Mayo County Council logo

Faighteoirí na nDeontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2016, fógartha

Cuireann sé lúcháir ar Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo a fhógairt gurb ar Breda Mayock agus Laura Ryder a bhronnfar na Deontais Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil i mbliana. Léirigh na hiarratais a fuarthas don scéim seo, arís, a fhairsinge agus a fheabhas is atá tobar an cheoil sa chontae seo. Bhí meascán iontach de sheánraí san iomaíocht ann, agus chuir sárchumas na n–iarratasóirí an-dua ar an bpainéal measúnóirí agus iad i mbun roghnúcháin.

Breda Mayock: amhránaí agus cumadóir amhrán, a tógadh i gCo. Mhaigh Eo, is ea Breda. Tá sí ag casadh ceoil agus ag canadh ó bhí sí óg, thosaigh sí ag scríobh a chuid saothair féin agus í ina déagóir, agus bhí sí ar stáitse is ag obair in Éirinn agus thar lear ó shin. Tá sí le cloisteáil ar albaim in éineacht le Alan Stivell, Yousson N’Dour, John Cale, Jim Kerr agus Khalad. Tá roinnt albam dá cuid féin taifeadta aici, lena n-áirítear Lights in the Dark leis an léiritheoir Francach Hector Zazou.  Rinneadh taifead ar an gceann sin in Real World Studios agus bhí Peter Gabriel ag canadh ina teannta air.  O'Stravaganza is teideal d'albam eile dá cuid, a rinneadh le Hughes De Courson, agus chuir sí tionscadail aonair eile i gcrích in 2007 agus 2010. D'eisigh sí albam eile in 2015 ar a raibh deich n-amhrán a chum sí féin agus a taifeadadh in éineacht leis an ngiotáraí Steve Cooney agus an cnagcheoltóir Robbie Harris. Eiseofar an t-albam nua dá cuid, Little Heart, go luath in 2017. www.bredamayock.com

Laura Ryder: cumadóir amhrán as Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo is ea Laura Ryder, atá ag déanamh staidéir ar an gceol faoi láthair in BIMM, Baile Átha Cliath. Is ar an bpianó, an giotár agus an ucailéile a scríobhann sí formhór a cuid amhrán, ach úsáideann sí uirlisí eile ar nós na cailimbe agus na ndrumaí ó am go chéile. Eisíodh an chéad EP dá cuid, dar teideal ‘haiku’, i mí Feabhra na bliana seo caite. Rinne sí é a thaifeadadh in a haonar agus a léiriú ina seomra codlata féin.  Tá sí i mbun a cuid amhrán a chóiriú le banna ceoil iomlán faoi láthair, agus beidh an banna ceoil sin le cloisteáil ar an gcéad EP eile dá cuid a dhéanfar taifead air go luath in 2017, le cúnamh ó Dheontas Chomhairle Contae Mhaigh Eo.

Bunaíodh an Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil chun tacú le ceoltóirí atá ag cur fúthu sa chontae a gcuid ceoil úrnua a thaifeadadh.  Féadfaidh faighteoirí an deontais seo suas le €800 a fháil i dtreo an chostais a bhaineann le ceol úrnua a thaifeadadh. Glacfar le hiarratais ar an deontas seo ó gach saghas ceoil, agus is painéal neamhspleách de dhaoine gairmiúla ó earnáil an cheoil a dhéanann na hiarratais a mheas.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo, teil: 094 9047558 nó seol ríomhphost chuig: amcging@mayococo.ie.Posted: 04/01/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites