Mayo County Council logo

Tionscadal Ealaíne Poiblí ag Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo ag cur fáilte roimh iarratais ar thionscadal ealaíne poiblí a bheidh suite ar shuíomh an Linn Snámha nua i gCaisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Buiséad - €45,000

Spriocdháta - An Luan, 8 Bealtaine 2017

Tá na sonraí ar fad móide eolas tacaíochta ar fáil ar na naisc a leanas:

Artist Brief Castlebar Pool Gaeilge

Artist Brief Castlebar Pool

Castlebar Pool - site location map

Castlebar Pool - Site layout plan showing possible art locations A, B, C

Castlebar Pool ground floor plan

Castlebar Pool 1st floor plan

Castlebar Pool Elevations

Íomhá 3D de Linn Snámha Chaisleán an Bharraigh:

Castlebar Pool 3D imagePosted: 30/03/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites