Mayo County Council logo

Faighteoirí Sparánacht Réigiúnach Tyrone Guthrie de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo, 2016, fógartha

Bronnann Comhairle Contae Mhaigh Eo dhá sparánacht in aghaidh na bliana ar ealaíontóirí a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo, chun coicís a chaitheamh in Ionad Tyrone Guthrie in Eanach Mhic Dheirg, Contae Mhuineacháin. Clúdaíonn an sparánacht costas na coicíse sin, maille le stiúideo a bheith ar fáil dóibh má theastaíonn sé. Tá cineálacha éagsúla spásanna oibre ar fáil ann d’ealaíontóirí: stiúideonna; seomra ceoil do chumadóirí agus ceoltóirí; seomra ilmheán; agus spás mór cleachtaidh agus taispeántais ina measc.

Ionad cónaitheach oibre d’ealaíontóirí is ea Ionad Tyrone Guthrie, atá tiomanta do thimpeallacht fháilteach dhílis a chruthú d’fhonn cruthaitheacht a spreagadh agus a chothú.  Glactar leis an ionad anois mar chuid sheanbhunaithe, lárnach de shaol cúltúrtha na hÉireann, go háirithe agus é an t-ionad cónaithe d’ealaíontóirí is mó dá leithéid sa tír. Tá cáil amuigh ar an ionad in Eanach Mhic Dheirg de thoradh an spáis cruthaithigh a éiríonn leo a chur ar fáil d’ealaíontóirí taobh amuigh dá saol laethúil, rud a thugann am agus spás dóibh le díriú ar a gcuid smaointe agus a gcuid oibre.

Fógraíonn Comhairle Contae Mhaigh Eo Sparánachtaí Tyrone Guthrie gach bliain, agus bíonn siad oscailte d’ealaíontóirí de shaghas ar bith a rugadh nó atá ag cur fúthu i gContae Mhaigh Eo. Ní mór d’iarratasóirí a léiriú go bhfuil éacht déanta acu ina réimse ealaíne féin.  I gcás amharcealaíontóirí, mar shampla, ba chóir go raibh taispeántais aonair acu i ndánlanna aitheanta; nó i gcás ceoltóirí nó cumadóirí ceoil, ba chóir go ndearnadh saothar dá gcuid a choimisiúniú, a thaifeadadh, nó a sheinnt; nó pé éacht eile a bheadh ag gabháil don chineál ealaíne atá i gceist. In éagmais na ngaiscí seo, ní mór don ealaíontóir sárchumas a léiriú trí mholtaí nó tacaíocht de chineál éigin eile a fháil ó dhaoine mór le rá i saol na n-ealaíon.

Rinne painéal saineolaithe neamhspleácha na hiarratais uile a mheas, agus bhí siad an-tógtha le cáilíocht agus caighdeán na n-iarratas i mbliana. Is iad iarratasóirí rathúla na bliana seo ná Áine O’Hara, amharclannóir agus ealaíontóir, agus Conor O’Grady, amharcealaíontóir.

Is as an gCeathrú Mhór Leacan ó dhúchas í Áine O’Hara. Tá BA sna hAmharcealaíona aici ón IADT i nDún Laoghaire, agus MFA i nDearadh Stáitse ó The Lír. Tá Áine ag gabháil dá ceirde mar dhearthóir agus taibhealaíontóir i láthair na huaire. I measc na dtionscadal a bhfuil a hainm luaite leo tá: I’m Your Man le Mark Palmer, arna stiúradh ag Philip McMahon, d’Fhéile Téatair Bhaile Átha Cliath, 2015 (Dearadh Stáitse); Mimes in Time le Dreamgun Productions d'Fhéile Imeallach Dhún Éideann agus Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath, 2016 (Dearadh Stáitse); agus Finem Respice le Vickey Curtis, d’Fhéile Imeallach Bhaile Átha Cliath, 2016 (Bainisteoir Stáitse). Duine den bheirt léiritheoirí atá taobh thiar de 4DSpace í chomh maith. Ta sí ina dearthóir seit agus feistis do Romeo and Juliet agus The Merchant of Venice faoi láthair, arna léiriú ag an Gaiety School of Acting, agus beidh cuid den saothar atá idir lámha aici á thaispeáint ag Féile ‘Scene and Heard’ i dTéatar Smock Alley an Feabhra beag seo.


Amharcealaíontóir idirdhisciplíneach de bhunadh Mhaigh Eo is ea Conor O’Grady. Ó 2010 i leith, taispeánadh saothar da chuid i roinnt mhaith grúpthaispeántas, léirithe amharcealaíon, agus féilte in Éirinn, sa Ríocht Aontaithe, san Eoraip, agus san Astráil, agus foilsíodh a shaothar in irisí amharcealaíon agus liteartha araon, ar líne agus i gcló, in Éirinn agus i Meiriceá. Rinne sé staidéar ar an Mínealaíon (Oideachas) sa Choláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha agus bhain sé céim onórach sa Mhínealaín amach ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath sa bhliain 2013. Bhí a shaothar san áireamh i roinnt taispeántas agus tionscadal mór le rá, idir phríobháideach agus phoiblí.  Tugadh taispeántas aonair di nGailearaí agus Stiúideonna Theach an Chustaim sa bhliain 2016, mar aon le cónaitheacht san Ostair, áit a dtaispeánfaidh sé tionscadal beoíomhánna dá chuid ag Comhaontas Cláir Faisnéise na hOstaire i mí na Samhna, 2017.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Teil: 094 90 24444 folíne: 7558/ 7471. r-phost: mayoarts@mayococo.ie.Posted: 25/01/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites