Mayo County Council logo

Sparánacht Tyrone Guthrie - Film Mayo

Buneolas

Tá Film Mayo ag cur sparánacht speisialta ar fáil do lucht déanta scannán a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, gur féidir leo coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg i gCo. Mhuineacháin. Seastar costais lóistín, bia agus spás oibre faoin sparánacht. Ba chóir go mbeadh éachtaí bainte amach ag iarratasóirí ina réimse féin, nó a bheith in ann a léiriu go bhfuil an-gheallúint fúthu. Bord saineolaithe neamhspleácha atá ceaptha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo a dhéanann na hiarratais a mheas.

Spriocdháta: 6 Samhain 2017

Foirm Iarratais agus Bileog Faisnéise:   Film Mayo Tyrone Guthrie Award 2017‌‌‎ (Béarla)

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Film Mayo, Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo, ar 094-9047471 nó tríd an ríomhphost chuig filmmayo@mayococo.ie.

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites