Mayo County Council logo

Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán

Lá Éigse Éireann á cheiliúradh ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio – 28 Aibreán

Tabhair cluas don raidió chun éisteacht le ceiliúradh Lá Éigse Éireann ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo agus Mid West Radio. Togra de chuid Éigse Éireann is ea seo agus is é ‘Réabhlóid’ téama na hócáide do 2016.

Chun Lá Éigse Éireann, 2016 a cheiliúradh, déanfaidh beirt fhilí atá ag cur fúthu i Maigh Eo – Michelle O'Sullivan agus Seán Lysaght – cuid dá saothar a léamh ar chlár Tommy Marren ar Mid West Radio (96.1fm) ag 9.30 r.n. ar an Déardaoin, 28 Aibreán. Déanfaidh Oifig Ealaíon Mhaigh Eo an taifead a scaipeadh ar na meáin shóisialta ina dhiaidh sin.

Michelle O’Sullivan. Díolaim dhuaisbhuaiteach le Michelle O’Sullivan is ea The Blue End of Stars (2012), atá foilsithe ag The Gallery Press.  Ghnóthaigh sí Duais Strong/Shine don chéad díolaim Éireannach is fearr, mar aon le bheith ainmnithe ar an ngearrliosta do Dhuais Michael Murphy sa Ríocht Aontaithe. Is ar an mbonn rathúil seo atá an dara díolaim aici – The Flower and the Frozen Sea (2015) – tógtha, agus moladh faighte aici ón Poetry Book Society:  ‘For while the landscape of The Flower and the Frozen Sea is recognizably that of an established tradition of Irish narratives and visions, O’Sullivan renews our sense of it with a poetic style that is at once intimate and distanced, carefully observant, but also touched with a sense of wonder at even the most mundane-seeming features of her given terrain…Nowhere in recent poetry has silence been so beautifully invoked, whether implicitly or directly.’

Seán Lysaght: tógadh i Luimneach é. Léachtóir sa Léann Oidhreachta in Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo ba ea é le blianta fada, go dtí go ndeachaigh sé ar scor le déanaí.  Tá sé ag cur faoi i gCathair na Mart faoi láthair. D’fhoilsigh teach foilsitheoireachta John F. Deane, Dedalus Press, an chéad díolaim filíochta dá chuid, Noah’s Irish Ark, in 1989. Tá sé leabhar filíochta aige foilsithe ó shin ag Gallery Press; The Clare Island Survey (1991), Scarecrow (1998), The Mouth of a River (2007), agus Carnival Masks (2014) ina measc.  Ina theannta sin, tá beathaisnéis an nádúraithe Éireannaigh Robert Lloyd Praeger scríofa aige agus foilsithe ag Four Courts Press in 1998.  D'fhoilsigh The Gallery Press Selected Poems dá chuid in 2010.  Bronnadh Duais Filíochta Lawrence O'Shaughnessy air in 2007.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Lá Éigse Éireann 2016, déan teagmháil le hOrlagh Heverin in Oifig Ealaíon Mhaigh Eo ar 094 904 7471| mayoarts@mayococo.ie.

Image of Poets. Poetry day Ireland 2016Posted: 04/11/2016
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites