Mayo County Council logo

Ceardlann Drámaíochta saor in aisce i gCaisleán an Bharraigh

Lochlann Ó Mearáin  

Cuirfidh Ceol 's Comhrá, club óige i gCaisleán an Bharraigh ceardlann drámaíochta le Lochlann Ó Mearáin ar siúl Dé Luain 14 Bealtaine. Beidh an ceardlann ar siúl san Neighbourhood Youth Project i gCaisleán an Bharraigh ó 6-7.30i.n. Beidh an ceardlann seo saor in aisce agus cuirfear fáilte roimh gach éinne atá idir 11-17 mbliana d'aois, ach caithfear clárú roimh ré, téigh i dteagmháil le Oonagh ag gaeilge@mayococo.ie nó 087 697 2922 chun d'áit a chur in áirithe.

Thosaigh Lochlann ag obair go gairmiúil 15 blian ó shin sa studios Ardmore do Fox TV USA ar chlár darb ainnm Mystic Knights, lean sé ar aghaidh ag obair ar Glenroe, Holby City, Hollyoaks, The Clinic, My Hero, Seacht.

Chaith Lochlann am ag obair ar na scanán King Arthur, Holy Water, Benedict Arnold, ach tá a cúlra san amharclann is é go minic ar stáitse le drámaíocht trí Gaeilge agus Béarla. S'é Lochlann an ghuth do Patrick i Spongebob agus Garfield ar na cartúns ar TG4.

Grúpa óige is ea Ceol ‘s Comhrá, a thugann deis dóibh leas a bhaint as cibé méid Gaeilge atá acu le linn dóibh a bheith gníomhach le himeachtaí éagsúla. Le dhá bhliain anuas fuair baill den chlub blas de réimse leathan imeachtaí ó chriadóireacht go scannanaíocht go cluichí amuigh faoin spéir.

Faoi láthair, tá 40% den ghrád iomlán Gaeilge sa Teastas Sóisearach agus san Ardteist ag brath ar an scrúdú cainte. Dá bhrí sin, is deis iontach é seo do scoláirí a gcuid Gaeilge a chleachtadh go neamfhoirmiúil gan strus agus brú an tseomra ranga, agus píosa spraoi a bheith acu ag an am céanna. Cuirfear fáilte roimh chuile dhuine, gan baint lena líofacht sa teanga, ná leis an muinín atá acu ina líofacht féin!

 Posted: 09/05/2012
Tá cuid den eolas seo nach bhfuil ar fáil trí Ghaeilge faoi láthair. Chun breathnú ar an teolas seo go hiomlán í mBéarla, le do thoil, cniog ar an lipéad ‘’English’’ ar bhárr an leathanaigh.

Seirbhísí ar líne

Seirbhís eile uait?

FixYourStreet.ie

Cuir an Chomhairle ar an eolas faoi phoill i mbóithre, fabhtanna i gcosáin, fadhbanna draenála/tuile, dumpáil mhídhleathach srl. tríd an suíomh idirlín FixYourStreet.ie.

  More Mayo County Council and Local Government Websites