Mayo County Council logo

Forbairtí Caipitiúla

Ceann amháin eile á chur leis an líonra ionaid ealaíon atá ann cheana féin - in Acaill, Caisleán an Bharraigh, Cathair na Mart, Coillte Mach, Baile an Ghleanna, Béal an Mhuirthead agus Baile Chathail - is ea na háiseanna nua curtha ar fáil i mBéal an Átha.  Cuirfidh sé fóram a bhfuil géarghá leis ar fáil d'ealaíontóirí ar camchuairt agus ealaíóntóirí gairmiúla de bhunadh na háite araon.

Tá gach a cuireadh romhainn i bPlean Straitéiseach na nEalaíon 2003-2006 de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo curtha i gcrích trí athchóiriú a dhéanamh ar roinnt áiseanna, roinnt eile a thógáil as an nua, agus áiseanna dáilte go cothrom ar fud na dúiche.

  More Mayo County Council and Local Government Websites