Mayo County Council logo

Film Mayo

Film Mayo logo

Film Mayo

www.filmmayo.ie

Is é aidhm Film Mayo ná tuilleadh scannánaíochta a mhealladh go Contae Maigh Eo. Ba chóir go rachfaidh an sár-chur amach atá againn ar chontae Mhaigh Eo, mar aon leis an gcomhairle ghairmiúil agus rúndach is féidir linn a sholáthar, go rachaidh sé go mór chun leasa cuideachtaí scannánaíochta agus teilifíse agus iad ag féachaint le hairgead agus am a sparáil. Tá neart teagmhálaithe againn agus is féidir linn cuideachtaí scannánaíochta agus teilifíse a chur sa treo ceart. Táimid eolach ar chontae Mhaigh Eo agus táimid eolach ar chúrsaí scannánaíochta. Cuirimid fáilte roimh lucht scannánaíochta anseo i Maigh Eo agus táimid anseo chun cabhrú leo ar bhealach ar bith. Ní chuireann constaicí isteach orainn anseo i Maigh Eo; tá sé de mheon againn go bhfuil chuile rud indéanta agus tugtar faoi thograí le fuinneamh is spleodar. Mura bhfuil aithne againn ar an duine ceart chun cuidiú leat, cuirfimid i dteagmháil thú le duine a bheidh in ann tú a stiúradh sa treo ceart.

Tionscnamh de chuid Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo is ea Film Mayo, agus iad ag obair i gcomhpháirtíocht le hIar-Bhord Bainistíochta an Chontae, Tionscadail Chruthaitheacha an A.E.: Cisnet agus CINEW, Mayo Ideas Lab, Westbic agus an Rannóg um Fhorbairt Chomhtháite agus Phobail, an tAonad Fiontraíochta agus Infheistíochta agus an Oifig Fiontair Áitiúil de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo.  Le chéile, saothraíonn siad chun tuilleadh deiseanna a chruthú don tionscal scannánaíochta sa chontae.

Tá eolas reatha faoi Film Mayo ar fáil ar http://www.filmmayo.ie/news

Agus is féidir na nuachtlitreacha a fhoilsímid go rialta a léamh ar http://www.filmmayo.ie/newsletter.

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites