Mayo County Council logo

Na scéalta is déanaí - Feabhra agus Márta 2017

San eagrán seo:


Regular Updates!


Regular Updates!

Tuilleadh eolais/Read the full story: Regular Updates!

Lá Éigse Éireann - 27 Aibreán 2017


To celebrate Poetry Day Ireland 2017, poets Geraldine Mitchell and John F Deane, will read some of their poetry on Tommy Marren’s show on Midwest radio (96.1fm) at 9.30am on Thursday 27th of April. The recording will later be circulated by Mayo Arts Office via social media.

Tuilleadh eolais/Read the full story: Lá Éigse Éireann - 27 Aibreán 2017

Ceol | Music


LINENHALL ARTS CENTRE | ÁRAS INIS GLUAIRE | Westport Town Hall | CHORAL GROUPS IN MAYO

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceol | Music

Drámaíocht | Theatre


BALLINA ARTS CENTRE | LINENHALL ARTS CENTRE | ÁRAS INIS GLUAIRE | Westport Town Hall | RAILWAY THEATRE GROUP PRESENT THREE PLUS ONE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Drámaíocht | Theatre

Scríbhneoireacht & Litríocht | Writing & Literature


Book Launch - 'All in my Text'

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scríbhneoireacht & Litríocht | Writing & Literature

Scannán | Film


LINENHALL ARTS CENTRE | ÁRAS INIS GLUAIRE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Scannán | Film

Ceardlanna | Workshops


CUSTOM HOUSE STUDIOS | LINENHALL ARTS CENTRE | Charlestown Arts Centre | Ballina Arts Centre | ÁRAS INIS GLUAIRE | BALLINGLEN ARTS FOUNDATION | PORTFOLIO PREPARATION for Third Level Art Colleges | Stained Glass Workshops | A Weekend of Writing at Old Rectory Retreat

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceardlanna | Workshops

Greann | Comedy


BALLINA ARTS CENTRE

Tuilleadh eolais/Read the full story: Greann | Comedy

OÍCHE CHRUTHAÍOCHTA | CREATIVE NIGHT


LINENHALL ARTS CENTRE

Tuilleadh eolais/Read the full story: OÍCHE CHRUTHAÍOCHTA | CREATIVE NIGHT

NATIONAL MUSEUM OF IRELAND - COUNTRY LIFE | ARD-MHÚSAEM NA HÉIREANN - SAOL NA TUAITHE


NATIONAL MUSEUM OF IRELAND - COUNTRY LIFE

Tuilleadh eolais/Read the full story: NATIONAL MUSEUM OF IRELAND - COUNTRY LIFE | ARD-MHÚSAEM NA HÉIREANN - SAOL NA TUAITHE

Ceardaíocht | Craft


Rainyday.ie | The Quay Gallery

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ceardaíocht | Craft

www.mayo.ie


Calling all Businesses, Community Groups, Artists and Musicians!

Tuilleadh eolais/Read the full story: www.mayo.ie

Ignite


Mayo Ignite: Silent Moves Tour

Tuilleadh eolais/Read the full story: Ignite

Maoiniú | Funding


Funding News for January 2016

Tuilleadh eolais/Read the full story: Maoiniú | Funding

Deiseanna le hEalaín Phoiblí | Public Art Opportunities


Public Art Opportunities

Tuilleadh eolais/Read the full story: Deiseanna le hEalaín Phoiblí | Public Art Opportunities

Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Call for proposals | Conferences | Seminars | Lectures | Surveys


Call for proposals | Conferences | Seminars | Lectures | Surveys

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Call for proposals | Conferences | Seminars | Lectures | Surveys

Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Workshops/Masterclasses/Training Courses


Workshops/Masterclasses/Training Courses/Festivals outside Mayo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Workshops/Masterclasses/Training Courses

Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Submission calls & Competitions | Awards | Residencies & Exchanges | Studio Lets | Craft Opportunities | Networks & Collectives | Arts events outside Mayo


Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Submission calls & Competitions | Awards | Residencies & Exchanges | Studio Lets | Craft Opportunities | Networks & Collectives | Arts events outside Mayo

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Submission calls & Competitions | Awards | Residencies & Exchanges | Studio Lets | Craft Opportunities | Networks & Collectives | Arts events outside Mayo

Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Folúntais


Folúntais

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Folúntais

Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Venues/Publications/Websites/Services


Venues | Publications | Website | Services

Tuilleadh eolais/Read the full story: Nuacht & Deiseanna Eile | Other News & Opportunities - Venues/Publications/Websites/Services

Plean Ealaíon

Tá Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Mhaigh Eo ag cur plean straitéiseach ealaíon i dtoll a chéile faoi láthair a fhoilseofar go luath san athbhliain a bheidh ag féachaint ar na cúig bliana amach romhainn.

Ba mhór againn tuairimí a fháil ó dhaoine atá páirteach ann agus ar spéis leo na healaíona, ag gach leibhéal, laistigh den chontae.  Áirítear orthu seo ionaid ealaíon, féilte, ealaíontóirí, muintir an phobail agus daoine a úsáideann nó a bhaineann leas as an tseirbhís againn.

Ba mhór againn do bharúil. Is féidir é a chur in iúl dúinn ach ár gceistneoir i dtaobh an Phlean Ealaíon, a bhfuil nasc chuige thíos, a chomhlánú. (Os a choinne sin, is féidir leat scríobh chugainn, ríomhphost a chur chugainn, nó glaoch ar an Oifig Ealaíon. Is féidir leagan Word den cheistneoir a iarradh orainn chomh maith).

Is féidir breathnú ar an bplean ealaíon reatha atá againn ar an nasc a leanas (Béarla): Mayo County Council Strategic Arts Plan 2011-2016

Tá próifíl de na seirbhísí a sholáthraímid ar fáil ar an suíomh idirlín anseo.

Ba mhór againn cloisteáil uait faoin Aoine, 24 Samhain 2017.

Arts Plan Questionnaire

Go raibh maith agat as ucht cuidiú linn.

 

Tá ceistneoir ar leith deartha againn do dhaoine óga: Young People Questionnaire

 

Sonraí Teagmhála: AnOifig Ealaíon, Comhairle Contae Mhaigh Eo, Áras an Chontae, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

Ríomhphost: mayoarts@mayococo.ie

Teil: 094 90 47558 / 47471

 

Dá mba mhian leat ár nuachtlitir a fháil, ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur chugainn.

  More Mayo County Council and Local Government Websites