Mayo County Council logo

Deontas don Drámaíocht Amaitéarach

Tá gach compántas amaitéarach drámaíochta sa Chontae i dteideal cur isteach ar an deontas seo. Ní mór, áfach, gur chuir an compántas léiriúchán amháin ar stáitse linn 2017.  €800 luach an deontais, agus bord saineolaithe neamhspleácha ceaptha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo a dhéanann na hiarratais a mheas.  Déantar na hiarratais a mheas de réir na gcritéar a leanas: nuálaíocht, saothrú i dtreo na sármhaitheasa, ardchaighdeán agus cruthaíocht a théann chun sochair na Drámaíochta Amaitéaraí go ginearálta sa réigiún.

Spriocdháta: 6 Samhain 2017

Foirm iarratais agus bileog faisnéise:  Deontas don Drámaíocht Amaitéarach

 

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ar mayoarts@mayococo.ie; 094 9047558.

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites