Mayo County Council logo

Write Now - 3 Scríbhneoirí - 3 fhoirm scríbhneoireachta – 9 Nollaig, Caisleán an Bharraigh

Elizabeth Reapy: Is as Clár Chlainne Mhuiris ó dhúchas í Elizabeth. Tá BA i Litríocht an Bhéarla agus Stair aici ó OÉ Gaillimh, Dioplóma Iarchéime san Oideachas ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus MA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach aici ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Ainmníodh í ar son na hÉireann le haghaidh an PEN International: New Voices Award in 2013. Tá an dara úrscéal dá cuid idir lámha aici faoi láthair.

Cur i láthair leis an scríbhneoir ficsin, Elizabeth Reapy – Pléifidh Elizabeth an chruthaitheacht agus an táirgiúlacht, forbairt smaointe, nithe a bhíonn scríbhneoirí buartha faoi go minic agus bealaí lena sárú, leideanna chun an t-am a aimsiú le scríobh, agus eiseamláirí ó shaol scríbhneoirí.

Eugene O'Brien: Scríobh Eugene an dráma EDEN a cuireadh ar stáitse den chéad uair sa Peacock Theatre in 2001 agus a aistríodh go hAmharclann na Mainistreach níos déanaí sa bhliain chéanna.  Cuireadh ar siúl ina dhiaidh sin, in 2002, san Arts Theatre i Londain. Tá an dráma aistrithe go Rómáinis, Iodáilis, Catalóinis, Ollainnis, agus Gearmáinis. Chuir Eugene an dráma in oiriúint don scáileán agus taispeánadh an scannán a rinneadh de, faoi stiúir Declan Recks, ag raidhse féilte ar fud an domhain.  Ina measc bhí Féile Dhún Éideann agus an Tribeca Festival i Nua Eabhrac, áit a ghnóthaigh Eileen Walsh gradam don bhan-aisteoir is fearr. Is ó pheann Eugene freisin a tháinig PURE MULE, sraith sé chuid a scríobh sé do RTÉ agus a bhuaigh cúig ghradam IFTA.

Cur i láthair leis an scríbhneoir scripte, Eugene O’Brien –  Cur chuige praiticiúil do scríobh scripteanna.Tabharfaidh Eugene léargas sa chur i láthair seo ar rudaí a d’fhoghlaim sé óna thaithí féin i dtionscal na scannán agus na teilifíse a chuidíonn le script mhaith scannáin a mhúnlú.Beidh Eugene sásta comhairle a thabhairt do dhaoine agus aon cheisteanna atá ag rannpháirtithe a fhreagairt.

Eva O'Connor: Scríbhneoir agus léiritheoir as Tuath Ó gConaíle, Co. an Chláir is ea Eva. I measc na ndrámaí a scríobh sí tá My Best Friend Drowned in a Swimming Pool, Kiss me and You Will See How Important I Am (a bhuaigh Gradam don Ealaíontóir is fearr ag teacht chun cinn ag Féile Imeallach Dhún Éideann, 2012), My Name is Saoirse (a bhuaigh Gradam Argus Angel ag Féile Imeallach Brighton, 2015 agus Gradam don Dráma is Fearr ag Féile Imeallach Adelaide), Overshadowed (a bhuaigh Gradam Fishamble don Scríbhneoireacht Úr is fearr ag Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath, 2015, agus a cuireadh in oiriúint don scáileáin ó shin le léiriú mar shraith trí chuid ar an BBC).

Cur i láthair leis an drámadóir, Eva O’Connor – Labhróidh Eva faoina taithí go dtí seo mar dhrámadóir, agus tabharfaidh sí leideanna faoi bhealaí is féidir do dhráma a fhorbairt ó script go stáitse.

Imeacht saor in aisce é seo, ach ní mór áit a chur in áirithe chun freastal ar na cur i láthair.  Ní mór an t-ábhar ábhartha thuasluaite a leagan isteach chun cur isteach ar na seisiúin duine le duine.  Roghnófar na rannpháirtithe bunaithe ar an ábhar leagtha isteach.

Dáta:                  Dé Sathairn 9 Nollaig

Ionad:                Óstán Breaffy House, Caisleán an Bharraigh

Am:                    Tionól 9.45 r.n.

                           Cur i láthair agus Ceisteanna 10.00 r.n. – 1 i.n.

                           Lón éadrom agus an deis bualadh le daoine

                           Seisiúin mheantóireachta – iad leathuair an chloig an ceann agus ar siúl idir 2 i.n. - 3:30 i.n.

Áirithintí:

Chun áit a chur in áirithe don ócáid seo, déan teagmháil leis an tSeirbhís Ealaíon/Film Mayo, ar na bealaí a leanas:

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie nó filmmayo@mayococo.ie

Teil: 094 904 7471 nó 094 904 7558

Write Now – imeacht do scríbhneoirí Mhaigh Eo.

Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo agus Film Mayo atá taobh thiar de Write Now, imeacht a dhíríonn ar chúrsaí scríbhneoireachta agus a chuimsíonn idir chur i láthair agus sheisiúin mheantóireachta dóibh siúd ar spéis leo a leithéid. Is ar an Satharn, 9 Nollaig a bheidh sé ar siúl. Éisteofar le cur i láthair ó thriúr scríbhneoirí éagsúla ar maidin: Elizabeth Reapy (scríbhneoir ficsin), Eugene O’Brien (scríbhneoir scripte) agus Eva O’Connor (drámadóir). Seo deis do scríbhneoirí seanbhunaithe nó úra i gContae Mhaigh Eo teacht chun éisteacht le cur i láthair ar thrí chineál éagsúla scríbhneoireachta. Déan teagmháil le Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo chun áit a chur in áirithe do na cur i láthair.

Beidh an deis ag daoine freastal ar sheisiúin mheantóireachta duine le duine um thráthnóna. Beidh an triúr scríbhneoirí ar fáil le haghaidh trí sheisiún meantóireachta. Níl ach líon teoranta spásanna ar fáil sna seisiúin duine le duine, agus dá bhrí sin, ní mór an méid a leanas a leagan isteach más mian leat a bheith páirteach iontu: (Roghnóidh Elizabeth, Eugene agus Eva na scríbhneoirí is mó a cheapann siad a mbeidh siad in ann cúnamh a thabhairt dóibh sna seisiúin seo).

Roghnaigh ceann amháin de na foirmeacha scríbhneoireachta a leanas: ficsean, scríobh scripte nó drámaíocht.

  • Seisiún ar scríobh ficsin, duine le duine, le Elizabeth Reapy – le cur isteach ar an seisiún seo, ní mór sliocht 2,000 focal as cibé saothar a thabharfá leat chuig an seisiún a leagan isteach.
  • Seisiún ar scríobh scripte, duine le duine, le Eugene O’Brien – le cur isteach ar an seisiún seo ní mór achoimre – 500 focal ar a mhéid – ar script scannáin ar mhian leat a phlé le Eugene a leagan isteach.
  • Seisiún ar scríobh drámaí, duine le duine, le Eva O’Connor – le cur isteach ar an seisiún seo ní mór 3-6 leathanach de dhialóg as radharc éigin a leagan isteach. Is cuma pé acu an radharc aonair é nó radharc atá mar chuid de shaothar níos toirtiúla é.

Ba chóir do scríbhneoirí ar spéis leo na seisiúin mheantóireachta na cáipéisí ábhartha a leagan isteach, maille le halt ina dtugtar cuntas ar an gcineál tacaíochta, eolais nó comhairle ar mhaith leo a fháil ó na seisiúin.  Ní mór iad a bheith faighte faoin Déardaoin, 30 Samhain.

 

Write Now.

Is as Clár Chlainne Mhuiris ó dhúchas í Elizabeth Reapy. Tá BA i Litríocht an Bhéarla agus Stair aici ó OÉ Gaillimh, Dioplóma Iarchéime san Oideachas ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus MA sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach aici ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste. Ainmníodh í ar son na hÉireann le haghaidh an PEN International: New Voices Award in 2013. Tá an dara úrscéal dá cuid idir lámha aici faoi láthair.

Cur i láthair leis an scríbhneoir ficsin, Elizabeth Reapy – Pléifidh Elizabeth an chruthaitheacht agus an táirgiúlacht, forbairt smaointe, nithe a bhíonn scríbhneoirí buartha faoi go minic agus bealaí lena sárú, leideanna chun an t-am a aimsiú le scríobh, agus eiseamláirí ó shaol scríbhneoirí.

Scríobh Eugene O’Brien an dráma EDEN a cuireadh ar stáitse den chéad uair sa Peacock Theatre in 2001 agus a aistríodh go hAmharclann na Mainistreach níos déanaí sa bhliain chéanna.  Cuireadh ar siúl ina dhiaidh sin, in 2002, san Arts Theatre i Londain. Tá an dráma aistrithe go Rómáinis, Iodáilis, Catalóinis, Ollainnis, agus Gearmáinis. Chuir Eugene an dráma in oiriúint don scáileán agus taispeánadh an scannán a rinneadh de, faoi stiúir Declan Recks, ag raidhse féilte ar fud an domhain.  Ina measc bhí Féile Dhún Éideann agus an Tribeca Festival i Nua Eabhrac, áit a ghnóthaigh Eileen Walsh gradam don bhan-aisteoir is fearr. Is ó pheann Eugene freisin a tháinig PURE MULE, sraith sé chuid a scríobh sé do RTÉ agus a bhuaigh cúig ghradam IFTA.

Cur i láthair leis an scríbhneoir scripte, Eugene O’Brien –  Cur chuige praiticiúil do scríobh scripteanna.Tabharfaidh Eugene léargas sa chur i láthair seo ar rudaí a d’fhoghlaim sé óna thaithí féin i dtionscal na scannán agus na teilifíse a chuidíonn le script mhaith scannáin a mhúnlú.Beidh Eugene sásta comhairle a thabhairt do dhaoine agus aon cheisteanna atá ag rannpháirtithe a fhreagairt.

Scríbhneoir agus léiritheoir as Tuath Ó gConaíle, Co. an Chláir is ea Eva O’Connor. I measc na ndrámaí a scríobh sí tá My Best Friend Drowned in a Swimming Pool, Kiss me and You Will See How Important I Am (a bhuaigh Gradam don Ealaíontóir is fearr ag teacht chun cinn ag Féile Imeallach Dhún Éideann, 2012), My Name is Saoirse (a bhuaigh Gradam Argus Angel ag Féile Imeallach Brighton, 2015 agus Gradam don Dráma is Fearr ag Féile Imeallach Adelaide), Overshadowed (a bhuaigh Gradam Fishamble don Scríbhneoireacht Úr is fearr ag Féile Imeallach Bhaile Átha Cliath, 2015, agus a cuireadh in oiriúint don scáileáin ó shin le léiriú mar shraith trí chuid ar an BBC).

Cur i láthair leis an drámadóir, Eva O’Connor – Labhróidh Eva faoina taithí go dtí seo mar dhrámadóir, agus tabharfaidh sí leideanna faoi bhealaí is féidir do dhráma a fhorbairt ó script go stáitse.

Imeacht saor in aisce é seo, ach ní mór áit a chur in áirithe chun freastal ar na cur i láthair.  Ní mór an t-ábhar ábhartha thuasluaite a leagan isteach chun cur isteach ar na seisiúin duine le duine.  Roghnófar na rannpháirtithe bunaithe ar an ábhar leagtha isteach.

Dáta:                  Dé Sathairn 9 Nollaig

Ionad:                Óstán Breaffy House, Caisleán an Bharraigh

Am:                    Tionól 9.45 r.n.

                           Cur i láthair agus Ceisteanna 10.00 r.n. – 1 i.n.

                           Lón éadrom agus an deis bualadh le daoine

                           Seisiúin mheantóireachta – iad leathuair an chloig an ceann agus ar siúl idir 2 i.n. - 3:30 i.n.

Áirithintí:

Chun áit a chur in áirithe don ócáid seo, déan teagmháil leis an tSeirbhís Ealaíon/Film Mayo, ar na bealaí a leanas:

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie nó filmmayo@mayococo.ie

Teil: 094 904 7471 nó 094 904 7558Posted: 13/12/2017
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites