Mayo County Council logo

Clár Bhealtaine 2018, á chur i láthair ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo

Is í Bealtaine féile náisiúnta na hÉireann i mí na Bealtaine a cheiliúrann na healaíona agus an chruthaitheacht agus i measc daoine scothaosta. Tá an fhéile faoi stiúir Aostacht & Deiseanna (Age & Opportunity), eagraíocht náisiúnta a spreagann daoine breacaosta le bheith gníomhach agus rannpháirteach.   ‘Be Our Guest’ an téama atá ag féile 2018, lena cíorfar cúrsaí aíochta agus an céad míle fáilte. Téama an-fheiliúnach do Chontae Mhaigh Eo é seo agus an fhéile féin go mór faoi chomaoin fháilteachas na n-eagraíochtaí, ionad ealaíon, agus grúpaí pobail a osclaíonn a ndorais go croíúil d’imeachtaí ealaíon. Tá sraith imeachtaí agus tionscadal eagraithe ag Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo i gcomhpháirt le grúpaí pobail agus ionaid ealaíon. Gheofar sa bhróisiúr liosta iomlán na n-imeachtaí sin maille le himeachtaí ealaíon eile atá ag tarlú i Maigh Eo le haghaidh Bhealtaine 2018.

Cuireann sé lúcháir ar Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Clár Bhealtaine 2018 a sheoladh i dteannta le seoladh Thaispeántas Hearth in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh, ar an 1 Bealtaine ag 2.30 i.n. Gabhaimid buíochas ó chroí leis na hionaid, grúpaí, agus daoine aonair go léir atá páirteach i bhFéile Bhealtaine na bliana seo i Maigh Eo.

Seo a leanas roinnt buaicphointí den chlár atá oscailte don phobal:

Seoladh Chlár Bhealtaine Mhaigh Eo agus Seoladh Thaispeántas Hearth – Dé Máirt, 1 Bealtaine, 2.30 i.n. i bhForhalla Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh.   Fáilte roimh chách.

Meantóireacht Ealaíontóra: ealaíontóir seanbhunaithe ag déanamh meantóireachta ar ealaíontóir ag teacht chun cinn atá i gceist leis an tionscadal seo.  Déanfaidh file de bhunadh Mhaigh Eo, Ger Reidy, meantóireacht ar an bhfile agus ealaíontóir Hiphop/malartach úr Finn Costelloe, a chríochnóidh le léamh i Stiúideonna Theach an Chustaim ar an Satharn, 26 Bealtaine ag 3 i.n.   SAORCHEAD ISTEACH.  Leabhair le léamh via Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo.

Cónaitheacht Damhsa:  Is mór ag Seirbhís Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo a bheith in ann tacaíocht a thabhairt do cheardlanna damhsa agus gluaiseachta le Catherine Donnelly do dhaoine os cionn 55 bliana d’aois. Is i gCaiselán an Bharraigh, Béal an Átha agus Béal an Mhuirthead a bheidh na ceardlanna ar siúl.  Comhpháirtíocht í seo le Comhairle Daoine Breacaosta Mhaigh Eo, Rannóg Pobail Chomhairle Contae Mhaigh Eo, Ionad Ealaíon Bhéal an Átha agus Ionad Ealaíon Bhéal an Mhuirthead.  

  • Dé Luain, 14 Bealtaine & Dé Luain, 28 Bealtaine, Ionad Ealaíon Bhéal an Átha. Saorchead isteach. Áirithint riachtanach. Déan teagmháil le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha ar 096 73593.
  • Déardaoin, 17 Bealtaine, 11am – 1pm. Áras Inis Gluaire, Béal an Mhuirthead. Saorchead isteach. Áirithint riachtanach. Déan teagmháil le Arlene ar 097-81079.

Ceardlann agus Taispeántas Idirghlúine Lámhchleasaíochta:  Dé Sathairn, 12 Bealtaine, 2-4pm

Artsquad Mhaigh Eo a reáchtálfaidh an cheardlann seo le healaíontóir agus déantóir áitiúil pobalbhunaithe, Rónán Quigley. Dírithe ar sheantuismitheoirí agus garchlann in éineacht. Áirithint via Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo faoin 10 Bealtaine.  Áit: Artsquad, Caislean an Bharraigh. SAORCHEAD ISTEACH.

Más mian leat tuilleadh eolais, bróisiúr, nó más maith leat áit a chur in áirithe, déan teagmháil le Seirbhís Ealaíon Mhaigh Eo ar 094-9024444 Folíne 7558 | 7471 nó mayoarts@mayococo.ie.

Is féidir leat breathnú ar bhróisiúr Bhealtaine ag an nasc a leanas:  Mayo Arts Service Bealtaine 2018 BrochurePosted: 02/08/2018
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites