Mayo County Council logo

Nuacht Ealaíon

Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha.


(Cultúr & na hEalaíona)
Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha.

Tá Film Mayo – tionscnamh de chuid Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo – ag cur fáilte roimh iarratais ar chónaitheacht le haghaidh scannánóirí ag teacht chun cinn a rugadh nó atá ag cur fúthu i Maigh Eo.

Tá sé d’aidhm ag Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach cuidiú leis an scannánóir buaiteach dul chun cinn a dhéanamh ina gcleachtas féin. Cuirfidh an chónaitheacht seo ar chumas an scannánóra atá ag teacht chun cinn saothar nua a fhorbairt, agus am a chaitheamh i mbun taighde, ag ceapadh smaointe úra, agus ag obair leis an bpobal áitiúil. Gné lárnach den duais chónaitheachta seo is ea an mheantóireacht a thiocfaidh leis, chun tacaíocht a thabhairt don scannánóir.

D’fhéadfadh an duais chónaitheachta seo a bheith feiliúnach do dhaoine ar nós scríbhneoir scripte, atá ag teacht chun cinn, stiúrthóir, léirtheoir, lucht beochana, criú teicniúil, daoine a oibríonn sa réimse réamhléiriúcháin nó iarléiriúcháin, nó ealaíontóir scannán. Ní liosta cuimsitheach é seo, ach léiríonn sé roinnt de na réimsí oibre a d'fhéadfadh iarratasóirí a bheith ag obair iontu.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5 i.n. Dé Céadaoin, 18 Iúil 2018


Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha.-read the full story.

Posted: 02/08/2018

Ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardain, 26 Aibreán


(Cultúr & na hEalaíona)
Ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 26 Aibreán Chun Lá Éigse Éireann, 2018 a cheiliúradh, déanfaidh beirt fhilí de bhunadh Mhaigh Eo – Ger Reidy agus Finn Costelloe/UPPBEAT – cuid dá saothar a léamh ar chlár Tommy Marren ar Mid West Radio (96.1fm) ag 9.30 r.n. Déardaoin, an 26 Aibreán. Déanfaidh Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo an taifead a scaipeadh ar na meáin shóisialta ina dhiaidh sin.

Ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardain, 26 Aibreán-read the full story.

Posted: 02/08/2018

Clár Bhealtaine 2018, á chur i láthair ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Clár Ealaíon Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo, ag ceiliúradh na n-ealaíon agus na cruthaitheachta agus muid ag dul in aois.

Cuireann sé lúcháir ar Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo Clár Bhealtaine 2018 a sheoladh i dteannta le seoladh Thaispeántas Hearth in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh, ar an 1 Bealtaine ag 2.30 i.n.

Léigh leat chun tuilleadh eolais a fháil faoin gclár againn agus faoi na himeachtaí is féidir leat áit a chur in áirithe lena n-aghaidh.


Clár Bhealtaine 2018, á chur i láthair ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 02/08/2018

Lá Mhaigh Eo 2018 – Made of Mayo


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá fáilte roimh ealaíontóirí Mhaigh Eo saothar ealaíne a leagan isteach le haghaidh taispeántais a bheidh i gcroílár cheiliúradh Lá Mhaigh Eo i mbliana. Beidh Lá Mhaigh Eo 2018 á cheiliúradh ar dheireadh seachtaine na saoire bainc i mí na Bealtaine, an 5-6 Bealtaine. Patrick T. Murphy, Stiúrthóir RHA, a roghnóidh na píosaí don taispeántas. Ní mór don saothar go léir a bheith leagtha isteach i bpríomhsheomra Fhoirgneamh na Comhairle Contae i mBaile an Róba, Bóthar Chill Mheáin, Baile an Róba ar an Luan, an 9 Aibreán idir 10am-4pm agus foirm iarratais chomhlánaithe leis.

Lá Mhaigh Eo 2018 – Made of Mayo-read the full story.

Posted: 02/08/2018

Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, agus Sparánacht Tyrone Guthrie fógartha.


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé lúcháir ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo faighteoirí na nDeontas agus na Sparánachtaí don bhliain 2017 a fhógairt .i. an Deontas don Drámaíocht Amaitéarach, an Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, agus Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie.

Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, agus Sparánacht Tyrone Guthrie fógartha.-read the full story.

Posted: 17/01/2018

Tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg comhairleora chun feidhmiú mar Áisitheoir Téatair Óige le Téatar Óige Mhaigh Eo, Béal an Átha. Is é an 19 Nollaig an spriocdháta le haghaidh iarratas.


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg comhairleora chun feidhmiú mar Áisitheoir Téatair Óige le Téatar Óige Mhaigh Eo, Béal an Átha.

Ní mór dhá bhliain de thaithí ghairmiúil i gcúrsaí téatair nó drámaíochta a bheith ag an té a cheapfar.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcomhairleacht agus faoi shonraí an phoist, déan teagmháil leis:

An tSeirbhís Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.
Teil: 094 9047558 or 094 9047471
R-phost: mayoarts@mayococo.ie

Spriocdháta le haghaidh iarratas: Dé Máirt, 19 Nollaig 2017 ar 5 i.n.


Tá Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg comhairleora chun feidhmiú mar Áisitheoir Téatair Óige le Téatar Óige Mhaigh Eo, Béal an Átha. Is é an 19 Nollaig an spriocdháta le haghaidh iarratas.-read the full story.

Posted: 13/12/2017

Write Now - 3 Scríbhneoirí - 3 fhoirm scríbhneoireachta – 9 Nollaig, Caisleán an Bharraigh


(Cultúr & na hEalaíona)
Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo agus Film Mayo atá taobh thiar de Write Now, imeacht a dhíríonn ar chúrsaí scríbhneoireachta agus a chuimsíonn idir chur i láthair agus sheisiúin mheantóireachta dóibh siúd ar spéis leo a leithéid. Is ar an Satharn, 9 Nollaig a bheidh sé ar siúl.

Éisteofar le cur i láthair ó thriúr scríbhneoirí éagsúla ar maidin: Elizabeth Reapy (scríbhneoir ficsin), Eugene O’Brien (scríbhneoir scripte) agus Eva O’Connor (drámadóir).

Seo deis do scríbhneoirí seanbhunaithe nó úra i gContae Mhaigh Eo teacht chun éisteacht le cur i láthair ar thrí chineál éagsúla scríbhneoireachta. Déan teagmháil le Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo chun áit a chur in áirithe do na cur i láthair. Tá saorchead isteach chuig an imeacht seo.

Beidh an deis ag daoine freastal ar sheisiúin mheantóireachta duine le duine um thráthnóna. Beidh an triúr scríbhneoirí ar fáil le haghaidh trí sheisiún meantóireachta. De thoradh líon teoranta spásanna a bheith ar fáil, ní mór ábhar sonrach a leagan isteach faoin Déardaoin, 30 Samhain chun páirt a ghlacadh sna seisiúin duine le duine.


Write Now - 3 Scríbhneoirí - 3 fhoirm scríbhneoireachta – 9 Nollaig, Caisleán an Bharraigh-read the full story.

Posted: 13/12/2017

Excel 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Ceiliúradh bliantúil ar chruthaitheacht na n-óg (idir 13-19 mbliana d’aois) de chuid Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo is ea EXCEL 2017. Tá imeachtaí den scoth á n-eagrú againn i mí na Samhna lena aghaidh. Tá béim ar leith á leagan againn ar dhrámaíocht agus amharclannaíocht do dhaoine óga. Táimid ag obair as lámh a chéile le hionaid ealaíon éagsúla ar fud Chontae Mhaigh Eo chun raon leathan imeachtaí ealaíon a chur ar fáil ó cheann ceann an Chontae. Ina measc tá léirithe scannáin, léachtaí, turais, agus ceardlanna i ngraifítí, déanamh priontaí agus líníocht. Ina theannta sin, tá sraith ceardlann agus máistir-ranganna á n-eagrú againn i gcomhar le heagraíochtaí óige ar leith timpeall Mhaigh Eo.

Excel 2017-read the full story.

Posted: 13/12/2017

Forbairt Ghairmiúil d’Ealaíontóirí


(Cultúr & na hEalaíona)
‘CONNECT’ Léacht/ceardlann le léaraidí faoin ealaín dhigiteach d’ealaíontóirí. Louise O'Boyle. An Aoine, 29 Meán Fómhair. 5-7 i.n. Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart.

Maoiniú a fháil do Thionscadail: léacht/ceardlann d’ealaíontóirí. Eamonn Maxwell. An Mháirt, 24 Deireadh Fómhair. 2-6 i.n. Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh.

Seisiúin fhada Mheantóireachta. Eamonn Maxwell. An Chéadaoin, 25 Deireadh Fómhair. 9 r.n. – 6 i.n. (uair a chloig an seisiún). Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh.

Teagmháil a dhéanamh le Gailearaithe: léacht/ceardlann d’ealaíontóirí. Eamonn Maxwell. Déardaoin 26 Deireadh Fómhair. 10 r.n. – 1 i.n. Ionad Ealaíon Bhéal an Átha.

Bréagphainéal Ealaíne Poiblí. Aideen Barry agus Gaynor Seville. An Aoine, 17 Samhain. 10.30 r.n. - 5 i.n. Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh.

Oiliúint in úsáid Sketchup. Cathal Murphy. An Satharn, 18 Samhain. 9.30– 4.30 i.n. Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh.

Cúrsa do Theicneoir Ealaíon agus Láimhseáil Ealaíne. Eoghain Wynn. An Mháirt, 5 Nollaig. 10 r.n. – 5 i.n. Ionad Ealaíon Bhaile Chathail.


Forbairt Ghairmiúil d’Ealaíontóirí-read the full story.

Posted: 13/12/2017

Plean Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2018-2022


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain agus a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn. Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae. Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Plean Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2018-2022-read the full story.

Posted: 13/12/2017

Gréasán Ealaíontóirí Mhaigh Eo – Clár Forbartha Gairmiúla


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé lúcháir ar Oifig Ealaíon Mhaigh Eo a fhógairt go bhfuiltear ag reáchtáil deiseanna forbartha gairmiúla d'ealaíontóirí idir mí Mheán Fómhair agus mí na Nollag 2017. Cuimseoidh an clár seo léachtaí, seisiúin mheantóireachta agus cúrsaí oiliúna. Tá na himeachtaí seo go léir saor in aisce. Breathnaigh ar liosta iomlán na n-imeachtaí agus ar eolas i dtaobh áiteanna a chur in áirithe.

Gréasán Ealaíontóirí Mhaigh Eo – Clár Forbartha Gairmiúla-read the full story.

Posted: 13/12/2017

Beidh Oíche Chultúir 2017 ar siúl ar an 22 Meán Fómhair 2017.


(Cultúr & na hEalaíona)
Beidh Oíche Chultúir 2017 ar siúl ar an 22 Meán Fómhair 2017. Tá an bróisiúr ar fad ar fáil le híoslódáil.

Beidh Oíche Chultúir 2017 ar siúl ar an 22 Meán Fómhair 2017.-read the full story.

Posted: 13/12/2017

SIOMPÓISIAM THÍR SÁILE


(Comhairle Iomláin)
CUIR SA DIALANN É:

SIOMPÓISIAM THÍR SÁILE
13-14 Deireadh Fómhair 2017
Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo.


SIOMPÓISIAM THÍR SÁILE-read the full story.

Posted: 22/08/2017

Clár Cónaitheachta Thír Sáile – ealaíontóirí roghnaithe


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann se lúchair ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo agus ar Áras Inis Gluaire a bheith in ann na healaíontóirí a roghnaíodh i gcomhair na dtrí thionscadal/chónaitheacht ealaíne poiblí i ndáil le hathfhorbairt thionscnamh Thír Sáile in Iorras, Co. Mhaigh Eo, a ainmniú.

Beidh Gareth Kennedy ag obair i gCeathrú Thaidhg. Beidh Noah Rose agus Selma Makela ag obair as láimh a chéile i mBéal an Mhuirthead, agus beidh Joanna Hopkins lonnaithe ar Oileán Chloigeann. Ina theannta sin, beidh an t-ealaíontóir Dorothy Cross ag obair ar thogra taighde i rith an tsamhraidh, agus táthar ag súil go ndéanfar mórshaothar úr a choimisiúnú amach anseo dá thoradh sin.


Clár Cónaitheachta Thír Sáile – ealaíontóirí roghnaithe-read the full story.

Posted: 08/06/2017

Podchraoladh Lá Éigse Éireann, 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá deis eile agat éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann, 2017 ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid-West Radio ar an bpodchraoladh seo.

Podchraoladh Lá Éigse Éireann, 2017-read the full story.

Posted: 05/05/2017

Clár Bealtaine 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Clár Bealtaine 2017

Seo é an dara bliain is fiche de Bhealtaine, ceiliúradh náisiúnta na cruthaitheachta le linn dul in aois, comhordaithe ar fud na tíre ag Age and Opportunity (gníomhaireacht a bunaíodh le dúshlán an dearcaidh dhiúltaigh faoin aosú a thabhairt agus le páirtíocht na mbreacaostach sa phobal a chur chun cinn). Is é an sprioc atá ag Bealtaine ná daoine atá ag dul in aois a mhealladh chun páirt a ghlacadh sna healaíona trí léiriú agus rannpháirtíocht ghníomhach. Gríosaíonn sé daoine breacaosta a gcuid taithí agus críonnachta a thabhairt leo agus iad ag dul i ngleic le gach saghas ealaíne.

Tá clár imeachtaí curtha i dtoll a chéile ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo do mhí Bealtaine 2017, agus cuirfear fáilte roimh mhuintir Mhaigh Eo chuig na taispeántais, ceol, drámaí, máistir-ranganna agus ceardlanna idirghníomhacha a reáchtálfar mar chuid den chlár sin.


Clár Bealtaine 2017-read the full story.

Posted: 05/05/2017

Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ar thionscadal ealaíne poiblí a bheidh suite ar shuíomh an Linn Snámha nua i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Buiséad - €45,000

Spriocdháta - An Luan, 8 Bealtaine 2017


Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh-read the full story.

Posted: 30/03/2017

UPSTART 2017


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2017, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar an 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Ní mór d’iarratais a bheith istigh faoin gCéadaoin, 3 Bealtaine 2017.

UPSTART 2017-read the full story.

Posted: 03/04/2017

Téatar Óige Mhaigh Eo – I’ll Be Your Mirror.


(Cultúr & na hEalaíona)
Téatar Óige Mhaigh Eo – I’ll Be Your Mirror.

Dátaí: Dé hAoine, 7 Aibreán & Dé Sathairn, 8 Aibreán 2017

Am: 8 i.n.

Áit: Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, 096 73593, www.ballinaartscentre.com

Ticéid: €10/€8, le ráta speisialta €5 do bhaill téatair óige.


Téatar Óige Mhaigh Eo – I’ll Be Your Mirror.-read the full story.

Posted: 22/03/2017

Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 27 Aibreán


(Cultúr & na hEalaíona)
Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 27 Aibreán.
Tabhair cluas don raidió chun éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio. Togra de chuid Éigse Éireann is ea an lá seo.

Chun Lá Éigse Éireann, 2017 a cheiliúradh, déanfaidh beirt fhilí – Geraldine Mitchell agus John F Deane – cuid dá saothar a léamh ar chlár Tommy Marren ar Mid West Radio (96.1fm) ag 9.30 r.n. Déardaoin, an 27 Aibreán.


Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – Déardaoin, 27 Aibreán-read the full story.

Posted: 22/03/2017

Archiving Activism: Tionscadal le Breda Burns


(Cultúr & na hEalaíona)
Archiving Activism – Leathanta Oscailte:

An raibh aon pháirt agat i mbunú nó i reáchtáil tionscadal, féilte, nó taispeántas ealaíne i gContae Mhaigh Eo no Shligigh idir na 1970í agus na 1990í? Bheadh an-spéis ag Breda Burns, ealaíontóir, bualadh leat má bhí! Má tá cuimhní cinn, scéalta nó ábhar clóite ag aon duine ar mhaith leo a roinnt leis an tionscadal, nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal, is féidir bualadh isteach chuig Breda i Stiúideonna Theach an Chustaim ar an 22 Márta chun labhairt léi. Tá fáilte roimh chách!


Archiving Activism: Tionscadal le Breda Burns-read the full story.

Posted: 22/03/2017

An chéad fhaighteoir de Sparánacht Tyrone Guthrie, arna bronnadh ag Film Mayo, fógartha


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé lúcháir ar Film Mayo a fhógairt gurb í an scríbhneoir scripte Jennifer Davidson an chéad duine ar a mbronnfar Sparánacht Tyrone Guthrie ó Film Mayo. Bhí an sparánacht oscailte do dhéantóirí scannán a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin.

An chéad fhaighteoir de Sparánacht Tyrone Guthrie, arna bronnadh ag Film Mayo, fógartha-read the full story.

Posted: 25/01/2017

Faighteoirí Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016, fógartha


(Cultúr & na hEalaíona)
Bronnann Comhairle Contae Mhaigh Eo dhá sparánacht in aghaidh na bliana ar ealaíontóirí a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin. Clúdaíonn an sparánacht costas na coicíse sin, maille le stiúideo a bheith ar fáil dóibh má theastaíonn sé. Is iad iarratasóirí rathúla na bliana seo ná Áine O’Hara, amharclannóir agus ealaíontóir, agus Conor O’Grady, amharcealaíontóir.

Faighteoirí Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016, fógartha-read the full story.

Posted: 25/01/2017

Faighteoirí na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, fógartha!


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Deontas Chomhairle Contae Mhaigh Eo don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, bronnta ar an Railway Theatre Group.

Faighteoirí na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, fógartha!-read the full story.

Posted: 25/01/2017

UPSTART: CLÁR IMEACHTAÍ A DHÉANANN CEILIÚRADH AR – Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, 2016


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá cáil náisiúnta ar Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo de bhun na hoibre atá déanta aici chun na healaíona a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, agus tá sí ag forbairt, ag stiúradh agus ag tacú le cláir ar leith sa réimse seo ar fud Chontae Mhaigh Eo agus níos faide i gcéin. Chuir an tSeirbhís Ealaíon tús leis an scéim UPSTART in 2010, agus é ceaptha go mbeadh Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, ar 3 Nollaig, mar chroílár de.

Tacaíonn an scéim seo le tionscadail nó imeachtaí ealaíon i Maigh Eo a chuireann scoth na n-ealaíon, agus taithí ar na healaíona, ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ina gceantair áitiúla féin.

Fuair sé thionscadal maoiniú ó scéim UPSTART i mbliana. Tá na tionscadail seo á bhforbairt faoi láthair agus beidh toradh a gcuid saothair le feiceáil ar 3 Nollaig 2016 nó thart ar an am sin.

Léigh leat chun tuilleadh eolais a fháil faoi thionscadail na bliana seo.


UPSTART: CLÁR IMEACHTAÍ A DHÉANANN CEILIÚRADH AR – Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, 2016-read the full story.

Posted: 04/01/2017

Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016, fógartha


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann sé lúcháir ar Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo a fhógairt gurb ar Breda Mayock agus Laura Ryder a bhronnfar na Deontais Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil i mbliana.

Léigh leat chun tuilleadh eolais a fháil faoi na ceoltóirí seo.


Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016, fógartha-read the full story.

Posted: 04/01/2017

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Spriocdháta: An Aoine, 29 Aibreán 2016


(Comhairle Iomláin)
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.
Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo thar a bheith díograiseach ina gcuid iarrachtaí chun imeachtaí ealaíon d’ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas a chur ar fáil i gContae Mhaigh Eo. Ó 2010 i leith, tá maoiniú curtha ar fáil ag an Oifig Ealaíon do 29 tionscadal comhpháirtíochta idir eagraíochtaí ealaíon, ealaíontóirí, agus grúpaí nó eagraíochtaí do dhaoine faoi mhíchumas chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh.


Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag lorg iarratais faoi láthair le haghaidh UPSTART 2016, Clár imeachtaí ealaíon a eagraítear ar 3 Nollaig chuile bhliain chun Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas a cheiliúradh. Spriocdháta: An Aoine, 29 Aibreán 2016-read the full story.

Posted: 04/11/2016

Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán


(Comhairle Iomláin)
Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán

Tabhair cluas don raidió chun éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio. Togra de chuid Éigse Éireann is ea seo agus is é ‘Réabhlóid’ téama na hócáide do 2016.


Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán-read the full story.

Posted: 04/11/2016

Deontais na hOifige Ealaíon 2016


(Comhairle Iomláin)
Cuireann sé lúchair ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo na spriocdhátaí do na deontais agus sparánachtaí a leanas a fhógairt: Deontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016 (€1,000), Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016 (2 dheontas: €800 an ceann), Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie (2 sparánacht chónaitheach d'ealaíontóirí a rugadh nó atá ag cur fúthú i Maigh Eo), agus den chéad uair, Sparánacht Tyrone Guthrie de chuid Film Mayo (do dhéantóir scannán a rugadh nó atá ag cur fúthú i Maigh Eo). Is é an Luan, 3 Deireadh Fómhair an spriocdháta le haghaidh na ndeontas agus na sparánachtaí uile thuasluaite. Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Teil: 094 90 24444. folíne 7558/ 7471 ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie nó breathnú ar www.cocomhaigheo.ie

Deontais na hOifige Ealaíon 2016-read the full story.

Posted: 04/11/2016

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites