Mayo County Council logo

Foiseacháin na hOifige Ealaíon

Pleananna Straitéiseacha Ealaíon de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo

Mayo County Council - Arts Plan 2011-2016 (Leagan Béarla)

Próifíl na nEalaíon (Document)

Próifíl Chomhairle Contae Mhaigh Eo ar na hEalaíona (Leagan Béarla)
Formats Available:


Foilseacháin na hOifige Ealaíon

'The Green Bough' Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2012 (Foilseachán d'íomhanna agus píosaí scríbhneoireachta le daoine breacaosta i gContae Mhaigh Eo)

'Still Life in Green and Red' Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2012 (CD le Ian Wilson a ghabhann leis an gCónaitheacht Ealaíne Poiblí LANDMARK)

'En Route' Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2010 (Leabhrán agus CDanna a ghabhann le Tionscadal Ealaíne Poiblí Aileen Lambert i mBéacán, Baile an Daighin agus Tulach Ruacháin)

'Pilgrimage' Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2010 (Leabhrán agus CDanna a ghabhann le Tionscadal Ealaíne Poiblí Tom Meskell in Achadh Ghobhair)

'Altered Images'  IMMA, 2009. (Catalóg a ghabh leis an taispeántas taistil 'Altered Images' a bhí ina thionscnamh ag Comhairle Contae Mhaigh Eo, Comhairle Contae Thiobraid Árann Theas, agus IMMA) 

'Following the Whitethorn'  Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2009. (Tionscnamh Ealaíon Poiblí, taifeadta agus léirithe ag Michael Fortune. Bhailigh sé piseoga ó mhuintir Bhaile an Róba agus an cheantair máguaird agus rinne sé físeán de.)

'New Ground Lost seeds'  Comhairle Contae Mhaigh Eo i gcomhar le Dead Good Guides, 2009. (Cur síos ar obair na nEalaíontóirí Cónaithe - John Fox agus Sue Gill - le linn na Féile Bealtaine 2008).

Féile Scríbhneoireachta 'Force 12' - Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2008 (Cuntas ar an 15ú bliain den Fhéile Scríbhneoireachta 'Force 12' i mBéal an Mhuirthead in 2005).

'This time, this place'  Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2007.  (Tionscadal ealaíne poiblí, le grianghraif ó Jim Vaughan agus muintir Oileán Chléire agus dán le Macdara Woods.)

'Bread and Puppet Theatre Residency' - Bealtaine 2007 le Arts Squad Mhaigh Eo Comhairle Contae Mhaigh Eo, DVD, 2007.  (Cur síos ar obair na nEalaíontóirí Cónaithe - Bread and Puppet - le linn na Féile Bealtaine 2007)

'Present Tense - Words & Pictures' Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2006.  (Bailiúchán filíochta agus grianghraf le filí agus grianghrafadóirí Mhaigh Eo, curtha in eagar ag Macdara Woods & Jim Vaughan.)

'Between Colours' - Clár Meantóireachta agus Líonraithe Ealaíontóirí Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2006. (Cur síos agus Measúnú ar Chlár Meantóireachta agus Líonraithe Ealaíontóirí eagraithe ag Comhairle Contae Mhaigh Eo).

'Creative Reverie - Meeting the Person as an artist' Comhairle Contae Mhaigh Eo, 2002. (Cur síos ar obair an ealaíontóra chónaithe, Deirdre Walsh in Ospidéal an Chroí Rónaofa, Caisleán an Bharraigh).

Chris Doris, '40 Days & 40 Nights', Tionscadal Ealaíontóra Chónaithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2001 (Cur síos ar chónaitheacht Chris Doris ar Chruach Phádraig).

Díolaim scríbhneoireachta cruthaitheacha ba ea na cúig fhoilseachán a leanas. Scríbhneoirí ó Mhaigh Eo a scríobh iad, agus pé Scríbhneoir Cónaithe a bhí ann ag an am a chuir in eagar iad.

'The West and Beyond - Mayo 5', curtha in eagar ag Neil Donnell, Comhairle Contae Mhaigh Eo, 1998.

'The Mayo Anthology 4', curtha in eagar ag Michael Gorman, Comhairle Contae Mhaigh Eo, 1994.

'Force 10 in Mayo', curtha in eagar ag Dermot Healy, Comhairle Contae Mhaigh Eo, 1991.

'The Mayo Anthology', curtha in eagar ag Richard Murphy, Comhairle Contae Mhaigh Eo, 1990.

'New Writings from the West', curtha in eagar ag Val Mulkearns, Comhairle Contae Mhaigh Eo, 1988.

Tá na foilseacháin seo ar fad ar fáil ón Oifig Ealaíon

Oifig Ealaíon

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90
Teileafón : (094) 90 24444; folínte 7558, 7471 (Oifig Ealaíon); 7561 (Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí); 7551 (Comhordaitheoir na nEalaíon do dhaoine faoi Mhíchumas)
R-phost : mayoarts@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:30 i.n.

Lean muid ar Facebook @ Mayo Arts Office nó ar Twitter @MayoArtsOffice

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites