Mayo County Council logo

Oifig na Gaeilge

Oifig na Gaeilge

Cothaíonn agus cuireann Oifig na Gaeilge úsáid na Gaeilge chun cinn i gContae Mhaigh Eo agus cabhraíonn sí le forbairt agus le cur i ngníomh beartas teanga Údaráis Áitiúla Mhaigh Eo.

Is Contae Gaeltachta é Maigh Eo le pobal beomhar labhartha Gaeilge. Tá ceantair Ghaeltachta Iorrais, Acla agus Thuar Mhic Éadaigh saibhir le seanchas, scríbhneoireacht, ceol, suíomhanna stairiúla agus seandálaíocha, agus níos tábhachtaí ná seo, is ceantair labhartha Gaeilge iad. Tá an Chomhairle tiomanta do chosaint oidhreacht uathúil agus teangeolaíoch an Chontae, agus chuig cur chun cinn na Gaeilge mar theanga phobail ina ceantair Ghaeltachta.

Léarscáil le cead ó Gaelsaoire

Léarscáil le cead ó Gaelsaoire

Tá pobal suntasach labhartha Gaeilge taobh amuigh de na ceantair Ghaeltachta, agus os cionn 44% de dhaonra an Chontae ag cur síos orthu féin mar lucht labhartha Gaeilge sa daonáireamh is déanaí.

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites