Mayo County Council logo

Deontais na nAmharcealaíon

Deontais Chúnaimh le haghaidh Ábhar - Críochnaithe don bhliain 2018

Buneolas:

Tá na deontais seo ar fáil d'ealaíontóirí gairmiúla gníomhacha a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cabhrú leo ábhair ealaíne a cheannach.

Spriocdháta:

Is féidir iarratas a chur isteach am ar bith i rith na bliana.  Níl ach méid áirithe airgid ar fáil sa chiste seo, agus stopfar ag glacadh le hiarratais nuair atá an t-airgead uile caite.

Uasmhéid ar fáil:

€250

Modh iarratais:

Ní mór don ealaíontóir CV atá cothrom le dáta a chur isteach, chomh maith le ráiteas ealaíontóra, sé híomhá ar a laghad, liosta na n-ábhar atá le ceannach agus a gcostas.


Deontais Chúnaimh le haghaidh Taispeántais - Críochnaithe don bhliain 2018

Buneolas:

Tá na deontais seo ar fáil d'ealaíontóirí gairmiúla, a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, agus a bhfuil taispeántas aonair socraithe acu i ndánlann maoinithe ó chiste poiblí. Ní mór don ionad a bheith ag fáil maoiniú ón gComhairle Ealaíon.

Spriocdháta:

Is féidir iarratas a chur isteach am ar bith i rith na bliana. Níl ach méid áirithe airgid ar fáil sa chiste seo, agus stopfar ag glacadh le hiarratais nuair atá an t-airgead uile caite.

Uasmhéid ar fáil:

€250

Modh iarratais:

Mar atá thuasluaite, maille le cóip den litir thairisceana ón ionad taispeántais.  Caithfear na hiarratais a bheith istigh sé seachtaine ar a laghad roimh an taispeántas ionas go dtabharfar aitheantas don ghradam sa phreas agus ar na cuirí.


  More Mayo County Council and Local Government Websites