Mayo County Council logo

Deontais na hOifige Ealaíon 2016

Cuireann sé lúchair ar Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo na spriocdhátaí do na deontais agus sparánachtaí a leanas a fhógairt: Deontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016 (€1,000), Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016 (2 dheontas: €800 an ceann), Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie (2 sparánacht chónaitheach d'ealaíontóirí a rugadh nó atá ag cur fúthú i Maigh Eo), agus den chéad uair, Sparánacht Tyrone Guthrie de chuid Film Mayo (do dhéantóir scannán a rugadh nó atá ag cur fúthú i Maigh Eo). Is é an Luan, 3 Deireadh Fómhair an spriocdháta le haghaidh na ndeontas agus na sparánachtaí uile thuasluaite. Tá tuilleadh eolais agus foirmeacha iarratais ar fáil ó Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Teil: 094 90 24444. folíne 7558/ 7471 ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie nó breathnú ar www.cocomhaigheo.ie

Deontas don Drámaíocht Amaitéireach Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016

Deontas €1,000 atá i gceist anseo agus beidh iarratais á meas ag bord saineolaithe (ceaptha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo) bunaithe ar na critéir a leanas: nuálaíocht; forbairt sármhaitheasa; cáilíocht agus cruthaíocht a chuireann barr feabhais ar dhrámaíocht amaitéarach sa cheantar. Tá gach grúpa amaitéireach drámaíochta sa chontae i dteideal cur isteach ar an deontas.

Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016

Cuireadh an deontas seo ar bun chun tacaíocht a thabhairt do cheoltóirí/amhránaithe/scríbhneoirí amhrán atá lonnaithe i gContae Mhaigh Eo a gcuid ceoil úrnua, de gach saghas seánra, a thaifeadadh. Painéal saineolaithe neamhspleácha in earnáil an cheoil (ceaptha ag Comhairle Contae Mhaigh Eo) a bhronann an dá dheontas seo, ar fiú suas le €800 iad.

Scéim Réigiúnach Sparánachta Tyrone Guthrie de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016:

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag bronnadh dhá sparánacht ar ealaíontóirí a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin. Ba ceart d'iarratasóirí ardchumas ina bhfuil bainte amach acu ina réimse ealaíne féin a léiriú, nó acmhainn suntasach chuige sin.

Sparánacht Tyrone Guthrie de chuid Film Mayo:

Den chéad uair, tá Film Mayo ag bronnadh dhá sparánacht ar dhéantóirí scannán a rugadh nó a bhfuil cónaí orthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin. Ba ceart d'iarratasóirí ardchumas ina bhfuil bainte amach acu ina réimse oibre féin a léiriú, nó acmhainn suntasach chuige sin.

Is é 3 Deireadh Fómhair 2016 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Tá foirmeacha iarratais agus tuilleadh eolais faoin deontas ar fáil ó Oifig Ealaíon Mhaigh Eo ar 094-9047558 nó seol ríomhphost chuig mayoarts@mayococo.ie

nó gliogáil ar an nasc a leanas i gcomhair tuilleadh eolais:

MaoiniúPosted: 04/11/2016
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites