ar fáil dóibh ó am go chéile.  

Scaipeann an tSeirbhís Ealaíon eolas go rialta maidir le cúrsaí ealaíon i Maigh Eo, ag baint leasa as raon leathan meán agus bealaí cumarsáide chuige sin. Ina measc na modhanna cumarsáide a úsáid siad tá nuachtáin áitiúla, irisleabhair réigiúnacha, raidió áitiúil, nuachtlitreacha na hearnála, foilseacháin speisialta eisithe ag an Oifig Ealaíon, post díreach agus na meáin shóisialta.

Tugann an Oifig Ealaíon comhairle i dtaobh Deontas faoin Acht Ealaíon atá ar fáil do phobal nó grúpa ar bith ar mhian leo a gcuid imeachta nó gníomhaíochta ealaíne féin a eagrú. Riartar na deontais seo trí Oifig Rúnaí an Chontae. Gliogáil ar an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Dheontais faoin Acht Ealaíon.

 

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites