Mayo County Council logo

Faighteoirí na nDeontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2016, fógartha!

Tá Deontas Chomhairle Contae Mhaigh Eo don Drámaíocht Amaitéarach, 2016 bronnta ar an Railway Theatre Group; cinneadh a rinne painéal de shaineolaithe seachtracha neamhspleácha bunaithe ar na critéir a leanas:nuálaíocht; forbairt sármhaitheasa; cáilíocht agus cruthaíocht a chuireann barr feabhais ar dhrámaíocht amaitéarach sa cheantar. Tá gach grúpa amaitéireach drámaíochta sa chontae i dteideal cur isteach ar an deontas ar fiú €1,000 é.

Cuireadh an Railway Theatre Group ar bun go luath sa bhliain 2015 nuair a tháinig ceathrar ban as Contae Mhaigh Eo le chéile agus é de rún coitianta acu dráma nua Éireannach a chumadh.B’é “Three Plus One” toradh a gcuid saothair; dráma ceaptha ag na haisteoirí féin agus scríofa ag Mary Ellen Conlon.Chuir siad an dráma ar stáite in Amharclann Halla an Bhaile i gCoillte Mach, Ionad Ealaíon Bhéal an Átha agus in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh le linn 2016.

Ba mhaith le hOifig Ealaíon Mhaigh Eo an deis seo a thapú chun gach rath a ghuí ar an Railway Theatre Group i ngach atá beartaithe acu amach anseo.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Oifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh (teil: 094 9024444, folíne: 7558 or 7471 nó r-phost: mayoarts@mayococo. ie).Posted: 25/01/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites