Mayo County Council logo

Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil

Buneolas:

Cuireadh an deontas seo ar bun chun tacaíocht a thabhairt do cheoltóirí/amhránaithe/scríbhneoirí atá lonnaithe i gContae Mhaigh Eo a gcuid ceoil úrnua a thaifeadadh, is cuma cén saghas ceoil atá i gceist.  Deontas amháin ar fiú suas le €800 é an Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil.  Painéal saineolaithe neamhspleácha, ceaptha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, a dhéanann iarratais a mheas.

Is é aidhm na ndeontas seo cuidiú le duine aonair nó le grúpa ar mhian leo ceol nuacheaptha a thaifeadadh.  I gcás córanna agus ceolfhoirne, ní mór fiainaise a sholáthar ar úrmhaireacht an cheoil – d'fhéadfaí an úrnuacht seo a bhaint amach trí chóirithe nua nó a leithéid.  Baineann an deontas le taifeadaí nua nó le tograí atá idir lámha cheana féin. Ní mhaoineofar dlúthdhioscanna atá críochnaithe agus clúdaithe cheana féin.  Ní bhronnfar an deontas seo ar thaifeadaí atá á ndéanamh ar son carthanais nó chun airgead a thiomsú.  Ní mór d’iarratasóirí a bheith os cionn 18 mbliana d’aois.

Spriocdháta: 6 Samhain 2017

Uasmhéid ar fáil:

€800

Foirm iarratais agus bileog faisnéise:  Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ar mayoarts@mayococo.ie; 094 9047558

 

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites