Mayo County Council logo

UPSTART: CLÁR IMEACHTAÍ A DHÉANANN CEILIÚRADH AR – Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, 2016

Tá cáil náisiúnta ar Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo de bhun na hoibre atá déanta aici chun na healaíona a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas, agus tá sí ag forbairt, ag stiúradh agus ag tacú le cláir ar leith sa réimse seo ar fud Chontae Mhaigh Eo agus níos faide i gcéin.  Chuir an tSeirbhís Ealaíon tús leis an scéim UPSTART in 2010, agus é ceaptha go mbeadh Lá Idirnáisiúnta na nDaoine faoi Mhíchumas, ar 3 Nollaig, mar chroílár de. Tacaíonn an scéim seo le tionscadail nó imeachtaí ealaíon i Maigh Eo a chuireann scoth na n-ealaíon, agus taithí ar na healaíona, ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas ina gceantair áitiúla féin. Tá torthaí na scéime UPSTART ar fheabhas ar fad:  35 tionscadal comhpháirtíochta, a chuir 88 ealaíontóir no éascaitheoir ag obair le 480 rannpháirtí atá faoi mhíchumas.  Eagraíodh breis is 311 ceardlann agus 41 taispeántas/taibhléiriú ar ar fhreastail breis is 1,700 duine.

Fuair sé thionscadal maoiniú ó scéim UPSTART i mbliana. Tá na tionscadail seo á bhforbairt faoi láthair agus beidh toradh a gcuid saothair le feiceáil ar 3 Nollaig 2016, nó thart ar an lá sin.

DÉARDAOIN, 1 NOLLAIG 2016

‘A MOVING ADVENTURE’

Grúpa Ealaíon Luisne & Ionad Acmhainní Teaghlaigh TACÚ (Baile an Róba), Scannán Technologies & Ionad Ealaíon Bhéal an Átha (Béal an Átha)

Tháinig Grúpa Ealaíon Luisne agus Scannán Technologies, Béal an Átha, le chéile arís chun dul i dtaithí ar obair a chéile agus chun scileanna a roinnt.Tá scannán beochana iStopMotion á chruthú acu faoi stiúir Breda Murphy agus Silke Kauther, ealaíontóirí agus éascaitheoirí beirt. De thoradh na gceardlann seo, beidh taispeántas amharcealaíon agus gearrscannán le scáthphuipéid ar siúl in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Déardaoin, 1 Nollaig ag meánlae.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Breda Mayock ar bredamayock@artluisne.com

SOUND WARRIORS

Ionad Oiliúna Ridgepool, Ionad Ealaíon Bhéal an Átha & cnagcheoltóir Anthony McNamee

Rachaidh Anthony McNamee i mbun oibre le hIonad Oiliúna Ridgepool i mBéal an Átha ag reáchtáil sraith ceardlann le rannpháirtithe i dtreo píosa nua cnagcheoil a chumadh dar teideal Sound Warriors.

Casfar toradh a gcuid saothair in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, Déardaoin, 1 Nollaig ag meánlae.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Sean Walsh ar 096 73593 / ballinaartcentre@eircom.net

AN AOINE, 2 NOLLAIG 2016

PATH    

Ionad Oiliúna Tuaithe, Patricia Youell & Maura Gilligan.

Ionad Oiliúna Tuaithe, Caisleán an Bharraigh, Pat Youell, amharcealaíontóir agus Maura Gilligan, scríbhneoir, chun obair as láimh a chéile chun comhthionscadal téacs agus teicstíle a reáchtáil.  Déanfar an próiseas um dhathú síoda le plandaí nádúrtha a chíoradh, agus cuirfidh na rannpháirtithe a gcuid tuairimí pearsanta i leith an phróisis in iúl i bhfoirm scríofa.  Ceiliúradh ar an dúlra agus ar thimthriall nádúrtha na bliana a bheidh sa taispeántas deiridh, a sheolfar ar an Aoine, 2 Nollaig ag 11.30 r.n. san Ionad Oiliúna Tuaithe. Lorna Elms,Oifigeach Oideachais agus For-rochtana, Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe, a dhéanfaidh an seoladh.  Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Ionad Oiliúna Tuaithe, Caisleán an Bharraigh: andy.neary@hse.ie

MY CLINICAL LIFE
Katie Moore i mbun taispeántas ealaíne a chur le chéile atá spreagtha ag a cuid taithí mar ealaíontóir a bhfuil tinneas fadtéarmach uirthi.  Tá go leor ama caite ag Katie san ospidéal, agus tarraingníonn sí ar a cuid taithí, mothúcháin agus cuimhní cinn ar an ngné seo dá saoil don saothar seo.  Seolfar an taispeántas in Ospidéal Ollscoile Mhaigh Eo ar an Aoine, 2 Nollaig ag 2.00 i.n.  Tá tuilleadh eolais ar fail ó Oifig Ealaíon Mhaigh Eo ar 094 904 7551 /  doconnor@mayococo.ie

AN DOMHNACH, 11 NOLLAIG 2016

ART BOOK

Fiontair na Ceathrún Bige, Stiúideonna Theach an Chustaim & Mary C. Reilly, file

Tá Fiontair na Ceathrún Bige, Cathair na Mart, ag glacadh páirte i sraith ceardlann faoi láthair atá faoi stiúir John McHugh agus Gráinne O’Reilly, ealaíontóirí, agus Mary C. Reilly, aoifhile, agus á reáchtáil i Stiúideonna Theach an Chustaim. Oibreoidh na rannpháirtithe leis na healaíontóirí Francis van Maele agus Antic Ham ó Redfox Press chun a n-eagrán féin de art books a chruthú, ina n-úsáidfear a bhfocail agus a dteanga féin mar mhíreanna de dhán. Taispeánfaidh na rannpháirtithe toradh a gcuid saothair mar chuid de thaispeántas an gheimhridh a eagraítear ag deireadh gach bliana i Stiúideonna Theach an Chustaim, agus a bheidh ar siúl i mbliana ar an Domhnach, 11 Nollaig ag 3.00 i.n. Tá tuilleadh eolais ar fáil ó John McHugh ar 098 28735 / customhouse@eircom.net

EANÁIR 2017 – Dáta le socrú

Lucht Tithíochta Sóisialta na Sceithe Gile (Béal Átha na Muice); Artsquad Mhaigh Eo; agus Ionad Ealaíon Lios Mearáin (Both Chomhla)

Den chéad uair riamh, ghlac ochtar de Lucht Tithíochta Sóisialta na Sceithe Gile – atá ag cur fúthu sna Tithe Eiseamláireacha Sóisialta in Áras Attracta, Béal Átha na Muice – páirt i sraith ceardlann sna hamharcealaíona a chuir Mayo Artsquad ar siúl in Ionad Ealaíon Lios Mearáin, Both Chomhla.Cruthófar píosa amharcealaíne sna ceardlanna seo agus taispeánfar é go luath san athbhliain.

Tá tuilleadh eolais faoi Chlár Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo do Dhaoine faoi Mhíchumas, nó faoi UPSTART, ar fáil ó: Damien O’Connor, Comhordaitheoir na nEalaíon do Dhaoine faoi Mhíchumas, Oifig Ealaíon Mhaigh Eo ar  094 904 7551 nó ar mayoarts@mayococo.iePosted: 04/01/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites