Mayo County Council logo

Deontais na nAmharcealaíon

Deontais Chúnaimh le haghaidh Ábhar

Buneolas:

Tá na deontais seo ar fáil d'ealaíontóirí gairmiúla gníomhacha a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cabhrú leo ábhair ealaíne a cheannach.

Spriocdháta:

Is féidir iarratas a chur isteach am ar bith i rith na bliana.  Níl ach méid áirithe airgid ar fáil sa chiste seo, agus stopfar ag glacadh le hiarratais nuair atá an t-airgead uile caite.

Uasmhéid ar fáil:

€250

Modh iarratais:

Ní mór don ealaíontóir CV atá cothrom le dáta a chur isteach, chomh maith le ráiteas ealaíontóra, sé híomhá ar a laghad, liosta na n-ábhar atá le ceannach agus a gcostas.


Deontais Chúnaimh le haghaidh Taispeántais

Buneolas:

Tá na deontais seo ar fáil d'ealaíontóirí gairmiúla, a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, agus a bhfuil taispeántas aonair socraithe acu i ndánlann maoinithe ó chiste poiblí. Ní mór don ionad a bheith ag fáil maoiniú ón gComhairle Ealaíon.

Spriocdháta:

Is féidir iarratas a chur isteach am ar bith i rith na bliana. Níl ach méid áirithe airgid ar fáil sa chiste seo, agus stopfar ag glacadh le hiarratais nuair atá an t-airgead uile caite.

Uasmhéid ar fáil:

€250

Modh iarratais:

Mar atá thuasluaite, maille le cóip den litir thairisceana ón ionad taispeántais.  Caithfear na hiarratais a bheith istigh sé seachtaine ar a laghad roimh an taispeántas ionas go dtabharfar aitheantas don ghradam sa phreas agus ar na cuirí.


Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites