Mayo County Council logo

Na scéalta is déanaí - Deireadh Fómhair 2013

San eagrán seo:Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Roinnt clár dár gcuid

excel 2016

Clár Ealaíon don Óige de chuid Chomhairle Contae Mhaigh Eo  2016

 

Bealtaine 2016

Ceiliúradh na cruthaíochta agus muid ag dul in aois – Bealtaine 2016

Bealtaine 2016 cover 

 

John F. Deane

Scríbhneoir Cónaithe Chomhairle Contae Mhaigh Eo 2015

John F. Deane Mayo County Council Writer in Residence 2015

 

Oíche Chultúir 2016

Clár imeachtaí a chlúdóidh an contae ar fad – 16th Meán Fómhair

Facebook: Mayo Culture Night

 http://www.culturenight.ie/tax_regional_events/mayo/

Culture Night 2016

  More Mayo County Council and Local Government Websites