Mayo County Council logo

Film Mayo

Film Mayo logo

Film Mayo

www.filmmayo.ie

Is é aidhm Film Mayo ná tuilleadh scannánaíochta a mhealladh go Contae Maigh Eo. Ba chóir go rachfaidh an sár-chur amach atá againn ar chontae Mhaigh Eo, mar aon leis an gcomhairle ghairmiúil agus rúndach is féidir linn a sholáthar, go rachaidh sé go mór chun leasa cuideachtaí scannánaíochta agus teilifíse agus iad ag féachaint le hairgead agus am a sparáil. Tá neart teagmhálaithe againn agus is féidir linn cuideachtaí scannánaíochta agus teilifíse a chur sa treo ceart. Táimid eolach ar chontae Mhaigh Eo agus táimid eolach ar chúrsaí scannánaíochta. Cuirimid fáilte roimh lucht scannánaíochta anseo i Maigh Eo agus táimid anseo chun cabhrú leo ar bhealach ar bith. Ní chuireann constaicí isteach orainn anseo i Maigh Eo; tá sé de mheon againn go bhfuil chuile rud indéanta agus tugtar faoi thograí le fuinneamh is spleodar. Mura bhfuil aithne againn ar an duine ceart chun cuidiú leat, cuirfimid i dteagmháil thú le duine a bheidh in ann tú a stiúradh sa treo ceart.

Tionscnamh de chuid Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo is ea Film Mayo, agus iad ag obair i gcomhpháirtíocht le hIar-Bhord Bainistíochta an Chontae, Tionscadail Chruthaitheacha an A.E.: Cisnet agus CINEW, Mayo Ideas Lab, Westbic agus an Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite agus Phobail, an tAonad Fiontraíochta agus Infheistíochta agus an Oifig Fiontair Áitiúil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.  Le chéile, saothraíonn siad chun tuilleadh deiseanna a chruthú don tionscal scannánaíochta sa chontae.

Tá eolas reatha faoi Film Mayo ar fáil ar http://www.filmmayo.ie/news

Agus is féidir na nuachtlitreacha a fhoilsímid go rialta a léamh ar http://www.filmmayo.ie/newsletter.

  More Mayo County Council and Local Government Websites