Mayo County Council logo

Seirbhís Eolais agus Comhairle

Eascaíonn an tSeirbhís Ealaíon caidreamh agus cumarsáid idir ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, lucht éisteachta na n-ealaíon, an pobal i gcoitinne, grúpaí pobail agus comhlachtaí poiblí.Baineann breis is 280 grúpa amaitéaracha, eagraíocht ealaíne agus grúpaí pobail leas as Seirbhís Comhairle na nEalaíon, a thagann chucu go rialta chun eolas a lorg i dtaobh imeachtaí ealaíon agus i dtaobh foinsí maoinithe dá gcuid tionscadal agus clár.

Oibríonn an tseirbhís i gcomhar le healaíontóirí chun foinsí eile maoinithe a aithint dá gcuid tionscadal, chun comhairle a thabhairt i dtaobh iarratas, agus chun deiseanna oiliúna agus seisiúin eolais a chur ar fáil dóibh ó am go chéile.  

Scaipeann an tSeirbhís Ealaíon eolas go rialta maidir le cúrsaí ealaíon i Maigh Eo, ag baint leasa as raon leathan meán agus bealaí cumarsáide chuige sin. Ina measc na modhanna cumarsáide a úsáid siad tá nuachtáin áitiúla, irisleabhair réigiúnacha, raidió áitiúil, nuachtlitreacha na hearnála, foilseacháin speisialta eisithe ag an Oifig Ealaíon, post díreach agus na meáin shóisialta.

Tugann an Oifig Ealaíon comhairle i dtaobh Deontas faoin Acht Ealaíon atá ar fáil do phobal nó grúpa ar bith ar mhian leo a gcuid imeachta nó gníomhaíochta ealaíne féin a eagrú. Riartar na deontais seo trí Oifig Rúnaí an Chontae. Gliogáil ar an nasc seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi Dheontais faoin Acht Ealaíon.

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites