Mayo County Council logo

Beidh Oíche Chultúir 2017 ar siúl ar an 22 Meán Fómhair 2017.

                      ‌

Oíche Chultúir 2017

Beidh Oíche Chultúir 2017 ar siúl an 22 Meán Fómhair, agus tá pleananna ar bun chun ócáid chultúir den chéad scoth a eagrú do mhuintir Mhaigh Eo.

Iarrtar ar dhaoine de gach aois, fud fad an chontae, dul amach agus lántaitneamh a bhaint as an oíche eachtraíochta agus fionnachtana seo sa chultúr, agus ionaid agus grúpaí cultúrtha araon ag déanamh a ndícheall chun ócáid chultúrtha nach ndéanfar dearmad air choíche a chur ar fáil, SAOR IN AISCE do chách. Tá bróisiúir le haghaidh Oíche Chultúir Mhaigh Eo ar fáil ón Oifig Ealaíon, ó ionaid ealaíon agus ó leabharlanna ar fud an Chontae.  Is féidir é a íoslódáil ón gceangaltán a leanas, nó ón nasc seo: https://culturenight.ie/events/?location=32&genre=&startTime=

Tá Oíche Chultúir á reáchtáil ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i gcomhar le Comhairle Contae Mhaigh Eo.

Cuir marc i do dhialann anois don 22 Meán Fómhair agus bí linn chun sult a bhaint as imeachtaí cultúrtha saor in aisce leis an gclann uile ar Oíche Chultúir, atá ar ais arís le neart le feiceáil is le déanamh a fhágfaidh fáthadh an gháire ar d'aghaidh.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó Oifig Ealaíon Mhaigh Eo ar 094-9047558 nó tríd an ríomhphost chuig mayoculturenight@mayococo.iePosted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites