Mayo County Council logo

Archiving Activism: Tionscadal le Breda Burns

Archiving Activism: Tionscadal le Breda Burns

Archiving Activism – Lá Oscailte
11 r.n. – 4 i.n.
22 Márta: Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart, Co. Mhaigh Eo

Tá an t-ealaíontóir Breda Burns i ndiaidh coimisiún a fháil ó Fhéile Bealtaine 2017 i gcomhar le hOifig Ealaíon Shligigh agus Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, chun saothar fuaime agus raidió dar teideal ‘Archiving Activism’ a chruthú bunaithe ar théama Bealtaine 2017. Ní thagann forás ar shochaí mura bhfuil dóthain spéise ag a muintire inti le cur lena mianach agus lena todhchaí. Feidhmíonn na healaíona mar cheangal a choinníonn an tsochaí le chéile, agus is ábhar mórtais do mhuintir Mhaigh Eo agus Shligigh araon an sárobair atá déanta ag a muintir féin sa ghort seo. Is minic na daoine seo a bheith mar bhonn agus taca le sochaí rathúil tairbheach i ngan fhios don tsochaí féin, sochaí ina bhfuil fáil ar cheol, ar na hamharcealaíona, agus ar litríocht ar an iliomad bealaí éagsúla. Is é an freagra a thabharfaidh Breda Burns ar an gcoimisiún seo ná cartlann a thugann aitheantas do na ceannródaithe i saol na n-ealaíon a chur i dtoll a chéile: sraith agallamh a thaifeadadh a chraolfar ar raidió áitiúil mar aon le hearraí a bhaineann le gluaiseacht na n-ealaíontóirí i Sligeach agus Maigh Eo a thiomsú. Ina theannta sin, tá an t-údar Brian Leyden chun téacs dar teideal ‘Archiving Activism Manifesto’ a scríobh, a bheidh an chartlann seo mar ionspioráid aige.

Archiving Activism – Leathanta Oscailte

An raibh aon pháirt agat i mbunú nó i reáchtáil tionscadal, féilte, nó taispeántas ealaíne i gContae Mhaigh Eo no Shligigh idir na 1970í agus na 1990í? Bheadh an-spéis ag Breda Burns, ealaíontóir, bualadh leat má bhí! Má tá cuimhní cinn, scéalta nó ábhar clóite ag aon duine ar mhaith leo a roinnt leis an tionscadal, nó más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin tionscadal, is féidir bualadh isteach chuig Breda i Stiúideonna Theach an Chustaim ar an 22 Márta chun labhairt léi. Tá fáilte roimh chách!

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil le: bredaburns@hotmail.com

Small Bealtaine logoPosted: 22/03/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites