Mayo County Council logo

An chéad fhaighteoir de Sparánacht Tyrone Guthrie, arna bronnadh ag Film Mayo, fógartha

Cuireann sé lúcháir ar Film Mayo a fhógairt gurb í an scríbhneoir scripte Jennifer Davidson an chéad duine ar a mbronnfar Sparánacht Tyrone Guthrie ó Film Mayo. Bhí an sparánacht oscailte do dhéantóirí scannán a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin. Níorbh fholáir d'iarratasóirí ar an sparánacht seo gaisce ina réimse oibre féin a léiriú, nó ceal sin, acmhainn shuntasach chuige sin. Rinne painéal saineolaithe neamhspleácha na hiarratais uile a mheas.

Ionad cónaitheach oibre d’ealaíontóirí is ea Ionad Tyrone Guthrie, atá tiomanta do thimpeallacht fháilteach dhílis a chruthú d’fhonn cruthaitheacht a spreagadh agus a chothú. Glactar leis an ionad anois mar chuid sheanbhunaithe, lárnach de shaol cúltúrtha na hÉireann, go háirithe agus é an t-ionad cónaithe d’ealaíontóirí is mó dá leithéid sa tír. Tá cáil amuigh ar an ionad in Eanach Mhic Dheirg de bharr an spáis cruthaithigh a éiríonn leo a chur ar fáil d’ealaíontóirí taobh amuigh dá saol laethúil, rud a thugann am agus spás dóibh le díriú ar a gcuid smaointe agus a gcuid oibre.

Is as Caorthannán i dTuaisceart Mhaigh Eo ó dhúchas í Jennifer, bean a bhfuil sárthaithí bainte amach aici mar scríbhneoir scripte, anuas ar an gcúlra atá aici i léiriú agus forbairt cláir faisnéise. Scríobhann sí go rialta do Fair City, an dráma leanúnach is mó tóir air de chuid RTÉ, agus bíonn lámh ag Jennifer i scríobh scripte na gclár aonair chomh maith le cuidiú i bhforbairt scéalta. I measc na dtionscadal eile a bhfuil a hainm luaite leo tá an dráma teilifíse Socks and Shoes a rinneadh mar chuid de Seomra a Sé do TG4, agus Primary School Musical, sraith clár do dhaoine óga a ainmníodh do ghradam IFTA.Maidir le Raidió RTÉ, craoladh saothar dá cuid mar chuid de Ghradaim Francis MacManus chomh maith lena bheith mar chuid den mhír ‘100 Stories, 100 Words’ ar The Book Show.

Tuilleadh eolais:Film Mayo, Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Teil 094 90 47471 r-phost: filmmayo@mayococo.ie nó breathnú ar www.filmmayo.ie.Posted: 25/01/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites