Mayo County Council logo

Ról Forbartha

Tugann an Oifig Ealaíon aird ar leith ar riachtanais aitheanta san earnáil ealaíon agus oibríonn siad chun freastal ar na heasnaimh sin.  I measc na mbeart a cuireadh ar bun chuige sin tá:

 

Cur i láthair ar Phriontáil 3D (cuid de Sheachtain Smaointeoireachta Mhaigh Eo 2013)

I could read the Sky - Cónaitheacht le The Dead Good Guides (2013)

Oiliúint ar an Ilchineálacht Cultúrtha d'Ealaíontóirí Pobail agus Bainisteoirí Ionaid (cuid de Thionscadal Idirchultúrtha Interland 2013)

Ceardlann ar an Smaointeoireacht Chruthaitheach (cuid de Sheachtain Smaointeoireachta 2012)

Made in the West - An cheardaíocht sa ré digiteach (CISNET 2012)

Bréagphainéal Ealaíne Poiblí (cuid de chlár ealaíne poiblí LANDMARK 2012)

Seimineár ar Ghairmeacha Cruthaitheacha, 2010

ENVisage - smaointe úra d'árais chónaithe chomhchoiteann (cuid d'fhéile Bealtaine 2009)

Dead Good Guides - cónaitheacht le hArtsquad agus Ealaíontóirí Pobail (cuid d'fhéile Bealtaine 2008)

Cónaitheacht Bread and Puppet (cuid d'fhéile Bealtaine 2007)

Seimineár ar Ghairmeacha Ceoil, 2001

 

  More Mayo County Council and Local Government Websites