Mayo County Council logo

Nuacht Ealaíon

Clár Cónaitheachta Thír Sáile – ealaíontóirí roghnaithe


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann se lúchair ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus ar Áras Inis Gluaire a bheith in ann na healaíontóirí a roghnaíodh i gcomhair na dtrí thionscadal/chónaitheacht ealaíne poiblí i ndáil le hathfhorbairt thionscnamh Thír Sáile in Iorras, Co. Mhaigh Eo, a ainmniú.

Beidh Gareth Kennedy ag obair i gCeathrú Thaidhg. Beidh Noah Rose agus Selma Makela ag obair as láimh a chéile i mBéal an Mhuirthead, agus beidh Joanna Hopkins lonnaithe ar Oileán Chloigeann. Ina theannta sin, beidh an t-ealaíontóir Dorothy Cross ag obair ar thogra taighde i rith an tsamhraidh, agus táthar ag súil go ndéanfar mórshaothar úr a choimisiúnú amach anseo dá thoradh sin.


Clár Cónaitheachta Thír Sáile – ealaíontóirí roghnaithe-read the full story.

Posted: 08/06/2017

Podchraoladh Lá Éigse Éireann, 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá deis eile agat éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann, 2017 ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid-West Radio ar an bpodchraoladh seo.

Podchraoladh Lá Éigse Éireann, 2017-read the full story.

Posted: 05/05/2017

Clár Bealtaine 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Clár Bealtaine 2017

Seo é an dara bliain is fiche de Bhealtaine, ceiliúradh náisiúnta na cruthaitheachta le linn dul in aois, comhordaithe ar fud na tíre ag Age and Opportunity (gníomhaireacht a bunaíodh le dúshlán an dearcaidh dhiúltaigh faoin aosú a thabhairt agus le páirtíocht na mbreacaostach sa phobal a chur chun cinn). Is é an sprioc atá ag Bealtaine ná daoine atá ag dul in aois a mhealladh chun páirt a ghlacadh sna healaíona trí léiriú agus rannpháirtíocht ghníomhach. Gríosaíonn sé daoine breacaosta a gcuid taithí agus críonnachta a thabhairt leo agus iad ag dul i ngleic le gach saghas ealaíne.

Tá clár imeachtaí curtha i dtoll a chéile ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo do mhí Bealtaine 2017, agus cuirfear fáilte roimh mhuintir Mhaigh Eo chuig na taispeántais, ceol, drámaí, máistir-ranganna agus ceardlanna idirghníomhacha a reáchtálfar mar chuid den chlár sin.


Clár Bealtaine 2017-read the full story.

Posted: 05/05/2017

Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ar thionscadal ealaíne poiblí a bheidh suite ar shuíomh an Linn Snámha nua i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Buiséad - €45,000

Spriocdháta - An Luan, 8 Bealtaine 2017


Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh-read the full story.

Posted: 30/03/2017

UPSTART 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2017, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar an 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Ní mór d’iarratais a bheith istigh faoin gCéadaoin, 3 Bealtaine 2017.

UPSTART 2017-read the full story.

Posted: 03/04/2017

Téatar Óige Mhaigh Eo – I’ll Be Your Mirror.


(Cultúr & na hEalaíona)
Téatar Óige Mhaigh Eo – I’ll Be Your Mirror.

Dátaí: Dé hAoine, 7 Aibreán & Dé Sathairn, 8 Aibreán 2017

Am: 8 i.n.

Áit: Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, 096 73593, www.ballinaartscentre.com

Ticéid: €10/€8, le ráta speisialta €5 do bhaill téatair óige.


Téatar Óige Mhaigh Eo – I’ll Be Your Mirror.-read the full story.

Posted: 22/03/2017

Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 27 Aibreán


(Cultúr & na hEalaíona)
Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 27 Aibreán.
Tabhair cluas don raidió chun éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio. Togra de chuid Éigse Éireann is ea an lá seo.

Chun Lá Éigse Éireann, 2017 a cheiliúradh, déanfaidh beirt fhilí – Geraldine Mitchell agus John F Deane – cuid dá saothar a léamh ar chlár Tommy Marren ar Mid West Radio (96.1fm) ag 9.30 r.n. Déardaoin, an 27 Aibreán.


Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 27 Aibreán-read the full story.

Posted: 22/03/2017

Archiving Activism: Tionscadal le Breda Burns


(Cultúr & na hEalaíona)
Archiving Activism – Leathanta Oscailte:

An raibh aon pháirt agat i mbunú nó i reáchtáil tionscadal, féilte, nó taispeántas ealaíne i gContae Mhaigh Eo no Shligigh idir na 1970í agus na 1990í? Bheadh an-spéis ag Breda Burns, ealaíontóir, bualadh leat má bhí! Má tá cuimhní cinn, scéalta nó ábhar clóite ag aon duine ar mhaith leo a roinnt leis an tionscadal, nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal, is féidir bualadh isteach chuig Breda i Stiúideonna Theach an Chustaim ar an 22 Márta chun labhairt léi. Tá fáilte roimh chách!


Archiving Activism: Tionscadal le Breda Burns-read the full story.

Posted: 22/03/2017

An chéad fhaighteoir de Sparánacht Tyrone Guthrie, arna bronnadh ag Film Mayo, fógartha


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé lúcháir ar Film Mayo a fhógairt gurb í an scríbhneoir scripte Jennifer Davidson an chéad duine ar a mbronnfar Sparánacht Tyrone Guthrie ó Film Mayo. Bhí an sparánacht oscailte do dhéantóirí scannán a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin.

An chéad fhaighteoir de Sparánacht Tyrone Guthrie, arna bronnadh ag Film Mayo, fógartha-read the full story.

Posted: 25/01/2017

Faighteoirí Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016, fógartha


(Cultúr & na hEalaíona)
Bronnann Comhairle Contae Mhaigh Eo dhá sparánacht in aghaidh na bliana ar ealaíontóirí a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin. Clúdaíonn an sparánacht costas na coicíse sin, maille le stiúideo a bheith ar fáil dóibh má theastaíonn sé. Is iad iarratasóirí rathúla na bliana seo ná Áine O’Hara, amharclannóir agus ealaíontóir, agus Conor O’Grady, amharcealaíontóir.

Faighteoirí Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016, fógartha-read the full story.

Posted: 25/01/2017

Faighteoirí na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, fógartha!


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Deontas Chomhairle Contae Mhaigh Eo don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, bronnta ar an Railway Theatre Group.

Faighteoirí na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, fógartha!-read the full story.

Posted: 25/01/2017

UPSTART: CLÁR IMEACHTAÍ A DHÉANANN CEILIÚRADH AR – Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, 2016


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá cáil náisiúnta ar Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo de bhun na hoibre atá déanta aici chun na healaíona a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, agus tá sí ag forbairt, ag stiúradh agus ag tacú le cláir ar leith sa réimse seo ar fud Chontae Mhaigh Eo agus níos faide i gcéin. Chuir an tSeirbhís Ealaíon tús leis an scéim UPSTART in 2010, agus é ceaptha go mbeadh Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, ar 3 Nollaig, mar chroílár de.

Tacaíonn an scéim seo le tionscadail nó imeachtaí ealaíon i Maigh Eo a chuireann scoth na n-ealaíon, agus taithí ar na healaíona, ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ina gceantair áitiúla féin.

Fuair sé thionscadal maoiniú ó scéim UPSTART i mbliana. Tá na tionscadail seo á bhforbairt faoi láthair agus beidh toradh a gcuid saothair le feiceáil ar 3 Nollaig 2016 nó thart ar an am sin.

Léigh leat chun tuilleadh eolais a fháil faoi thionscadail na bliana seo.


UPSTART: CLÁR IMEACHTAÍ A DHÉANANN CEILIÚRADH AR – Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, 2016-read the full story.

Posted: 04/01/2017

Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016, fógartha


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé lúcháir ar Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo a fhógairt gurb ar Breda Mayock agus Laura Ryder a bhronnfar na Deontais Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil i mbliana.

Léigh leat chun tuilleadh eolais a fháil faoi na ceoltóirí seo.


Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016, fógartha-read the full story.

Posted: 04/01/2017

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Spriocdháta: An Aoine, 29 Aibreán 2016


(Comhairle Iomláin)
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo thar a bheith díograiseach ina gcuid iarrachtaí chun imeachtaí ealaíon d’ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gContae Mhaigh Eo. Ó 2010 i leith, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Oifig Ealaíon do 29 tionscadal comhpháirtíochta idir eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí, agus grúpaí nó eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.


Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Spriocdháta: An Aoine, 29 Aibreán 2016-read the full story.

Posted: 04/11/2016

Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán


(Comhairle Iomláin)
Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán

Tabhair cluas don raidió chun éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio. Togra de chuid Éigse Éireann is ea seo agus is é ‘Réabhlóid’ téama na hócáide do 2016.


Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán-read the full story.

Posted: 04/11/2016

Deontais na hOifige Ealaíon 2016


(Comhairle Iomláin)
Cuireann sé lúchair ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo na spriocdhátaí do na deontais agus sparánachtaí a leanas a fhógairt: Deontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016 (€1,000), Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016 (2 dheontas: €800 an ceann), Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie (2 sparánacht chónaitheach d'ealaíontóirí a rugadh nó atá ag cur fúthú i Maigh Eo), agus den chéad uair, Sparánacht Tyrone Guthrie de chuid Film Mayo (do dhéantóir scannán a rugadh nó atá ag cur fúthú i Maigh Eo). Is é an Luan, 3 Deireadh Fómhair an spriocdháta le haghaidh na ndeontas agus na sparánachtaí uile thuasluaite. Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Teil: 094 90 24444. folíne 7558/ 7471 ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie nó breathnú ar www.cocomhaigheo.ie

Deontais na hOifige Ealaíon 2016-read the full story.

Posted: 04/11/2016

Oifig Ealaíon

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90
Teileafón : (094) 90 24444; folínte 7558, 7471 (Oifig Ealaíon); 7561 (Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí); 7551 (Comhordaitheoir na nEalaíon do dhaoine faoi Mhíchumas)
R-phost : mayoarts@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:30 i.n.

Lean muid ar Facebook @ Mayo Arts Office nó ar Twitter @MayoArtsOffice

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites