Mayo County Council logo

Maoiniú Comhpháirtíochta

Tugann an Oifig Ealaíon maoiniú do roinnt eagraíochtaí comhpháirtíochta ar bhonn bliantúil:

  • Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh
  • Teachín Heinrich Boll, Acaill
  • Custom House Studios, Cathair na Mart
  • Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Béal an Átha
  • Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna, Baile an Chaisil
  • Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead
  • Ionad Ealaíon Bhaile an Chathail, Baile an Chathail

  More Mayo County Council and Local Government Websites