Mayo County Council logo

Ról Forbartha

Tugann an Oifig Ealaíon aird ar leith ar riachtanais aitheanta san earnáil ealaíon agus oibríonn siad chun freastal ar na heasnaimh sin.  I measc na mbeart a cuireadh ar bun chuige sin tá:

 

Cur i láthair ar Phriontáil 3D (cuid de Sheachtain Smaointeoireachta Mhaigh Eo 2013)

I could read the Sky - Cónaitheacht le The Dead Good Guides (2013)

Oiliúint ar an Ilchineálacht Cultúrtha d'Ealaíontóirí Pobail agus Bainisteoirí Ionaid (cuid de Thionscadal Idirchultúrtha Interland 2013)

Ceardlann ar an Smaointeoireacht Chruthaitheach (cuid de Sheachtain Smaointeoireachta 2012)

Made in the West - An cheardaíocht sa ré digiteach (CISNET 2012)

Bréagphainéal Ealaíne Poiblí (cuid de chlár ealaíne poiblí LANDMARK 2012)

Seimineár ar Ghairmeacha Cruthaitheacha, 2010

ENVisage - smaointe úra d'árais chónaithe chomhchoiteann (cuid d'fhéile Bealtaine 2009)

Dead Good Guides - cónaitheacht le hArtsquad agus Ealaíontóirí Pobail (cuid d'fhéile Bealtaine 2008)

Cónaitheacht Bread and Puppet (cuid d'fhéile Bealtaine 2007)

Seimineár ar Ghairmeacha Ceoil, 2001

 

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites