Mayo County Council logo

Gréasán Ealaíontóirí Mhaigh Eo – Clár Forbartha Gairmiúla

Gréasán Ealaíontóirí Mhaigh Eo – Clár Forbartha Gairmiúla 2017

 

Tá na himeachtaí seo go léir saor in aisce.

 

Meán Fómhair:

An Aoine, 29 Meán Fómhair, 5-7 i.n.  Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart.

‘CONNECT’ Léacht/ceardlann le léaraidí faoin ealaín dhigiteach d’ealaíontóirí – Louise O’Boyle.

 

Deireadh Fómhair:

An Mháirt, 24 Deireadh Fómhair, 2-6 i.n.  Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh.

Maoiniú a fháil do Thionscadail: léacht/ceardlann d’ealaíontóirí – Eamonn Maxwell.

 

An Chéadaoin, 25 Deireadh Fómhair, 9 r.n. – 6 i.n. (uair an chloig an seisiún)  Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh.

Seisiúin fhada mheantóireachta d’amharcealaíontóirí – Eamonn Maxwell.

 

Déardaoin, 26 Deireadh Fómhair, 10 r.n. – 1 i.n.  Ionad Ealaíon Bhéal an Átha.

Teagmháil a dhéanamh le Gailearaithe: léacht/ceardlann d’ealaíontóirí – Eamonn Maxwell.

 

Samhain:

An Aoine, 17 Samhain, 10.30 r.n. – 5 i.n.  Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh.

Bréagphainéal Ealaíne Poiblí – Aideen Barry agus Gaynor Seville.

 

An Satharn, 18 Samhain, 9.30 r.n. – 4.30 i.n. Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh.

Oiliúint in úsáid Sketchup – Cathal Murphy.

 

Nollaig:

An Mháirt, 5 Nollaig, 10 r.n. – 5 i.n.  Ionad Ealaíon Bhaile Chathail.

Cúrsa do Theicneoir Ealaíon agus Láimhseáil Ealaíne – Eoghain Wynn.

 

Breathnaigh ar thuilleadh eolais faoi na cúrsaí go léir

Áirithintí:

Chun áit a chur in áirithe, déan teagmháil leis an Oifig Ealaíon ar na bealaí a leanas:

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

094 904 7471 nó 094 904 7558Posted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites