Mayo County Council logo

Spriocdháta le haghaidh scéimeanna deontais 2017 fógartha

Cuireann sé lúcháir ar Chomhairle Contae Mhaigh Eo a fhógairt go bhfuiltear ag glacadh le hiarratais anois don bhliain 2017 ar an Deontas don Drámaíocht Amaitéarach, Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, agus Sparánachtaí Tyrone Guthrie – an scéim réigiúnach agus scéim Film Mayo araon.

Is é an 6 Samhain 2017 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Deontas don Drámaíocht Amaitéarach, 2017 http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Deontais/GradamDramaiochtaAmaiteiri/

Deontas Cúnaimh um Thaifeadadh Ceoil, 2017 http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Ceardadheanaimid/Maoiniu/DeontasCunaimhumThaifeadadhCeoil/

Sparánacht Réigúnach Tyrone Guthrie 2017 http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Ceardadheanaimid/Maoiniu/SparanachtReigiunachTyroneGuthrie/

Sparánacht Tyrone Guthrie – Film Mayo le haghaidh scannánóirí http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Ceardadheanaimid/Maoiniu/SparanachtTyroneGuthrie-FilmMayo/

Tá tuilleadh eolais maille le foirmeacha iarratais ar fáil ar http://www.mayococo.ie/ga/Seirbhisi/OifigEalaion/Ceardadheanaimid/Maoiniu/ nó déan teagmháil le Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ar 094 9047558, nó ar ríomhphost chuig mayoarts@mayococo.iePosted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites