Mayo County Council logo

Ionaid Ealaíon i Maigh Eo

Áras Inis Gluaire - Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead

Ionad ilchuspóireach ealaíon ina bhfuil spásanna teaspántais, téatair agus ceardlainne.  Tá na hamharcealaíona, scannáin, téatar, damhsa, agus ealaíona don phobal agus do pháistí mar chuid den chlár.

Déan teagmháil le:                 Brendan Murray

Seoladh:                                  Áisleann Bhéal an Mhuirthead, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         +353 (0) 97 81079

R-phost:                                   info@arasinisglauire.ie

Idirlíon:                                   www.arasinisgluaire.ie

 

Ionad Ealaíon Bhéal an Átha

Ionad ilchuspóireach ealaíona ina bhfuil spásanna teaspántais, téatair agus ceardlainne.  Tá na hamharcealaíona, scannáin, téatar, damhsa, agus ealaíona don phobal agus do pháistí mar chuid den chlár.

Déan teagmháil le:                 Sean Walsh

Seoladh:                                  Sráid an Bhairéadaigh, Béal an Átha, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 96 73593

R-phost:                                   ballinaartscentre@gmail.com

Suíomh gréasáin:                    www.ballinaartscentre.com

 

Fondúireacht Ealaíon Bhaile an Ghleanna

Dánlann, stiúideonna d'ealaíontóirí, stiúideonna priontaí.  Clár taispeántais.  Stiúideonna ar fáil d'ealaíontóirí ar bhonn cónaitheachta. Fáilte roimh ealaíontóirí idirnáisiúnta.

Déan teagmháil le:                 Margo Dolan nó Una Ford

Seoladh:                                  An Phríomhshráid, Baile an Chaisil, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         +353 (0) 96 43184

R-phost:                                   baf@iol.ie

Suíomh idirlín:                        www.ballinglenartsfoundation.org

 

Ionad Ealaíon Bhaile Chathail

Ionad ilchuspóireach ealaíona ina bhfuil spásanna teaspántais, téatair agus ceardlainne.  Tá na hamharcealaíona, scannáin, téatar, damhsa, agus ealaíona don phobal agus do pháistí mar chuid den chlár.

Déan teagmháil le:                 Bainisteoir nua le ceapadh go luath

Seoladh:                                  Sráid na Beairice, Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo

 

Stiúideonna Theach an Chustaim

Dánlann, stiúideonna d'ealaíontóirí, stiúideonna priontaí.  Clár taispeántais.  Stiúideonna d'ealaíontóirí agus cónaitheacht idirnáisiúnta san áireamh

Déan teagmháil le:                 John McHugh

Seoladh:                                  An Ché, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 98 28735

R-phost:                                   customhouse@eircom.net

Suíomh gréasáin:                    www.customhousestudios.ie

 

Teachín Heinrich Boll

Cónaitheachtaí d’ealaíontóra idirnáisiúnta (na hamharcealaíona, ceol, litríocht).  Clár léamha agus ceadal.                             

Déan teagmháil le:                 John McHugh

Seoladh:                                 Dumha Goirt, Acaill, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         +353 (0) 98 28735

Ríomhphost:                            hbolachill@anu.ie

 

Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh

Ionad ilchuspóireach ealaíona ina bhfuil spásanna teaspántais, téatair agus ceardlainne.  Tá na hamharcealaíona, scannáin, téatar, damhsa, agus ealaíona don phobal agus do pháistí mar chuid den chlár.

Déan teagmháil le:                  Orla Henihan

Seoladh:                                  Sráid Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 94 90 23733

R-phost:                                   linenhall@eircom.net

Suíomh gréasáin:                    www.thelinenhall.com 

 

Halla an Bhaile, Clár Chlainne Mhuiris

Spás Léirithe.

Déan teagmháil le:                John Corless

Seoladh:                                 Clár Chlainne Mhuiris, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 94 9310999

R-phost:                                   reception@ird-kiltimagh.ie

Suíomh idirlín:                          www.townhall.ie

 

Ionad Ealaíon Uí Dhuibhir

Ionad ealaíon le spás ceardlainne.

Déan teagmháil le:                 Maura & Dermot

Seoladh:                                 Ionad Ealaíon Uí Dhuibhir, An Seanteach Scoile, Lios Mearáin, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 94 9384809  085 8509385

R-phost:                                   odwyerarts@gmail.com

 

Téatar Halla an Bhaile, Coillte Mach

Spásanna téatair agus amharcealaíona.  Clár taispeántais agus téatair.  Páirc dealbhóireachta ann chomh maith.

Déan teagmháil le:                 Joe Kelly

Seoladh:                                 IRD Choillte Mach, Coillte Mach, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 94 9381494

R-phost:                                   reception@ird-kiltimagh.ie

Suíomh idirlín:                          www.ird-kiltimagh.ie

 

Ionad Cultúrtha Bhéal Átha na Muice

Spás léiriúcháin agus taispeáint amharcealaíne.

Déan teagmháil le:                 John Dunne & Julie Ryan

Seoladh:                                 Béal Átha na Muice, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0) 87 4007045

R-phost:                                   sccbookings@mayococo.ie

Suíomh idirlín:                          www.swinford.ie/swinford-library-cultural-centre/

 

Téatar Halla an Bhaile, Cathair na Mart

Spás léiriúcháin agus taispeáint amharcealaíne.

Déan teagmháil le:                 Rosaleen Heraty

Seoladh:                                 An tOchtagán, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Teil:                                         + 353 (0)98 28459

R-phost:                                   info@westporttheatre.com

Suíomh idirlín:                          www.westporttheatre.com

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites