Mayo County Council logo

Excel 2017

Ceiliúradh bliantúil ar chruthaitheacht na n-óg (idir 13-19 mbliana d’aois) de chuid Sheirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo is ea EXCEL 2017.Tá imeachtaí den scoth á n-eagrú againn i mí na Samhna lena aghaidh. Tá béim ar leith á leagan againn ar dhrámaíocht agus amharclannaíocht do dhaoine óga. Táimid ag obair as lámh a chéile le hionaid ealaíon éagsúla ar fud Chontae Mhaigh Eo chun raon leathan imeachtaí ealaíon a chur ar fáil ó cheann ceann an Chontae. Ina measc tá léirithe scannáin, léachtaí, turais, agus ceardlanna i ngraifítí, déanamh priontaí agus líníocht. Ina theannta sin, tá sraith ceardlann agus máistir-ranganna á n-eagrú againn i gcomhar le heagraíochtaí óige ar leith timpeall Mhaigh Eo.

A Meeting of Minds – Drámaíocht don Óige

Tabharfaidh triúr saincleachtóirí téatair máistir-rang aonlae do ghrúpaí éagsúla drámaíochta agus amharclannaíochta óige i Maigh Eo.

Ceardlanna

Tá Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ag cur ceardlanna i ndrumadóireacht agus scileanna sorcais ar fáil sa Youth Booth @ The Maple Youth Centre, Baile an Róba.

Oifig Ealaíon Mhaigh Eo i gcomhpháirt le hIonaid áitiúla Ealaíon:

Tá Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ag obair i gcomhpháirt le hIonaid Ealaíon áitiúla ar fud Mhaigh Eo chun clár spraoiúil d’imeachtaí ealaíon a chur ar fáil d'óige Mhaigh Eo.Tá cuid de na hionaid ag obair go díreach le scoileanna nó grúpaí ar leith, ach i gcásanna eile is féidir le scoileanna nó grúpaí áiteanna a chur in áirithe ach teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an ionad.

Máistir-ranganna:

Tá raon Máistir-ranganna á n-eagrú mar chuid d’Excel 2017.Tá Michael Dooley ag déanamh máistir-rang le Ceolfhoireann Óige Mhaigh Eo; tá Stephen Doyle ag teacht chun máistir-rang i ndrumadóireacht le banna píob a dhéanamh le Crimlin Community Arts, agus déanfaidh Stephen Creighton máistir-rang i ndrumadóireacht le banna píob le Banna Píob Acla.

Excel 2017 Brochure (Dátheangach)

Tá tuilleadh eolais ar fáil ón:

Oifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, An Meal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo, F23 WF90.
Teil:
094 90 47471  094 90 47558
Ríomhphostmayoarts@mayococo.iePosted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites