Mayo County Council logo

Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie

Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie

Buneolas:

Tá an sparánacht seo ar fáil d'ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i gContae Mhaigh Eo.  Tabharfaidh sé deis do bheirt ealaíontóirí gach bliain coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin.  Cuirfear spás oibre ar fáil agus íocfar na costais lóistín agus bia ar fad mar chuid den sparánacht.  Ní mór d'iarratasóirí éachtaí nó sárchumas ina réimse ealaíne féin a léiriú.  Bord saineolaithe neamhspleácha, ceaptha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, a dhéanfar na hiarratais a mheas.

Ionad Tyrone Guthrie: http://www.tyroneguthrie.ie/

Spriocdháta: 6 Samhain 2017

Modh Iarratais

Tá foirmeacha iarratais mar aon le treoracha agus critéir iomlána iarratais ar fáil ón Oifig Ealaíon

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites