Mayo County Council logo

Naisc agus Áiseanna Áisiúla

Ionaid Ealaíon i Maigh Eo

Féilte agus Imeachtaí i Maigh Eo

Foilseacháin de chuid na hOifige Ealaíon

Suíomhanna Idirlín a bhaineann le hábhar

Oifig Ealaíon

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90
Teileafón : (094) 90 24444; folínte 7558, 7471 (Oifig Ealaíon); 7561 (Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí); 7551 (Comhordaitheoir na nEalaíon do dhaoine faoi Mhíchumas)
R-phost : mayoarts@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:30 i.n.

Lean muid ar Facebook @ Mayo Arts Office nó ar Twitter @MayoArtsOffice

  More Mayo County Council and Local Government Websites