Mayo County Council logo

Ceisteanna Coitianta | Frequently Asked Questions

Síntí Fada

Chun síneadh fada a chur ar ghuta brú Alt Gr agus an guta:

á, ó, ú, í, agus é

Chun síneadh fada a chur ar cheannlitreacha brú Alt Gr agus Iomlaoid:

Á, Ó, Ú, Í agus É

Logainmneacha

Tá bunachar sonraí de Logainmneacha na hÉireann cruthaithe ag Fiontar (DCU) agus An Brainse Logainmneacha (An Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais agus Gaeltachta) ar an suíomh seo:

www.logainm.ie

Áiseanna Ríomhaireachta & Idirlín

Is éard atá sna suíomhanna seo ná cur síos ar na háiseanna ríomhaireachta agus idirlín is fiúntaí a bhaineann le scríobh sa Ghaeilge atá ar eolas. Ní suíomhanna litríochta ná a leithéid sin atá i gceist, ach áit ina bhfuil cuntas ar na hacmhainní teicniúla agus eile atá ann a chuidíonn le scríobh na teanga, idir fhoclóirí, litreoirí, agus eile. Má tá tuarascáil, fógra, aiste, litir, ríomhphost, nó eile á scríobh agat, tá gach seans ann go bhféadfá leas a bhaint as na láithreáin seo:

www.gaeilge.ie

www.peig.ie

www.scriobh.ie 

www.nascanna.com

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Ceangail linn ar Twitter Lean muid ar Twitter. & Facebook Tabhair cuairt orainn ar Facebook.Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites