Mayo County Council logo

Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha.

Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach i gcomhpháirt le hIonad Ealaíon Bhéal an Átha.

Tá Film Mayo – tionscnamh de chuid Sheirbhís Ealaíon Mhaigh Eo, Comhairle Contae Mhaigh Eo – ag cur fáilte roimh iarratais ar chónaitheacht le haghaidh scannánóirí ag teacht chun cinn a rugadh nó atá ag cur fúthu i Maigh Eo.

Tá sé d’aidhm ag Duais Chónaitheachta Film Mayo – Éire Ildánach cuidiú leis an scannánóir buaiteach dul chun cinn a dhéanamh ina gcleachtas féin. Cuirfidh an chónaitheacht seo ar chumas an scannánóra atá ag teacht chun cinn saothar nua a fhorbairt, agus am a chaitheamh i mbun taighde, ag ceapadh smaointe úra, agus ag obair leis an bpobal áitiúil.  Gné lárnach den duais chónaitheachta seo is ea an mheantóireacht a thiocfaidh leis, chun tacaíocht a thabhairt don scannánóir.

D’fhéadfadh an duais chónaitheachta seo a bheith feiliúnach do dhaoine ar nós scríbhneoir scripte, atá ag teacht chun cinn, stiúrthóir, léirtheoir, lucht beochana, criú teicniúil, daoine a oibríonn sa réimse réamhléiriúcháin nó iarléiriúcháin, nó ealaíontóir scannán. Ní liosta cuimsitheach é seo, ach léiríonn sé roinnt de na réimsí oibre a d'fhéadfadh iarratasóirí a bheith ag obair iontu.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 5 i.n. Dé Céadaoin, 18 Iúil 2018 

Achoimre ar an duais chónaitheachta:

  • Amscála na duaise cónaitheachta: Meán Fómhair – Nollaig 2018.
  • €Bronnfar duais €6,000 ar an scannánóir buaiteach.
  • Suas le 15 huaire meantóireachta san iomlán ó phainéal saineolaithe a chuimseoidh scríbhneoir scripte, stiúrthóir agus léiritheoir.
  • Beidh áiseanna Ionad Ealaíon Bhéal an Átha ar fáil don scannánóir.
  • Oibreoidh an scannánóir leis an bpobal.
  • D’fhéadfadh saothar a chuirfí ar fáil don phobal a bheith mar thoradh air.
  • Coicís in Ionad Tyrone Guthrie, Co. Mhuineacháin (2019)

Brief Film Mayo Creative Ireland Residency Award

Application Form Film Mayo Creative Ireland Residency Award

Tuilleadh Eolais:

Orlagh Heverin, R:  filmmayo@mayococo.ie  T: 094 904 7471 Luan-DéardaoinPosted: 02/08/2018
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

  More Mayo County Council and Local Government Websites