Mayo County Council logo

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2010


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag bronnadh dhá sparánacht speisialta ar ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil ina gcónaí i gContae Mhaigh Eo, ionas go mbeidh siad in ann coicís a chaitheamh ag an Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin.

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2010-read the full story.

Posted: 17/08/2010

Lá Náisiúnta Ceoil 2010


(Cultúr & na hEalaíona)
Lá iomlán céiliúrtha ceoil ar fud na hÉireann is ea Lá Náisiúnta Ceoil, faoi stiúir ag Music Network.

Lá Náisiúnta Ceoil 2010-read the full story.

Posted: 17/08/2010

Mí dochaillte ceoil - Sraith Ceoil an tSamhraidh Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2009


(Cultúr & na hEalaíona)
Beidh ocht gcinn de léirithe páirteach i Sraith Ceoil Shamhraidh Chomhairle Contae Mhaigh Eo in ionaid mórthimpeall an chontae. Beidh Acaill, Caisleán an Bharraigh, Béal Átha hAmhnais, Béal an Mhuirthead, Cathair na Mart, Béal an Átha, Baile Chathail, agus Cluain Cearbán uilig ina stopanna ag an tSraith Cheoil Shamhraidh i 2009. Déantar freastal ar chuid mhaith blasanna i gclár spreagúil, eicléictiúil ina bhfuil cuid den tallann cheoil is fearr ó cheoltóirí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta. Tá cur in áirithe riachtanach agus indéanta tré Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Tá cead isteach saor in aisce chuig na himeachtaí uilig.

Mí dochaillte ceoil - Sraith Ceoil an tSamhraidh Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2009-read the full story.

Posted: 06/07/2009

Féile Scríbhneoirí Force 12, Béal an Mhuirtehad, Fógraithe


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá áthas mór ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo an fhoireann spreagúil a fhógairt do Dheireadh Seachtaine Force 12 a bheidh ar siúl i mbliana ón Aoine 12ú go dtí an Domhnach 14ú Meithimh i mBéal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo.

Féile Scríbhneoirí Force 12, Béal an Mhuirtehad, Fógraithe-read the full story.

Posted: 11/05/2009

Clár Cónaithe Force 12 fógraithe


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá áthas mór ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo Éilís Ní Dhuibhne a fhógairt ina Scríbhneoir Cónaithe ag Force 12 2009.

Clár Cónaithe Force 12 fógraithe-read the full story.

Posted: 11/05/2009

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie Chomhairle Contae Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá dhá ghradam speisialta sparántachta á dtairiscint ag Comhairle Contae Mhaigh Eo d'ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cur ar a gcumas coicís a chaitheamh ag an Tyrone Guthrie Centre ag Eanach Mhic Dheirg, Co. Mhuineacháin.

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie Chomhairle Contae Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 06/04/2009

Mí Cheoil den scoth - Sraith Cheoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2010


(Cultúr & na hEalaíona)
Seacht dtaispeántas ceoil, á gcur i láthair in ionaid ar fud an Chontae, a bheidh i Sraith Cheoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Beidh imeachtaí ar siúl i mBéal Átha hAmhnais, Béal an Mhuirthead, Cathair na Mart, Béal an Átha, Baile Chathail agus Cluain Cearbán le linn na Sraithe 2010. Cuirfear rogha leathan ceoil ar fáil chun mianta éagsúla a shásamh, agus beidh scoth an cheoil le cloisteáil ó cheoltóirí áitiúla, náisiúnta agus idirnáisiúnta mar chuid den chlár loinneach seo. Ní mór suíochán a chur in áirithe roimh ré trí theagmháil a dhéanamh le hOifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Tá na himeachtaí ar fad saor in aisce.

Mí Cheoil den scoth - Sraith Cheoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2010-read the full story.

Posted: 13/08/2010

Féile Bealtaine - Ag ceiliúradh na cruthaitheachta i measc daoine scothaosta


(Cultúr & na hEalaíona)
Féile Bealtaine - Ag ceiliúradh na cruthaitheachta i measc daoine scothaosta

Féile Bealtaine - Ag ceiliúradh na cruthaitheachta i measc daoine scothaosta -read the full story.

Posted: 03/05/2011

Oíche Chultúir - Céard a bheidh le feiceáil i Maigh Eo ar 23 Meán Fómhair?


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá an tráth sin den bhliain buailte linn arís agus eagraíochtaí agus grúpaí cultúrtha ag obair go cruógach go mbeidh gach rud réidh le haghaidh 23 Meán Fómhair, an oíche a osclófar na doirse do phobal atá ag tnúth go mór leis na taitneamhachtaí a bheidh á nochtadh dóibh ann. Reáchtáladh an ocáid den chéad uair i Maigh Eo sa bhliain 2009, agus ba í Oíche Chultúir Mhaigh Eo an chéad Oíche Chultúir a eagraíodh ar bhonn uile-chontae. Tá borradh seasta tagtha faoi líon na n-eagraíochtaí a ghlacann páirt san ócáid ó shin i leith, agus i mbliana beidh 25 ionad cultúrtha ag cur raon leathan imeachtaí cultúrtha os comhair an phobail ar 23 Meán Fómhair.

Oíche Chultúir - Céard a bheidh le feiceáil i Maigh Eo ar 23 Meán Fómhair? -read the full story.

Posted: 12/09/2011

Dréacht Phlean Ealaíon


(Cultúr & na hEalaíona)
Dréacht Phlean Ealaíon: 2011-2016

Dréacht Phlean Ealaíon -read the full story.

Posted: 06/07/2011

Biddy Jenkinson - Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo 2011


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá áthas mór ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo Biddy Jenkinson a fhógairt mar Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo 2011. Beidh Biddy ag obair le go leor Grúpaí Scríbhneoirí agus scoileanna ar fud an chontae le linn na Bealtaine.

Biddy Jenkinson - Scríbhneoir Cónaithe Mhaigh Eo 2011-read the full story.

Posted: 06/05/2011

Bealtaine 2011 - Clár


(Cultúr & na hEalaíona)
Bealtaine 2011 - Clár na Féile

Bealtaine 2011 - Clár-read the full story.

Posted: 06/05/2011

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie Chomhairle Chontae Mhaigh Eo 2011


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá dhá ghradam speisialta sparánachta á dtairiscint ag Comhairle Chontae Mhaigh Eo d'ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, chun cur ar a gcumas coicís a chaitheamh ag an Tyrone Guthrie Centre ag Annaghmakerrig, Contae Mhuineacháin. Clúdaíonn gach aon sparánacht costais lóistín uilig do thréimhse coicíse, móide úsáid stiúideo má bhíonn sé riachtanach.Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie Chomhairle Chontae Mhaigh Eo 2011 -read the full story.

Posted: 08/04/2011

Oíche Chultúir 2013 - – Bí ann le sult a bhaint as!


(Cultúr & na hEalaíona)
Is é 20 Meán Fómhair Oíche Chultúir 2013 agus táthar ag beartú chuige anois le go bhfanfaidh an oíche i gcuimhne an lucht féachana i Maigh Eo mar ócáid éigse ar leith. Tá eagrais agus meithleacha cultúir gnóthach ag ullmhú cláir ilghnéitheacha gníomhaíochta don oíche. Tá Maigh Eo ag glacadh páirte ann ó 2009 agus tháinig borradh faoin líon rannpháirtithe idir an dá linn. Beidh gar do 30 dream agus ionad ag roinnt agus ag léiriú réimse leathan imeachtaí an oíche sin.Oíche Chultúir 2013 - – Bí ann le sult a bhaint as! -read the full story.

Posted: 12/08/2013

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites