Mayo County Council logo

Slán agus ar a n-Airdeall, sin mar a Beidh na Daltaí

Beidh Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bóithre i bhfeighil ar gach scoil i gContae Mhaigh Eo.

Tá leabhrán dátheangach ‘Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bhóithre’ curtha ar fáil do gach scoil sa chontae den chéad uair riamh. Tugann an scéim seo deis do pháiste amháin i ngach bunscoil cúraimí Oifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bhóithre a ghlacadh. Bíonn na hOifigigh seo ag obair leis an Oifigeach Áitiúil Sábháilteachta ar Bhóithre agus iad ag déanamh cinnte go bhfuil na daltaí scoile ar an airdeall i gcónaí i dtaobh na ndainséar ar na bóithre.

Seo scéim atá bunaithe ar scéim a cuireadh ar bun in Albain, agus atá á reáchtáil i Maigh Eo le cúpla bhliain anuas,  agus anois beidh na scoileanna Gaeltachta agus Gaelscoileanna in ann páirt a ghlacadh inti chomh maith. Tá pleanálaí bliana, clár fógraí, comórtais, agus eolas ar ghnéithe faoi shábháilteacht bóthair le fáil sa leabhrán.

Dúirt Noel Gibbons, Oifigeach Áitiúil Sábháilteachta ar Bhóithre “Tá lúcháir orainn go bhfuilimid in ann an tseirbhís chéanna a chur ar fáil i ngach scoil sa Chontae, táimid ag súil go mbeidh méadú mór ar líon na nOifigeach Sóisearach Sábháilteachta ar Bhóithre i mbliana, agus go mbeidh ár mbóthar i bhfad níos sábháilte dá bharr. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a thug cúnamh dúinn agus an leabhrán dátheangach seo á chur le chéile againn. Seo ceann de na scéimeanna is éifeachtaí a bhíonn á reáchtáil againn le linn na bliana agus tá sé tábhachtach go mbeidh acmhainní den chineál seo ar fáil go dátheangach, i gceantair Ghaeltachta ach go háirithe.”

Tá an leabhrán le fáil anseo, agus cuirfear ar fáil é do gach Údarás Áitiúil sa tír chomh maith.Posted: 25/05/2011
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites