Mayo County Council logo

Deontais faoin Acht Ealaíon

Buneolas:

Cuirtear na deontais seo ar fáil do ghrúpaí nó d'eagraíochtaí lonnaithe i Maigh Eo, a bhíonn ag lorg cúnaimh i dtreo imeachtaí nó ócáidí a reáchtáil a spreagann spéis sna healaíona i measc an phobail, a chuireann eolas ar na healaíona agus tuiscint orthu chun cinn, nó a ardaíonnn caighdeán na nEalaíon sa chontae. 

Spriocdháta:

Deireadh mhí na Bealtaine nó tús mhí an Mheithimh

2018 - An Aoine, 8 Meitheamh

Uasmhéid ar fáil:

Is é €5,000 an t-uasmhéid a bronnadh go dtí seo, is é €150 an t-íosmhéid

Modh Iarratais:

Tá foirmeacha iarratais, maille le treoracha agus critéir iomlána iarratais le fáil ó Clare Kenny, Comhairle Contae Mhaigh Eo ckenny@mayococo.ie.

Deontais faoin Acht Ealaíon - Foirm Iarratais (Word - 53KB) (Dátheangach)

Deontais faoin Acht Ealaíon - Treoirlínte (Word - 40.5KB) (Dátheangach)

  More Mayo County Council and Local Government Websites