Mayo County Council logo

Clár Bealtaine 2017

Seo é an dara bliain is fiche de Bealtaine, ceiliúradh náisiúnta na cruthaitheachta le linn dul in aois, comhordaithe ar fud na tíre ag Age and Opportunity (gníomhaireacht a bunaíodh le dúshlán an dearcaidh dhiúltaigh faoin aosú a thabhairt agus le páirtíocht na mbreacaostach sa phobal a chur chun cinn). Is é an sprioc atá ag Bealtaine ná daoine atá ag dul in aois a mhealladh chun páirt a ghlacadh sna healaíona trí léiriú agus rannpháirtíocht ghníomhach. Gríosaíonn sé daoine breacaosta a gcuid taithí agus críonnachta a thabhairt leo agus iad ag dul i ngleic le gach saghas ealaíne.

Tá clár imeachtaí curtha i dtoll a chéile ag Oifig Ealaíon Mhaigh Eo do mhí Bealtaine 2017, agus cuirfear fáilte roimh mhuintir Mhaigh Eo chuig na taispeántais, ceol, drámaí, máistir-ranganna agus ceardlanna idirghníomhacha a reáchtálfar mar chuid den chlár sin.  Seo a leanas príomhimeachtaí chlár na bliana seo:

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo i gcomhpháirt le hIonaid áitiúla Ealaíon:

Foinn Tráthnóna:

Cuireann Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, i gcomhar le hIonad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh, Foinn Tráthnóna i láthair in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh. Dé Máirt, 9 Bealtaine @ 2.30 i.n.

Searc ó na Seanlaetha: le Brian Leyden & Seamie O’Dowd:

Cuireann Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, in éineacht le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha, Searc ó na Seanlaetha i láthair, le Brian Leyden agus Seamie O’Dowd. Dé Céadaoin, 10 Bealtaine ag 7 i.n. mar chuid de Bealtaine 2017.

Mionhallaí agus Sclaigeanna le Little John Nee:

Léireoidh Oifig Ealaíon Mhaigh Eo i gcomhar le hÁras Inis Gluaire Mionhallaí agus Sclaigeanna leis an aisteoir cáiliúil Little John Nee. 2.30 i.n. Dé Céadaoin, 17 Bealtaine in Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead.

Taispeántas Ealaíne, Ionad Ealaíon Bhaile Chathail:

Reáchtálfaidh Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, in éineacht le hIonad Ealaíon Bhaile Chathail, tionscadal Amharcealaíne 6 seachtaine le háitritheoirí Áras Altranais Naomh Athracht, Baile Chathail, Co. Mhaigh Eo, in Ionad Ealaíon Bhaile Chathail. Taispeántas a bheidh mar thoradh ar an tionscadal seo agus beidh sé ar siúl ag deireadh mhí na Bealtaine.

Seoladh Taispeántais – Dé Máirt, 29 Bealtaine 5-7 i.n. Beidh an taispeántas ar oscailt gach Máirt, 11-6 i.n.

Archiving Activism – Tionscadal le Breda Burns:

Ionad: The Model, Sligeach.

Am: Seolfar an taispeántas ar 6 i.n. ar an 5 Bealtaine. Beidh an taispeántas ar siúl ón 5-14 Bealtaine, idir 11r.n.-4i.n.

Ionad: Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead, Co. Mhaigh Eo.

Am: Seolfar an taispeántas ar 6 i.n. ar an 24 Bealtaine. Beidh an taispeántas ar siúl ón 24 Bealtaine-25 Meitheamh.

OnSight 2017:

Ar siúl le linn mhí na Bealtaine.

Is in Ard-Mhúsaem na hÉireann, Páirc Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh a bheidh Tionscadal OnSight de chuig Artsquad Mhaigh Eo le feiceáil. Cruthófar na healaíontóirí seomra ranga faoin spéir ó shaileach bheo, mar aon le slí dhealbhóireachta sna gairdíní.

Ceardlann mheánmheasctha le Artsquad Mhaigh Eo

Cuirfidh Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, i gcomhpháirt le Artsquad Mhaigh Eo, ceardlann dhá uair an chloig leis an ealaíontóir Aisling Flynn (BA Mínealaín, Péinteáil agus Cló) ar fáil do Lucht Scoir Gníomhach Bhéal Easa.

Dáta agus am fós le socrú. Luan éigin i mí na Bealtaine.

Doirse na Cruthaitheachta, Seomra SG+ in Ionad ACA an Chroí Rónaofa, Caisleán an Bharraigh:

Tá timpeallacht fhísiúil an othair á cíoradh ag Tom Meskell mar chuid dá chónaitheacht, atá fós ag dul ar aghaidh, in Ospidéal an Chroí Rónaofa, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo. Is as an bpróiseas seo a d’eascair Doirse na Cruthaitheachta: smaoineamh in a ndéanfar doirse baile na ndaoine a gcónaíonn san ospideál a athchruthú agus a thaispeáint ar dhoirse a seomraí príobháideacha agus seomraí caidrimh an ospidéil.  Beidh Tom ag dul i mbun taighde le hothair agus a gcuid teaghlach le linn mhí na Bealtaine 2017; tógfar grianghraif dá gcuid doirse baile, cruthófar na píosaí ealaíne, agus beidh sé ag scríobh, ag tarraingt agus ag péinteáil.

Ceardlann Cló le Marianne Heemskerk:

Cuireann sé lúcháir ar Oifig Ealaíon Mhaigh Eo dhá cheardlann cló leis an ealaíontóir Marianne Heemskerk a eagrú d'Ealaíontóirí Shlí Shuífinn, Baile an Chaisil, Co. Mhaigh Eo.

Dátaí: 15 & 22 Bealtaine ó 7-9 i.n.

Máistir-rang le James Cavanagh do Bhanna Ceolchoirme Chaisleán an Bharraigh:

Is ábhar lúcháir d’Oifig Ealaíon Mhaigh Eo a bheith in ann máistir–rang aonlae le James Cavanagh, fear stiúrtha mór le rá, a chur ar fáil do Bhanna Ceolchoirme Chaisleán an Bharraigh.

Dáta: 23 Aibreán ó 11.00-1.00 i.n. agus ó 2.00-4.30 i.n. Scoil Náisiúnta Naomh Pádraig, Caisleán an Bharraigh.

Ceoltóir agus Fear Sorcais in Aonaid Cúramaltranais Mhaigh Eo:

Déanfaidh beirt, an ceoltóir Tony Reidy agus an fear sorcais Ciaran Sinclair, cur i láthair le chéile i dtrí cinn d’aonaid altranais i Maigh Eo le linn mhí na Bealtaine.  

Is iad na haonaid sin: Aonad Mhic Giolla Bhríde, Cathair na Mart; Aonad Naomh Breandáin, An Mhala Raithní; agus Aonad Daltúin, Clár Chlainne Mhuiris.

ACA Mhic Giolla Bhríde, Cathair na Mart – Dé Máirt, 9 Bealtaine ag 11 r.n.

Sráidbhaile Naomh Breandáin, An Mhala Raithní – Dé Céadaoin, 10 Bealtaine ag 11 r.n.

ACA Daltúin, Clár Chlainne Mhuiris – Dé hAoine, 12 Bealtaine ag 2.30 i.n.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil linn ar 094-9024444 Folíne 7558 | 7471 nó mayoarts@mayococo.ie Tá cóip dár mbróisiúr ar fáil ag Bealtaine Brochure 2017Posted: 05/05/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites