Mayo County Council logo

SIOMPÓISIAM THÍR SÁILE

Ag tús na bliana 2017, choimisiúnaigh Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Áras Inis Gluaire trí thionscadal cónaitheachta san ealaín phoiblí in Iorras, Contae Mhaigh Eo. Bhí sé i gceist go mbeadh na coimisiúin seo ina léargas agus ina gceiliúradh ar Thír Sáile, slí dhealbhóireachta Thuaisceart Mhaigh Eo.

Forbraíodh Tír Sáile sa bhliain 1993, bliain chomórtha 'Maigh Eo 5000', agus ba chuid de bhliain cheiliúrtha é a bhí spreagtha ag lorg buan an duine ar thírdhreach Mhaigh Eo, idir chré is chloch, le breis is caoga céad bliain. Tháinig slí Thír Sáile ar an bhfód beagnach 25 bliain ó shin agus tá clár cothabhála faoi lán seoil ann anois, a chuimsíonn oibreacha deisiúcháin, comharthaí úra agus suíomh idirlín úr a sheolfar ag an siompóisiam.

Is iad Gareth Kennedy, Noah Rose agus Selma Makela agus Joanna Hopkins na healaíontóirí a roghnaíodh i gcomhair chónaitheacht Thír Sáile. Ina theannta sin, beidh Dorothy Cross ag tabhairt faoi thionscadal taighde in Inis Gluaire in 2017. Is deis iontach d'ealaíontóirí é clár cónaitheachta 2017 obair i gcomhar le pobail agus athchuairt a thabhairt ar roinnt de na suíomhanna dealbhóireachta ar shlí Thír Sáile, ag tabhairt leo léargas úr ealaíne agus cur chuige nua-aimseartha i dtaobh na healaíne poiblí.

Ócáid dhá lá, an 13 agus 14 Deireadh Fómhair, a bheidh i Siompóisiam Thír Sáile in Áras Inis Guaire. Mar chuid den chlár reáchtálfar cur i láthair agus comhráite leis na healaíontóirí coimisiúnaithe agus aoichainteoirí mar aon le turas ar roinnt de bhunshuíomhanna Thír Sáile.  Níl ach líon teoranta spásanna ann, agus ní mór áit a chur in áirithe dá bharr. Chun áit a chur in áirithe, seol ríomhphost chuig publicart@mayococo.iePosted: 22/08/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites