Mayo County Council logo

Nuacht | News

eis do Bheirt ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir


(Comhairle Iomláin)
eis do Bheirt ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir

Tá Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir ag cur deis ar fáil do bheirt ó Mhaigh Eo, nó a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo, taisteal go Ceanada chun obair mar mhúinteoirí ann le linn an chúrsa samhraidh a bhíonn acu ó 10-16 Lúnasa, íocfar costais taistil agus lóistín.


eis do Bheirt ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir-read the full story.

Posted: 29/07/2016

Comórtas - Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge 2019


(Gnóthaí Corparáideacha)
Mar ullmhúchán do cheiliúradh Lá Mhaigh Eo ar an 4 Bealtaine 2019, tá Oifig na Gaeilge, Comhairle Contae Mhaigh Eo agus Conradh na Gaeilge - Togra Mhaigh Eo ag tabhairt cuiridh do na Bunscoileanna agus do na Meánscoileanna uile i Maigh Eo cur isteach ar Chomórtas Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge. Is é sprioc an chomórtais teacht ar amhrán nua-chumtha i nGaeilge a bhfuil ‘Contae Mhaigh Eo’ mar théama aige. Fáiltítear roimh iontrálacha i seánra ceoil ar bith, idir cheol traidisiúnta, rac-cheol, popcheol srl. agus is é an t-aon choinníoll atá ann ná gur ceol agus liricí nua-chumtha i nGaeilge a bheidh i gceist. Tá seans go ndéanfar gearrliosta de na hiontrálacha agus beidh deis ag na buaiteoirí an t-amhrán a chasadh beo ag ceiliúradh Lá Mhaigh Eo (The Mayo Word) ag Teach Thurlaigh, Caisleán an Bharraigh ar an 4 Bealtaine 2019.


Comórtas - Amhrán Nua-Chumtha Gaeilge 2019-read the full story.

Posted: 21/02/2019

Folúntas ag Gnó Mhaigh Eo


(Comhairle Iomláin)
Tá folúntas ag Gnó Mhaigh Eo do dhuine cruthaitheach, réamhghníomhach agus cumasach chun bheith ina P(h)ríomhfheidhmeannach ar an gcuideachta chomhpháirtíochta seo, a bhfuil sé mar aidhm aici obair le lucht gnó an chontae chun tairbhe a bhaint as an nGaeilge mar acmhainn eacnamaíochta.


Folúntas ag Gnó Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 11/02/2015

Club Leabhar Sheachtain na Gaeilge


(Cultúr & na hEalaíona)
Is é an leabhar 'Fánaidheacht i gConndae Mhaigh Eo' le Séamus Mac Dhuibhir a bheas mar ábhar plé ag Club Leabhar na Míosa ag Bailiúchán Sheáin Uí Chléirigh. Cuirfear fáilte Uí Cheallaigh roimh gach éinne Dé Luain 10ú Márta ag 7in. Tá lúchair orainn go mbeidh Máirín Uí Mhurchú i dteannta linn chun scéal nó dhó a insint dúinn faoina hathair agus an leabhar féin. Tá cóip den leabhar le fáil ag an nasc thíos, 'Fánaidheacht i gConndae Mhaigh Eo' nó is féidir cóip a fáil ó Oifig na Gaeilge ag gaeilge@mayococo.ie nó 087 697 2922.Club Leabhar Sheachtain na Gaeilge-read the full story.

Posted: 20/02/2014

Gaeltachtaí Mhaigh Eo: Bás nó Fás?


(Cultúr & na hEalaíona)
Mar chuid de Bhliain na Gaeilge, tá Ard-Mhúsaem na hÉireann – Saol na Tuaithe mar aon le Comhairle Contae Mhaigh Eo ag eagrú comhdhála ar staid leochaileach na Gaeilge i gceantair Ghaeltachta Mhaigh Eo. Cíorfar ról na pleanála teanga ag an gcomhdháil agus gníomhaíochtaí eile a bhaineann le hábhar.


Gaeltachtaí Mhaigh Eo: Bás nó Fás?-read the full story.

Posted: 21/11/2013

Tóstal Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Tóstal ar leith ag tarlú anseo i gContae Mhaigh Eo ag deireadh na míosa seo. Tá thart ar scór go leith ó Ghaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir, atá suite i gCeanada i Meiriceá Thuaidh, ag teacht ar chamchuairt ar Ghaeltachtaí Mhaigh Eo ón 20-25 Deireadh Fómhair. Fad is atá siad ag taisteal thart, beidh na mílte deiseanna acu blas a fáil ar chúrsaí teanga, ceoil, spraoi agus craic le pobal na Gaetlachta agus feicfidh siad cuid de na radharcanna is áille atá ins an gcontae, agus ins an tír, ar ndóigh.

Tóstal Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 10/10/2013

Gaeilge Gan Streo le Géaga na Gaeltachta!


(Cultúr & na hEalaíona)
Is cumann nua é Géaga na Gaeltachta atá dírithe ar dhaoine óga atá os cionn 18, chun iad a spreagadh chun úsáid a bhaint as a dteanga dúchais, cibé leibhéal Gaeilge atá acu.

Gaeilge Gan Streo le Géaga na Gaeltachta!-read the full story.

Posted: 10/10/2013

Deis do dhuine ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Gnó Mhaigh Eo agus Gaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir ag cur deis ar fáil do dhuine ó Mhaigh Eo nó duine a bhfuil cónaí orthu i Maigh Eo taisteal go Ceanada chun obair mar mhúinteoir ann le linn an chúrsa samhraidh a bhíonn acu ón 11-18 Lúnasa, íocfar costaisí taistil agus lóistín.

-->
Deis do dhuine ó Mhaigh Eo obair i nGaeltacht Thuaisceart an Oileáin Úir -read the full story.

Posted: 15/07/2013

Bronnfar Gradam Gnó le Gaeilge ar an 25 Bealtaine i Breaffy House Resort


(Cultúr & na hEalaíona)

Tá an obair chrua déanta ag na moltóirí - tá an gearrliosta don Ghradam Gnó le Gaeilge i Maigh Eo curtha le chéile acu, agus iontas orthu faoin líon na ngnóthaí a chuir isteach ar an ngradam agus ar na bealaí éagsúla agus samhlaíochta atá siad ag baint leas as an nGaeilge agus iad i mbun gnó. Bhí an comórtas seo oscailte do ghnólachtaí i Maigh Eo atá ag úsáid Gaeilge agus á cur chun cinn ina ngnó – ina n-ábhair ghnó & phoiblíochta, ina gcomharthaíocht, a bhfuil foireann le Gaeilge acu nó atá ag cur seirbhís ar fáil trí Ghaeilge. Bhí os cionn 80 gnó ainmnithe don chomórtas seo.


Bronnfar Gradam Gnó le Gaeilge ar an 25 Bealtaine i Breaffy House Resort -read the full story.

Posted: 16/05/2013

Gradam Gnó le Gaeilge | Mayo Business Award


(Cultúr & na hEalaíona)
An bhfuil aithne agat ar aon ghnó i gContae Mhaigh Eo inár féidir seirbhís a fháil trí Ghaeilge? Gnó ina labhraíonn an fhoireann Gaeilge leat? Nó gnó a úsáideann comharthaíocht nó brandáil i nGaeilge?


Gradam Gnó le Gaeilge | Mayo Business Award-read the full story.

Posted: 10/01/2013

Bronntanas na Teanga le buachaint ag Seachtain na Gaeilge Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Tá Gnó Mhaigh Eo agus Oifig Gaeilge Mhaigh Eo ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge 2013 le feachtas Bronntanas na Teanga. Beidh bréagán, leabhar nó bronntanas le buachaint chuile lá le linn Sheachtain na Gaeilge (4-17 Márta) ar leathanaigh Gaeilge Mhaigh Eo agus Gnó Mhaigh Eo ar Facebook & Twitter chomh maith le spot duaiseanna a bheas le fáil ag cuid de na himeachtaí Seachtain na Gaeilge.

Bronntanas na Teanga le buachaint ag Seachtain na Gaeilge Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 08/03/2013

Cumann Merriman - 45ú Scoil Gheimhridh, Cathair na Mart, 1-3 Feabhra


(Cultúr & na hEalaíona)
Tionólfar 45ú Scoil Gheimhridh Chumann Merriman in Óstán Westport, Cathair na Mart, an deireadh seachtaine 1-3 Feabhra. Téama na bliana seo: ‘An Cultúr Dúchair – ó thinteáin go hilmheáin’ agus is iad Máire Ní Neachtain (Ceann Roinne na Gaeilge, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach) agus Liam Ó Dochartaigh (Cathaoirleach Chumann Merriman) stiúrthóirí na Scoile.

Cumann Merriman - 45ú Scoil Gheimhridh, Cathair na Mart, 1-3 Feabhra-read the full story.

Posted: 28/01/2013

Scéim Gnó Mhaigh Eo


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuireann Gnó Mhaigh Eo fáilte roimh fhiosrúcháin ón lucht gnó agus ó eagraíochtaí a bhfuil suim acu an Ghaeilge a chur chun cinn.

Cuirfear comhairle agus cúnamh ar fáil, bí i dteagmháil linn:-


Scéim Gnó Mhaigh Eo-read the full story.

Posted: 13/06/2012

Ceardlann Drámaíochta saor in aisce i gCaisleán an Bharraigh


(Cultúr & na hEalaíona)
Cuirfidh Ceol 's Comhrá, club óige i gCaisleán an Bharraigh ceardlann drámaíochta le Lochlann Ó Mearáin ar siúl Dé Luain 14 Bealtaine. Beidh an ceardlann ar siúl san Neighbourhood Youth Project i gCaisleán an Bharraigh ó 6-7.30i.n. Beidh an ceardlann seo saor in aisce agus cuirfear fáilte roimh gach éinne atá idir 11-17 mbliana d'aois, ach caithfear clárú roimh ré, téigh i dteagmháil le Oonagh ag gaeilge@mayococo.ie nó 087 697 2922 chun d'áit a chur in áirithe.

Ceardlann Drámaíochta saor in aisce i gCaisleán an Bharraigh -read the full story.

Posted: 09/05/2012

Bronntanas na Teanga - Give the Gift of Gaeilge


(Cultúr & na hEalaíona)
An bhfuil Liosta na Nollag á scríobh agat? Ar smaoinigh tú ar Bronntanas na Teanga a thabhairt dod’ chlann agus cairde an Nollaig seo? Is iomaí bréagán, leabhar agus bronntanas ar fáil i n Gaeilge le ceannach ? Tá réimse leathan le roghnú ó Bábóg Baby, an béirín a labhraíonn Gaeilge, go Scrabble as Gaeilge.

Bronntanas na Teanga - Give the Gift of Gaeilge-read the full story.

Posted: 03/12/2011

Slán agus ar a n-Airdeall, sin mar a Beidh na Daltaí


(Cultúr & na hEalaíona)
Sna bunscoileanna i Maigh Eo beidh na daltaí níos sábháilte, níos eolaí, agus níos cliste ar an mbóthar.Slán agus ar a n-Airdeall, sin mar a Beidh na Daltaí -read the full story.

Posted: 25/05/2011

Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 fógartha ag an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D.


(Cultúr & na hEalaíona)
D'fhógair Aire Stáit na Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., inniu (3/11/11) go bhfuil
tús curtha ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le hathbhreithniú ar Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003, i gcomhréir leis an ngealltanas atá sonraithe i gClár an Rialtais. Is é
bunchuspóir an Achta a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge.


Athbhreithniú ar Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 fógartha ag an Aire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D.-read the full story.

Posted: 08/11/2011

Oifig na Gaeilge

Áras an Chontae
Caisleán an Bharraigh
Co. Mhaigh Eo
Teileafón : (094) 9064369
R-phost : gaeilge@mayococo.ie
Oscailte:

Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites