Mayo County Council logo

Forbairt Ghairmiúil d’Ealaíontóirí

Cuireann sé lúcháir ar Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo clár lán le himeachtaí forbartha gairmiúla d'ealaíontóirí a fhógairt, a bheidh ar siúl sna míonna amach romhainn.

Cuirfear tús leis an gclár i mí Mheán Fómhair le léacht/ceardlann atá á reáchtáil i gcomhpháirt le Féile Ealaíon Chathair na Mart agus Stiúideonna Theach an Chustaim. Ócáid díríthe ar ealaíontóirí ina bpléitear an ealaín dhigiteach a bheidh ann, á chur i láthair ag an ealaíontóir agus léachtóir in Ollscoil Uladh, Louise O’Boyle.   Beidh sé ar siúl i Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart.

I mí Dheireadh Fómhair tiocfaidh an léiritheoir agus comhairleoir cultúrtha, Eamonn Maxwell, chun sraith léachtaí, ceardlanna agus seisiúin mheantóireachta a dhéanamh.Tá an chéad ócáid de chuid Eamonn ar siúl i gCaisleán an Bharraigh, agus tá sé dírithe ar ealaíontóirí ar mhian leo maoiniú a lorg le haghaidh tionscadal.Ina theannta sin, beidh Eamonn ag cur seisiúin fhada mheantóireachta ar fáil d’ealaíontóirí aonair.(Ní mór d’ealaíontóirí ar spéis leo na seisiúin mheantóireachta seo iarratas a dhéanamh le bheith páirteach ann).  Beidh an tríú hócáid le hEamonn ar siúl in Ionad Ealaíon Bhéal an Átha, agus is éard a bheidh sa cheann sin ná léacht/ceardlann ina bpléifear bealaí chun dul i dteagmháil le gailearaithe.

Eagrófar an Bréagphainéal Ealaíne Poiblí i mí na Samhna.Tionscnamh forbartha gairmiúla is ea seo a thugann deis uathúil d’ealaíontóirí léargas a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn painéal measúnaithe ealaíne poiblí.Cuireann Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo an cúrsa seo ar siúl i gcomhpháirt leis an ealaíontóir Aideen Barry.  Tabharfar oiliúint in úsáid Sketchup (ríomhchlár samhaltaithe 3T) mar chuid d’ócáid eile a bheidh ar siúl i mí na Samhna.  Cathal Murphy, teicneoir agus dearthóir, a bheidh i gceann na hoiliúna seo a bheidh fóinteach d’amharcealaíontóirí agus iad ag dearadh agus pleanáil saothair, ag déanamh iarratais ar dheontais agus ag feistiú an tsaothair.

Mar chlabhsúr ar an gclár, tabharfaidh Eoghain Wynn, teicneoir ealaíne, cúrsa i láimhseáil ealaíne in Ionad Ealaíon Bhaile Chathail i mí na Nollag.

Is ábhar mór áthais do Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo a bheith in ann an raon leathan oiliúna seo a chur ar fáil d’ealaíontóirí.Déan teagmháil le hOifig Ealaíon Mhaigh Eo chun tuilleadh eolais a fháil nó chun áit a chur in áirithe.Tabhair do d’aire go bhfuil líon na spásanna ag na hócáidí go léir teoranta.Seo a leanas liosta iomlán na gcúrsaí:

‘CONNECT’ Léacht/ceardlann le léaraidí faoin ealaín dhigiteach d’ealaíontóirí. Louise O'Boyle. An Aoine, 29 Meán Fómhair. 5-7 i.n. Stiúideonna Theach an Chustaim, Cathair na Mart.

Maoiniú a fháil do Thionscadail: léacht/ceardlann d’ealaíontóirí. Eamonn Maxwell. An Mháirt, 24 Deireadh Fómhair. 2-6 i.n. Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh.

Seisiúin fhada Mheantóireachta. Eamonn Maxwell. An Chéadaoin, 25 Deireadh Fómhair. 9 r.n. – 6 i.n. (uair a chloig an seisiún).  Oifig Ealaíon Mhaigh Eo, Caisleán an Bharraigh.

Teagmháil a dhéanamh le Gailearaithe: léacht/ceardlann d’ealaíontóirí. Eamonn Maxwell. Déardaoin 26 Deireadh Fómhair. 10 r.n. – 1 i.n. Ionad Ealaíon Bhéal an Átha.

Bréagphainéal Ealaíne Poiblí. Aideen Barry agus Gaynor Seville. An Aoine, 17 Samhain. 10.30 r.n. - 5 i.n. Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh.

Oiliúint in úsáid Sketchup. Cathal Murphy. An Satharn, 18 Samhain. 9.30– 4.30 i.n. Loch an Eanaigh, Caisleán an Bharraigh.

Cúrsa do Theicneoir Ealaíon agus Láimhseáil Ealaíne. Eoghain Wynn. An Mháirt, 5 Nollaig. 10 r.n. – 5 i.n. Ionad Ealaíon Bhaile Chathail.

Áirithintí:

Chun áit a chur in áirithe don ócáid seo, déan teagmháil leis an tSeirbhís Ealaíon ar na bealaí a leanas: Ríomhphost - mayoarts@mayococo.ie Guthán - 094 904 7558/ 7471 Posted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites