Mayo County Council logo

Nuachtlitreacha 2012

Sean-nuachtlitreacha:

Oifig Ealaíon

Comhairle Contae Mhaigh Eo
Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
F23 WF90
Teileafón : (094) 90 24444; folínte 7558, 7471 (Oifig Ealaíon); 7561 (Comhordaitheoir na hEalaíne Poiblí); 7551 (Comhordaitheoir na nEalaíon do dhaoine faoi Mhíchumas)
R-phost : mayoarts@mayococo.ie
Oscailte: 9:30 r.n. go 1:00 i.n.
agus 2:00 i.n. go 5:30 i.n.

Lean muid ar Facebook @ Mayo Arts Office nó ar Twitter @MayoArtsOffice

Roinnt clár dár gcuid

excel 2016

Clár Ealaíon don Óige de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo  2016

 

Bealtaine 2016

Ceiliúradh na cruthaíochta agus muid ag dul in aois – Bealtaine 2016

Bealtaine 2016 cover 

 

John F. Deane

Scríbhneoir Cónaithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2015

John F. Deane Mayo County Council Writer in Residence 2015

 

Oíche Chultúir 2016

Clár imeachtaí a chlúdóidh an contae ar fad – 16th Meán Fómhair

Facebook: Mayo Culture Night

 http://www.culturenight.ie/tax_regional_events/mayo/

Culture Night 2016

  More Mayo County Council and Local Government Websites